• fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Światowi eksperci i naukowcy uzupełnieni przez świadectwa młodych wypełnią program 25 lipca 2016 - dnia poświęconego ekologii integralnej, który rozpocznie tydzień spotkań ŚDM. Wśród jej uczestników są kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax, prof. Pierluigi Malavasi, dyrektor Alta Scuola per l’Ambiente oraz ministrowie środowiska Polski - prof. Jan Szyszko i Włoch - Gianluca Galletti. Podczas konferencji nie zabraknie ważnych eko-tematów jak zmiany klimatyczne, dostęp do zasobów wodnych, zagrożenia różnorodności biologicznej, obniżenie poziomu jakości życia i nierówności występującej w skali globalnej.

Konferencja ma mieć naukowy charakter i jest kontynuacją projektu „Integralność Stworzenia” zorganizowanego w ramach Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. Jednak istotnym wzbogaceniem jest przesłanie wydanej w czerwcu 2015 encykliki Laudato si’, zwłaszcza rozważania papieża Franciszka na temat ekologii integralnej.

Oprócz naukowców i specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, wystąpią również młodzi ludzie, którzy rozpoczynając konferencję, wprowadzą zebranych w tematykę Laudato si’. W drugiej części konferencji odbędą się panele dyskusyjne: „Środowisko, gospodarka, rozwój”, „Wychowanie i nawrócenie na ekologię Integralną”, „W stronę nowego stylu życia” a ich podsumowania dokonają ministrowie środowiska Polski - prof. Jan Szyszko i Włoch - Gianluca Galletti. Obrady zakończy prezentacja dokumentu końcowego przez ks. João Chagasa, przewodniczącego Sekcji Młodych Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Jana Pawła II dla Młodzieży, Papieska Rada ds. Świeckich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016. W organizację konferencji włączyły się również: Papieska Rada Iustitia et Pax, Ministerstwo Środowiska Republiki Włoch, Ministerstwo Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja Księcia Monako Alberta II. Patronat nad konferencją objął Minister Środowiska Polski prof. Jan Szyszko.

Oto jej szczegółowy program:

EKOLOGIA INTEGRALNA. LAUDATO SI’. Młodzi bohaterami zmian

25 lipca 2016, Auditorium Maximum UJ, Kraków, ul Krupnicza 33.

Sesja I - 09.00 – 09.30 Przyjęcie i rejestracja

09.30 – 9.50 Powitanie J.E. kard. Stanisław Dziwisz, Kardynał Metropolita Krakowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, Prof. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Książe Monako Albert II (przesłane w formie video), Dr Marcello Bedeschi, Przewodniczący Fundacji Jana Pawła II dla Młodzieży, Watykan

9.50 – 10.30 Wystąpienia młodych pochodzących z różnych kontynentów wprowadzające w tematykę encykliki Laudato si’: 1) Zmiany klimatyczne; 2) Problemy dotyczące zasobów wodnych; 3) Straty w zakresie różnorodności biologicznej; 4) Obniżenie poziomu jakości życia; 5) Nierówności w skali globalnej

10.30 – 10.50 Wykład: “Encyklika Laudato si’. Ziemia, dom, praca”, Prof. Pierluigi Malavasi, Dyrektor Alta Scuola per l’Ambiente, UNICATT

10.50-11.20 Przerwa

11.20 – 11.50 Wykład: Droga Encykliki Laudato si’, S.E. Card. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax

11.50 – 12.45 Wystąpienia otwarte (maksymalnie 3 minuty na wystąpienie)

12.45 – 14.30 – Przerwa obiadowa

Sesja II
Wystąpienia Instytucji i Organizacji Międzynarodowych

14.30 – 15.45 Panel I – “Środowisko, gospodarka, rozwój”, moderator prof. Sandro Cocconcelli, Wydział mikobiologii żywności Unicatt.

Świadectwa i ich podsumowanie: p. GIAN LUCA GALLETTI Minister Środowiska Włoch

15.45 – 17.00 Panel II – “Wychowanie i nawrócenie na Ekologię Integralną”.

Świadectwa i ich podsumowanie: prof. JAN SZYSZKO, Minister Środowiska Polski

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 18.45 Panel III – “W stronę nowego stylu życia”, moderator prof. Michael Agliardo, Loyola University of Chicago.

Świadectwa i ich podsumowanie: p. MILAGROS COUCHOUD, członek Komitetu Naukowego i Technicznego Fundcji Księcia Monako Alberta, przewodnicząca Istituto Mediterraneo dell’Acqua (IME)

18.45 – Prezentacja dokumentu końcowego, ks. João Chagas, Przewodniczący Sekcji Młodych Papieskiej Rady ds. Świeckich.

19,00 – Słowa pozdrowienia J.E. kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, Watykan

Konferencja będzie symultanicznie tłumaczona na pięć języków: polski, angielski, włoski, hiszpański, francuski.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

1000 Characters left