• znicze
  • fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • MNIEJ – smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIECEJ – czystego nieba, porządku, harmonii i piękna!
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

konf-lauadato-siW Krakowie odbyła się „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań". Była okazją do pogłębionej analizy dokumentu papieża w ujęciu filozoficznym, ekologicznym i teologicznym. W 11 wystąpieniach specjalistów prezentujących różnorodne spojrzenia i dyscypliny naukowe opisano szerszy kontekst podjętych przez papieża kwestii, wskazano też najważniejsze wyzwania ekologiczne stojące przed współczesnym światem i wnioski jakie płyną z LS. Diagnoza stanu planety nie napawa dziś optymizmem. Konieczne jest podjęcie "działań alternatywnych" i przezwyciężenie "wypaczonego antropocentryzmu". Oto nasza fotorelacja.

 

1000 Characters left