• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Kolejna rocznica podpisania społecznej i ekologicznej encykliki Laudato si’ to okazja, aby wyrazić swój głos i sprzeciw wobec słabego w Polsce chrześcijańskiego zaangażowania w budowanie świata jako wspólnego gościnnego domu dla wszystkich. Prezentujemy treść listu liderów Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, Wspólnot Laudato si’, Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, Kongresu Katoliczek i Katolików oraz zaangażowanych chrześcijan z różnych inicjatyw i środowisk, duchownych i świeckich. Zapraszamy do włączenia się, medialnego nagłośnienia i wdrażania projektu ekologii integralnej w życie!

List na Zielone Święta 2024

Mija kolejna rocznica podpisania społecznej i ekologicznej encykliki Laudato si’, która wyraża nasze chrześcijańskie zaangażowanie w budowanie świata jako wspólnego gościnnego domu dla wszystkich.

Zbliżają się wybory europejskie, podczas których wybieramy naszych przedstawicieli, zdolnych budować środkami politycznymi Europę i świat jako nasz wspólny dom. Wielu z nich to katolicy, jednak niektórzy mówiąc o wartościach chrześcijańskich, prezentują w rzeczywistości poglądy niezgodne z nauczaniem społecznym Kościoła.

W trakcie Soboru Watykańskiego II przyjęliśmy, że „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych…” (Gaudium et Spes 1). Pamiętamy, jak mocno rozwijał doktrynę społeczną Kościoła Papież Jan Paweł II, gdy wprowadzał do niej m.in. idee solidarności społecznej i otwarcia na dialog ze współczesną kulturą wskazując też na pilną potrzeba kształtowania postawy odpowiedzialności ekologicznej. Jego dzieło kontynuował Papież Benedykt XVI. Obecnie nasz głos w tematach społecznych wyrażają encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ i Fratelli tutti oraz adhortacja Laudate Deum o odpowiedzialności za kryzys klimatyczny.
Zaskakują nas jednak aktywiści, publicyści i politycy, którzy prezentując się jako katolicy odrzucają owo nauczanie, głoszą treści z nim sprzeczne, pełne pogardy dla innych (często bardziej gnostyckie i manichejskie niż katolickie).

Jako wspólnota Kościoła powszechnego staramy się tworzyć przestrzenie dla ekologii integralnej, a wokół zwykle widzimy brak odpowiedzialności za kryzysy społeczne, ekologiczne i klimatyczne. Towarzyszy temu wspieranie najbardziej toksycznych modeli gospodarki i świata finansów, niewolnicza praca ubogich oraz bezwzględna eksploatacja środowiska. Idzie za tym nacisk na nieustanną konsumpcję, militaryzację świata oraz wykorzystywanie licznych emigrantów i uchodźców. W efekcie mamy: rosnące nierówności społeczne, wyzysk ubogich, kolejne wojny, przemoc w przestrzeni publicznej, ogromne ilości odpadów i marnotrawstwo zasobów oraz postępującą degradację środowiska wokół nas.

W związku z powyższym prosimy o odważniejszą katechezę na te tematy naszych pasterzy, proboszczów, katechetów i świeckich liderów wspólnot. W liście do proboszczów z 2 maja 2024 r. Papież Franciszek przypomina, że „jesteśmy wezwani do towarzyszenia w tej drodze wspólnotom, którym posługujemy, a jednocześnie do podejmowania starań z modlitwą, rozeznaniem i gorliwością apostolską, aby nasza posługa była dostosowana do wymagań misyjnego Kościoła synodalnego.” I daje kilka praktycznych rad, jak to realizować.
Wszystkich wyborców prosimy z kolei o stawianie jasnych wymagań kandydatom do urzędów europejskich, aby ich deklaracja religijna generowała decyzje, które będą dobrym świadectwem zaangażowanego społecznie chrześcijanina.

Liderzy Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, Wspólnot Laudato si’, Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, Kongresu Katoliczek i Katolików oraz zaangażowani chrześcijanie z różnych inicjatyw i środowisk:

Stanisław Jaromi OFMConv, Anna Bednarek, Zbigniew Wróblewski (REFA), Krystyna Matecka -Ryngier, Wojciech Ryngier (Wspólnota Laudato si’), Bogdan Białek (Stowarzyszenie im. Jana Karskiego)
ks. Bartosz Rajewski, ks. Andrzej Stefański, ks. Dariusz Kaczor, ks. Wojciech Mittelstaedt, ks. Rafał Figiel, Wojciech Jędrzejewski OP, Dariusz Wiśniewski OFMConv
S. Barbara Radzimińska, Barbara Braun, Juliusz Braun, Małgorzata Frankiewicz, Uschi Pawlik, Anna Jeziorska-Hesse, Jan Rodowicz, Jan Rey, Aleksandra Górska, Natalia Świderska, Hanna Wolny-Delavoie, Dorota Drejer, Regina Lubas-Bartoszyńska, Joanna Kasperska, Tomasz Laskowski, Izabela Czarnecka, Bogna Neumann, Marcin Mizak, Lidia Leśniak, Jagoda Koprowska, Anna Parchimowicz (Kongres Katoliczek i Katolików).
Piotr Abramczyk, Marta Abramczyk, Sylwia Ufnalska, Iwona Pliszka, Małgorzata Borkowska, Mariusz Pieńkowski, Bernadeta Gołębiowska, Agnieszka Demczyna (Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska)
Włodzimierz Miziołek (Odnowa w Duchu Świętym),
Łukasz Kotterba, Krystyna Dolczewska, Wojciech Pęczuła, Maria Kelm
Bożena Ostrowska, Gerarda Preisner, Barbara Krzeszewska-Zmyślony (Klub "TP" w Zielonej Górze)
Justyna Barańska (Wspólnota "Sól Ziemi", Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri")