• Dzie Ziemi 2020
  • Cytat Franciszek
  • jak jest teraz zmiany klimatu
  • Boska ziemia
  • Papież Franciszek na Dzień Ziemi. Żyjemy we wspólnym domu jako jedna rodzina ludzka w różnorodności biologicznej z innymi stworzeniami.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.
  • W rolnictwie obok zmian klimatu nie można przejść obojętnie, ponieważ mają one namacalny i brzemienny w skutki wpływ na cykl i jakość upraw, na czas zasiewów i zbiorów.
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

konf-lauadato-siW Krakowie odbyła się „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań". Była okazją do pogłębionej analizy dokumentu papieża w ujęciu filozoficznym, ekologicznym i teologicznym. W 11 wystąpieniach specjalistów prezentujących różnorodne spojrzenia i dyscypliny naukowe opisano szerszy kontekst podjętych przez papieża kwestii, wskazano też najważniejsze wyzwania ekologiczne stojące przed współczesnym światem i wnioski jakie płyną z LS. Diagnoza stanu planety nie napawa dziś optymizmem. Konieczne jest podjęcie "działań alternatywnych" i przezwyciężenie "wypaczonego antropocentryzmu". Oto nasza fotorelacja.

 

1000 Characters left