• znicze
  • fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • MNIEJ – smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIECEJ – czystego nieba, porządku, harmonii i piękna!
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Poradnik Ksiezycowy PrzybylakowWśród kalendarzy i poradników ten jest wyjątkowy. Ukazuje się od 1993 roku jako dzieło śp. Zbigniewa Przybylaka, który odkurzając i systematyzując wiedzę wielu wieków, tradycję ludowej oraz osiągnięcia współczesnej kosmobiologii stworzył użyteczne narzędzie dla działkowców, ogrodników, rolników, wędkarzy, pszczelarzy, zwolenników upraw naturalnych, ekologicznego zgodnego z naturą, stylu życia. Tym razem według koncepcji jego twórcy opracowała go Magdalena Przybylak – Zdanowicz i słowo wstępne zatytułowała „Ogród - żywy testament”.

Według Zbigniewa Przybylaka w Poradniku nie jest prezentowana wiedza nowa, wymyślona, czy nawet tylko powstała w oparciu o krótki cykl badań, na który powołują się autorzy tzw. kalendarzy biodynamicznych. Jest to uwspółcześniona dawna wielowiekowa tradycja która przetrwała bo sprawdzała się w życiu.

Zbigniew Przybylak (1953-2012) był dziennikarzem, założycielem Wydawnictwa Gaj i kwartalnika dla rolników ekologicznych Eko Arka. Największą jego życiową pasją była szeroko rozumiana ekologia, naturalna i domowa medycyna oraz duchowość. Od 1993 roku tworzył Ekologiczny Poradnik Księżycowy najpierw samodzielnie, a w ostatnich latach wspólnie z córką Magdaleną.

Magdalena Przybylak-Zdanowicz dziennikarka i współautorka poradników zielarskich i kulinarnych.  Współpracuje z czasopismem i portalem o produktach ekologicznych Biokurier.pl, czasopismem dla rolników ekologicznych Eko Arka i Tygodnik Poradnik Rolniczy. Od kilku lat wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo ekologiczne na Warmii.

W poradniku zamieszczone są najlepsze dni siewów, przepowiednie pogody, dni najlepszych brań, recepty zielarskie kierując je przede wszystkim do rolników, ale też do działkowców ogrodników, gospodyń, wędkarzy, pszczelarzy, zielarzy i grzybiarzy.

Przypomina, że wszelką aktywność życiową, czas pracy naszych przodków w polu, domu, ogrodzie, w dużym stopniu wyznaczały rytmy przyrody. Te zaś uzależnione są od dróg obiegu po nieboskłonie Słońca i Księżyca. Współcześnie również w ogrodnictwie i rolnictwie ekologicznym bardzo dużą uwagę zwraca się na rytmy przyrody. W zasadzie wyłącznie w harmonii z nimi wykonuje się różne prace a zwłaszcza siewy.

Do tego dochodzi kosmiczny cykl świętowania i pracy a tu najważniejszy dla rolnika, ogrodnika, hodowcy jest rytm roczny. Wyznacza go obieg Słońca na niebie, pojawienie w określonych znakach zodiaku. W dawnej tradycji rolniczej rytm roczny prac rolniczych na ziemiach polskich łączył się z wieloma świętami katolickimi, szczególnie maryjnymi. Terminy prac w polu, ogrodzie zawarte są też w przysłowiach odnoszących się do popularnych świętych. Wszelką aktywność życiową, czas pracy w polu, domu, ogrodzie, naszych przodków zdecydowanym stopniu wyznaczały rytmy przyrody. Te zaś uzależnione są od dróg obiegu po nieboskłonie Słońca i Księżyca. Współcześnie również w ogrodnictwie i rolnictwie ekologicznym bardzo dużą uwagę zwraca się na rytmy przyrody. W zasadzie wyłącznie w harmonii z nimi wykonuje się różne prace a zwłaszcza siewy.

Ludowa kosmoekologia zgłębiając mądrości ludowe dotyczące czasu prac gospodarskich, zajęć ogrodniczych, dochodzi do wniosku, że zawsze zasadnicze znaczenie przypisywano rytmowi słonecznemu i księżycowemu wyznaczonemu jego głównymi bardzo widocznymi fazami - nowiem (Księżyc znika całkowicie) i pełnią.

Okazuje się, że porady z ekologicznego poradnika potwierdza nauka - współczesne badania kosmobiologów i ekologów potwierdzają silny wpływ Księżyca, przede wszystkim faz pełni i nowiu na pogodę, rozwój roślin, zwierząt, całej przyrody, a także zdrowie i samopoczucie człowieka. 

sj

więcej informacji i warunki zakupu poradnika na stronie poradnika

1000 Characters left