• znicze
  • fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • MNIEJ – smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIECEJ – czystego nieba, porządku, harmonii i piękna!
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

mini-krzyz-mrowy-CCMijający Wielki Post dał nam kolejną szansę, aby lepiej uporządkować swoje życie. Post pomaga przywrócić zachwianą równowagę, wspomóc siły obronne organizmu, leczyć choroby współczesnej cywilizacji. Jednocześnie może uzdrowić naszą duszę i zbliżyć do Boga. Razem z czytelnikami naszego portalu tworzyliśmy przez 6 tygodni codzienne postanowienia i mamy w efekcie kalendarz wielkopostny REFA. Potraktujmy go jako inspirację do ich rozwijania i zmiany stylu życia, w którym moralne wskazówki wiążą się z codzienną praktyką działania.

Idea takiego kalendarza została zaczerpnięta z pomysłu katolickiej archidiecezji Waszyngtonu pt. Caring for Creation Calendar - Lent 2014. Ale twórcy polskiej wersji z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA przygotowali całkowicie nowe propozycje na kolejne postne tygodnie uwzględniając polski kontekst oraz głosy naszych chrześcijańskich ekologów.

Zachęcając do lektury papieskich tekstów i refleksji nad ważnymi problemami ekologicznymi, redaktorzy kalendarza wskazywali na duchowe i praktyczne sposoby ich realizacji. Wskazywali na ogromny potencjał, jaki posiadamy jako konsumenci poprzez mądre wybory: od wsparcia rolników rodzinnych i zakup produktów z ich gospodarstw, do radykalnego ograniczenia jedzenia mięsa w postnym czasie i zwrócenia uwagi na tradycyjną kuchnię postną. Motywowali do oszczędności, zdrowego trybu życia, rachunku sumienia oraz wdzięczności za Miłosierdzie Boże dla nas i świata całego!

Okazało się też, że w wielu proponowanych praktykach mogą spotkać się ambitni ekolodzy i chrześcijanie. Zarówno ekoetyka, teoria zrównoważonego rozwoju, jak i etyka chrześcijańska, jest propozycją trudną i wymagającą, postulującą samoograniczenie się i wyrzeczenia. Potrzebne są zatem nowe siły i motywacje dla nowej jakości. W zamian dostaniemy szczęście uczestnictwa w tworzeniu świata bardziej przyjaznego zwierzętom, ludziom i całemu stworzeniu.

Mamy zatem nadzieję, że wykorzystaliśmy tegoroczną szansę jaką ofiarował nam Kościół. W ciągu tych tygodni udało się wprowadzić więcej pokoju w relacji z Bogiem, bliźnimi i całym stworzeniem. Może staną się inspiracją do ich rozwijania i zmiany stylu życia, w którym moralne wskazówki wiążą się z codzienną praktyką działania.
sj

1000 Characters left