• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Dzięki kolektorom słonecznym Watykan jest samowystarczalny energetycznie. Używa auta z napędem elektrycznym, ma swój własny system recyklingu zgodny ze standardami Unii Europejskiej a do 2025 roku bazylika św. Piotra stanie się zeroemisyjna. Stolica Apostolska swoją obecność w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmiany Klimatu (UNFCCC) zmienia ze statusu państwa obserwatora na uczestnika. Głosi mocno zmianę stylu odrzucenia innych na kulturę troski i zaufania. Zamierza też wnieść wkład i udzielić moralnego wsparcia w tym zadaniu wysiłkom innych państw…

Dobre eko-wiadomości z Watykanu.

Do 2025 roku kompleks bazyliki św. Piotra stanie się zeroemisyjna. Projekt „zrównoważenia środowiskowego” tej największej świątyni Kościoła katolickiego przygotuje komitet naukowy pod przewodnictwem Waltera Ganapiniego, byłego szefa włoskiego oddziału Greenpeace i honorowego członka komitetu naukowego Europejskiej Agencji Środowiska. Wcześniej zajmował się on podobnym projektem w klasztorze św. Franciszka w Asyżu.  Przed Rokiem Świętym 2025 komitet Ganapiniego przygotuje działania, dzięki którym bazylika i przylegające do niej budynki oraz przepływ milionów odwiedzających nie będą w żaden sposób powodować zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Przed listopadowym COP27, który ma się odbyć w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk Watykan zdecydował, że oficjalnie przystępuje do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmiany Klimatu (UNFCCC), a najszybciej, jak to możliwe, zostanie też stroną porozumienia paryskiego, czyli umowy międzynarodowej, w której państwa zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Odpowiednie oświadczenie sekretarzowi generalnemu ONZ wręczył w imieniu Stolicy Apostolskiej arcybiskup Gabriele Giordano.

„Stolica Apostolska zamierza wnieść wkład i udzielić moralnego wsparcia wysiłkom wszystkich państw w zakresie współpracy, zgodnie z ich wspólnymi, ale zróżnicowanymi obowiązkami i odpowiednimi możliwościami, w skutecznej i odpowiedniej odpowiedzi na wyzwania, jakie zmiany klimatu stawiają ludzkości i naszemu wspólnemu domowi" - można przeczytać w oświadczeniu wydanym z tej okazji przez Watykan. Jest tam też mowa o pilnej potrzebie zmiany „kultury odrzucenia" na „kulturę troski", a zaakcentowana jest w nim kwestia biedniejszych, słabszych i bardziej wrażliwych, których skutki zmiany klimatu dotkną szczególnie. Wpisuje się to w oczywisty sposób m.in. w dyskusję na temat kwestii zadośćuczynienia krajom biednego globalnego Południa za straty i zniszczenia spowodowane zmianą klimatu, do której historycznie przyczyniły się w bardzo niewielkim stopniu. A także w poszukiwanie globalnych funduszy na adaptację do globalnego ocieplenia w mniej zamożnych krajach.

Zgodnie z porozumieniem paryskim sekretariat prowadzi m.in. publiczny rejestr deklaracji i celów poszczególnych państw, które razem mają złożyć się na cel umowy, jakim jest zahamowanie globalnego ocieplenia poniżej 2 st. C w stosunku do ery przedindustrialnej, a najlepiej poniżej 1,5 st. C. Watykan jeszcze nie złożył odpowiednich dokumentów, które mogłyby być upublicznione w rejestrze.

Państwo Watykańskie od dawna nazwane nawet najbardziej przyjaznym środowisku państwem świata. Dzięki 2400 kolektorom słonecznym zainstalowanym w 2008 roku na dachu auli Pawła VI jest prawie samowystarczalne energetycznie. Watykan inwestuje w nowoczesne, ekologiczne oświetlenie LED, także w takich cennych obiektach, jak kaplica Sykstyńska czy bazylika Świętego Piotra. Dało to oszczędność zużycia prądu o 90 procent, a w dodatku lepsze światło niż dotychczas.

Oczywista w Watykanie jest segregacja odpadów. Jak informuje Rafael I. Tornini, szef działu ogrodnictwa i służb komunalnych Państwa Watykańskiego, produkuje się tam około tysiąca ton odpadów rocznie (zazwyczaj zbieranych z koszy na śmieci), a zużyty olej i inne odpady kuchenne są osobno usuwane. Z odpadów organicznych produkowany jest kompost, częściowo wykorzystywany w Ogrodach Watykańskich, a częściowo odsyłany na farmę w Castel Gandolfo. Watykan ma swój własny system recyklingu zgodny ze standardami Unii Europejskiej, gdzie sortowanych jest na razie pięćdziesiąt pięć procent odpadów, a dąży się do poziomu siedemdziesięciu pięciu procent. Od 2016 roku istnieje tam nawet specjalne centrum ekologiczne, gdzie neutralizuje się odpady niebezpieczne.

Niestety, problemem są olbrzymie ilości śmieci pozostawiane przez pielgrzymów i turystów na placu Świętego Piotra i w Muzeach Watykańskich. Podobno samych plastikowych butelek po napojach zbieranych na placu jest dziennie ponad dziesięć kilogramów.

Najmniejsze państwo świata jest jednym z najbardziej zielonych – również dosłownie, w końcu znaczna część jego terytorium pokryta jest ogrodami. Są też zmiany w transporcie wewnętrznym: udało się zmniejszyć ruch samochodowy, oszczędniej gospodarować autami służbowymi, a jako nowe wprowadzać te z napędem elektrycznym.

SJ za KAI i Vatican News