• fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

ekoedukacja200pxStartujemy z kampanią o nieużytkach i innych cennych terenach w mieście. Przygotowaliśmy dla Was wydarzenia, w których możecie wziąć udział. Organizujemy 15 rodzinnych spacerów edukacyjnych w wybranych lokalizacjach prowadzonych przez zaproszonych edukatorów. Mamy ofertę zajęć terenowych skierowaną do przedszkoli i szkół. Zapraszamy też do udziału w konkursie fotograficznym i konferencji. W kampanii pokazujemy, że dzika przyroda w mieście jest fascynująca, a kontakt z nią możliwy bez konieczności z niego wyjeżdżania. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na stronie i Facebook.u.

Informacje o kolejnych rodzinnych spacerach edukacyjnych znajdziecie na naszym profilu na Facebook.u (w postach i wydarzeniach). KLIKNIJCIE TU»

W naszej kampanii chcielibyśmy zaprosić Was do odkrywania i eksplorowania słabo poznanych, fascynujących terenów zieleni w mieście – nieurządzonych, niezagospodarowanych. Wspólnie zastanowimy się, jak można zachować przynajmniej część tych terenów i udostępnić je na cele edukacji ekologicznej. Zaprosiliśmy do naszej kampanii profesjonalnych edukatorów, społeczników i aktywistów, aby wspólnie wypracować zróżnicowaną ofertę edukacyjną dla dzieci i dorosłych. Zależy nam, aby każde nasze spotkanie z przyrodą oferowało Wam nowe podejścia, wrażenia i doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Chcemy także pokazać, jak spędzać aktywnie i rodzinnie czas w przyrodzie w sposób świadomy i bezpieczny. A jednocześnie „odlękawiać" naszą relację z naturą także tą mało przetworzoną, pół-dziką. Nasze wyobrażenia o zagrożeniach są zwykle większe niż same zagrożenia, a ryzyko można zminimalizować.

Krakowskie kaniony", „małe Puszcze Białowieskie", „nadwiślańskie dżungle"

„Nieużytki" to żywe, wieloznaczne odnawiające się przyrodniczo przestrzenie stworzone dla wielu form aktywności, ochrony przyrody i rekreacji. To pojęcie subiektywne i często o negatywnym, dewaloryzującym te przestrzenie znaczeniu (miejsca nieużyteczne, niebezpieczne, nieuporządkowane). „Nieużytkiem" może być pustostan, pole leżące odłogiem, niezagospodarowany osiedlowy skwer, kamieniołom, ale też „zapuszczony" fragment łęgu, łąki wilgotnej, czy bagna. Nieurządzone tereny zieleni są nam konieczne do częstego, nawet codziennego kontaktu z przyrodą. Stanowią też element systemu korytarzy ekologicznych w miastach. Jest on niezbędny dla funkcjonowania przyrody, zachowania różnorodności biologicznej i czerpania przez człowieka korzyści, jakie oferują miejskie ekosystemy (tzw. usług ekosystemów). Już św. Franciszek z Asyżu, patron wszystkich ekologów, apelował, aby wydzielać wszędzie „nieuprawne obrzeża". Przyroda może w nich się rozwijać w sposób niezakłócony i zgodnie ze swoją logiką. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego odkrywania przynajmniej kilka takich „nieuprawnych obrzeży" w wielkim mieście.

Jak zatem wykorzystać potencjał dzikiej przyrody w miastach? Ja ją ochronić z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach? Jak udostępniać je i adaptować, aby były dzikie a jednocześnie bezpieczne? Jak zaznacza Kasper Jakubowski, koordynator całej kampanii REFA: – Warto postrzegać rolę tych terenów w szerszym kontekście. Jeżeli chcemy ochronić naturalny ekosystem Puszczy Białowieskiej, ale i inne cenne tereny, musimy ocalić i udostępnić (przybliżyć) te „małe Puszcze Białowieskie", miejskie „Amazonki" i kaniony w granicach terenów zurbanizowanych. Ale też nieużytki i rosnące na nich drzewa – samosiejki.

Więcej informacji o zaplanowanych wydarzeniach, w których możecie wziąć udział będziemy zamieszczać na naszej stronie i Facebook.owym profilu.

 

Projekt „Tereny przyrodniczo cenne i nieużytki urbanistyczne, jako miejsca spotkań z ekologią dla mieszkańców Krakowa i okolic" jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

wkładka-strona EkoSciezki640px

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

wfosigw-logotype-modyf2

1000 Characters left