• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Dzięki kolektorom słonecznym Watykan jest samowystarczalny energetycznie. Używa auta z napędem elektrycznym, ma swój własny system recyklingu zgodny ze standardami Unii Europejskiej a do 2025 roku bazylika św. Piotra stanie się zeroemisyjna. Stolica Apostolska swoją obecność w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmiany Klimatu (UNFCCC) zmienia ze statusu państwa obserwatora na uczestnika. Głosi mocno zmianę stylu odrzucenia innych na kulturę troski i zaufania. Zamierza też wnieść wkład i udzielić moralnego wsparcia w tym zadaniu wysiłkom innych państw…

Dobre eko-wiadomości z Watykanu.

Do 2025 roku kompleks bazyliki św. Piotra stanie się zeroemisyjna. Projekt „zrównoważenia środowiskowego” tej największej świątyni Kościoła katolickiego przygotuje komitet naukowy pod przewodnictwem Waltera Ganapiniego, byłego szefa włoskiego oddziału Greenpeace i honorowego członka komitetu naukowego Europejskiej Agencji Środowiska. Wcześniej zajmował się on podobnym projektem w klasztorze św. Franciszka w Asyżu.  Przed Rokiem Świętym 2025 komitet Ganapiniego przygotuje działania, dzięki którym bazylika i przylegające do niej budynki oraz przepływ milionów odwiedzających nie będą w żaden sposób powodować zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Przed listopadowym COP27, który ma się odbyć w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk Watykan zdecydował, że oficjalnie przystępuje do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmiany Klimatu (UNFCCC), a najszybciej, jak to możliwe, zostanie też stroną porozumienia paryskiego, czyli umowy międzynarodowej, w której państwa zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Odpowiednie oświadczenie sekretarzowi generalnemu ONZ wręczył w imieniu Stolicy Apostolskiej arcybiskup Gabriele Giordano.

„Stolica Apostolska zamierza wnieść wkład i udzielić moralnego wsparcia wysiłkom wszystkich państw w zakresie współpracy, zgodnie z ich wspólnymi, ale zróżnicowanymi obowiązkami i odpowiednimi możliwościami, w skutecznej i odpowiedniej odpowiedzi na wyzwania, jakie zmiany klimatu stawiają ludzkości i naszemu wspólnemu domowi" - można przeczytać w oświadczeniu wydanym z tej okazji przez Watykan. Jest tam też mowa o pilnej potrzebie zmiany „kultury odrzucenia" na „kulturę troski", a zaakcentowana jest w nim kwestia biedniejszych, słabszych i bardziej wrażliwych, których skutki zmiany klimatu dotkną szczególnie. Wpisuje się to w oczywisty sposób m.in. w dyskusję na temat kwestii zadośćuczynienia krajom biednego globalnego Południa za straty i zniszczenia spowodowane zmianą klimatu, do której historycznie przyczyniły się w bardzo niewielkim stopniu. A także w poszukiwanie globalnych funduszy na adaptację do globalnego ocieplenia w mniej zamożnych krajach.

Zgodnie z porozumieniem paryskim sekretariat prowadzi m.in. publiczny rejestr deklaracji i celów poszczególnych państw, które razem mają złożyć się na cel umowy, jakim jest zahamowanie globalnego ocieplenia poniżej 2 st. C w stosunku do ery przedindustrialnej, a najlepiej poniżej 1,5 st. C. Watykan jeszcze nie złożył odpowiednich dokumentów, które mogłyby być upublicznione w rejestrze.

Państwo Watykańskie od dawna nazwane nawet najbardziej przyjaznym środowisku państwem świata. Dzięki 2400 kolektorom słonecznym zainstalowanym w 2008 roku na dachu auli Pawła VI jest prawie samowystarczalne energetycznie. Watykan inwestuje w nowoczesne, ekologiczne oświetlenie LED, także w takich cennych obiektach, jak kaplica Sykstyńska czy bazylika Świętego Piotra. Dało to oszczędność zużycia prądu o 90 procent, a w dodatku lepsze światło niż dotychczas.

Oczywista w Watykanie jest segregacja odpadów. Jak informuje Rafael I. Tornini, szef działu ogrodnictwa i służb komunalnych Państwa Watykańskiego, produkuje się tam około tysiąca ton odpadów rocznie (zazwyczaj zbieranych z koszy na śmieci), a zużyty olej i inne odpady kuchenne są osobno usuwane. Z odpadów organicznych produkowany jest kompost, częściowo wykorzystywany w Ogrodach Watykańskich, a częściowo odsyłany na farmę w Castel Gandolfo. Watykan ma swój własny system recyklingu zgodny ze standardami Unii Europejskiej, gdzie sortowanych jest na razie pięćdziesiąt pięć procent odpadów, a dąży się do poziomu siedemdziesięciu pięciu procent. Od 2016 roku istnieje tam nawet specjalne centrum ekologiczne, gdzie neutralizuje się odpady niebezpieczne.

Niestety, problemem są olbrzymie ilości śmieci pozostawiane przez pielgrzymów i turystów na placu Świętego Piotra i w Muzeach Watykańskich. Podobno samych plastikowych butelek po napojach zbieranych na placu jest dziennie ponad dziesięć kilogramów.

Najmniejsze państwo świata jest jednym z najbardziej zielonych – również dosłownie, w końcu znaczna część jego terytorium pokryta jest ogrodami. Są też zmiany w transporcie wewnętrznym: udało się zmniejszyć ruch samochodowy, oszczędniej gospodarować autami służbowymi, a jako nowe wprowadzać te z napędem elektrycznym.

SJ za KAI i Vatican News