• fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

„Młodzież wobec wyzwań ekologicznych” – to hasło sesji naukowej, jaka miała miejsce w Krakowie ramach VII Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Wystąpiło w niej grono osób, które rozwijają naukową refleksję ekologiczną z perspektywy chrześcijańskiej. Wystąpienia zostały nagrane i udostępnione. Mamy zatem możliwość wysłuchania prezentacji pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na czele jego szefem ks. prof. Zbigniewem Łepko SDB, prof. Zbigniewa Wróblewskiego z KUL oraz naszego szefa o. Stanisława Jaromi, który prezentuje temat „Ecologia humana i jej praktyczne realizacje w polskim Kościele”.

Prezentowana sesja odbyła się w Krakowie w seminarium salezjańskim przy ul. Tynieckiej 17 maja 2014 r.
Oto jej program:
ks. dr Ryszard Sadowski SDB – Wprowadzenie
ks. dr hab. prof. UKSW Zbigniew Łepko SDB – Etologiczna koncepcja wychowania ekologicznego
dr Anita Ganowicz-Bączyk – Spór o etykę środowiskową
dr Dominika Dzwonkowska – Cnoty i wady środowiskowe w edukacji ekologicznej
ks. dr Ryszard Sadowski SDB – Ekofilozoficzne elementy chrześcijańskiej promocji życia
o. dr Stanisław Jaromi OFM Conv – Ecologia humana i jej praktyczne realizacje w polskim Kościele
dr hab. prof. KUL Zbigniew Wróblewski – Osoby i inne istoty żywe. Uwagi o etyce ochrony zwierząt

Wszystko zostało udokumentowane na stronie TNFSMamy też bogatą dokumentację fotograficzną spotkania


całość na stronie internetowej Towarzystwa

1000 Characters left