• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Przed nami trzyletnie obchody franciszkańskiego jubileuszu (2023–2026), który upamiętnia osiemsetlecie reguły franciszkańskiej i pierwszych jasełek w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzenia (2025) i śmierci Franciszka (2026). Liczne wydarzenia będą zarówno na poziomie międzynarodowym i międzyfranciszkańskim, jak i lokalnym. REFA i Komisja ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony sStworzenia włączają się obchody i promują w tym roku Projekt Greccio 800. Inauguracja miała miejsce 8 stycznia 2023 r. koncertem w kościele franciszkańskim w Radomsku. Wystąpił zespół wokalny Appassionata.

Dokładnie 800 lat temu z inicjatywy św. Franciszka w nocy 24 grudnia 1223 r. przygotowano szopkę w Greccio w środkowych Włoszech. Historia z Greccio, pierwszy żłóbek i jasełka to początek ludowej obrzędowości towarzyszącej świętowaniu Bożego Narodzenia. Dla mnie w tym wszystkim niesamowite i genialne są dwie Franciszkowe innowacje: zaproszenie do franciszkańskiego Betlejem Eucharystii i zwierząt.

Rekonstruując wydarzenia tamtej nocy, św. Franciszek nad żłóbkiem zbudował również ołtarz, gdzie zaproszony kapłan sprawował Eucharystię. Sam jako diakon czytał Ewangelię i wygłosił poruszające kazanie o Jezusie i jego narodzinach w Betlejem. Krańcowo ubogi Francesco odtworzył ubóstwo tamtych narodzin, ale wskazał też duchowe bogactwo Jezusa, który przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej. Betlejemski „dom chleba” łączy się z chlebem eucharystycznym, a żłób z ołtarzem, na którym „rodzi się” Ciało Chrystusa.

W interpretacji Franciszkowej łączą się też stare proroctwa mesjańskie z opisami Ewangelii i przy narodzinach Bożego Syna pojawiają się zwierzęta. One, które od początku ludzkości towarzyszyły człowiekowi w jego życiowej wędrówce, są również przy żłóbku Jezusa. To one, a nie ludzie, znalazły się najwcześniej u Nowonarodzonego Dzieciątka (wcześniej niż pasterze czy mędrcy) i one potrafiły ujrzeć w Nim swego Pana, co nie udało się wielu ludziom. Intuicja tak genialna, że (choć nie mówią o tym Ewangelie) nie dziwimy się, widząc woła i osła w prawie każdej szopce.

Projekt Greccio 800 został zainaugurowany modlitwą i koncertem kolędowym 8 stycznia 2023 r. o 18.00 u franciszkanów w Radomsku. Wystąpił zespół wokalny Appassionata Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”. Serdecznie zapraszamy do dalszych działań jubileuszowych!

o. Stanisław Jaromi