• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

konf-lauadato-siW Krakowie odbyła się „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań". Była okazją do pogłębionej analizy dokumentu papieża w ujęciu filozoficznym, ekologicznym i teologicznym. W 11 wystąpieniach specjalistów prezentujących różnorodne spojrzenia i dyscypliny naukowe opisano szerszy kontekst podjętych przez papieża kwestii, wskazano też najważniejsze wyzwania ekologiczne stojące przed współczesnym światem i wnioski jakie płyną z LS. Diagnoza stanu planety nie napawa dziś optymizmem. Konieczne jest podjęcie "działań alternatywnych" i przezwyciężenie "wypaczonego antropocentryzmu". Oto nasza fotorelacja.

 

1000 Characters left