• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

„Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności i nasze małe odpowiedzi” – to tytuł nowej książki szefa REFA. Zawiera jego próbę odpowiedzi na takie pytania jak: Dlaczego Kościół próbując znaleźć odpowiedź na trudne wyzwania XXI wieku ukazuje orędzie Ewangelii w perspektywie franciszkańskiej? Co sprawia, że język i myślenie wielu projektów współczesnych Papieży dominuje przesłanie św. Franciszka z Asyżu?.. Wydawcą jest franciszkańskie wydawnictwo Bratni Zew i duża jej część dotyczy tematów ekologii integralnej i Laudato si’, chrześcijańskiego stylu życia oraz dialogu we współczesnym świecie.

Teza tej książki jest prosta – pisze we wstępie o. Stanisław Jaromi - żyjemy w czasach wielkiego renesansu myśli franciszkańskiej. Ona pomaga dziś Kościołowi odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania współczesności.
Gdy 800 lat temu na Zielone Święta 1217 wokół św. Franciszka przy asyskim kościółku w Porcjunkuli zgromadziła się pierwsza kapituła zakonu franciszkańskiego zapewne nie wiedziano co się w ten sposób zaczyna. Podobno było tam ponad 3000 braci, którzy idąc potem w świat, rozpoczęli ekspansję nowej formy organizacji kościelnej - nową formułę życia zakonnego. Owocem były wielkie osobowości i święci bracia, którzy szybko wprowadzili nową jakość w misje, kaznodziejstwo, życie uniwersyteckie czy duszpasterstwo. W naszej części Europy pojawili się już za życia św. Franciszka aby w 1237 dotrzeć do Krakowa.  
Co było potem? Jak wyglądała atrakcyjność idei franciszkańskiej 500 lat temu czy 100 lat temu? Jaka jest jej kondycja dziś?
Chcę zaprosić czytelników w podróż duchową i przyjrzeć się idei franciszkańskiej w naszych czasach, jej aktualności i sile oddziaływania. Zmierzę się też z pytaniem o jej utopijność i brak realizmu oraz przywołam naszych wielkich mistrzów duchowych na czele ze św. Janem Pawłem II. Najwięcej uwagi poświęcę jej zielonemu obliczu i wpływowi Papieża, którego patronem pontyfikatu jest św. Franciszek z Asyżu.

Esej o. Stanisława nie jest duży czy przytłaczający. Mieści się na 120 stronach kieszonkowego formatu. Kosztuje 19 zł i można ją kupić w dobrych księgarniach, w wydawnictwie Bratni Zew oraz na spotkaniach REFA

Oto jej zakończenie:
Świat się zmienia, zmieniamy się również my. Wraz z nami zmienia się nasza wrażliwość na środowisko naturalne. Dla wielu współczesnych takim środowiskiem jest cywilizacja miejska, w której kontakt z przyrodą ogranicza się do spaceru po uporządkowanym skwerku, rozpieszczania przekarmionego kota czy narzekania na miejskie gołębie. Inni mają jednak świadomość jakiejś fundamentalnej ambiwalencji w stosunku człowieka do przyrody. To dlatego angażują się oni w ruch ekologiczny. Wierzę, że przedstawione tu refleksje mogą zmotywować do działania wielu chrześcijan, a przywołanie nieznanych szerzej kart katolickiej tradycji ekologicznej może im pomóc w podejmowaniu dobrych wyborów konsumenckich, duchowych i życiowych.
Od lat powtarzam, że wśród prorockich dzieł Świętego Papieża Jana Pawła najbardziej niedocenione są dwa nawiązujące do duchowości franciszkańskiej. Pierwszy to decyzja z 29 listopada 1979 ogłaszająca św. Franciszka patronem ekologów, drugi: przekaz 27 października 1986 – pokojowe spotkanie przedstawicieli religii świata w Asyżu.
Pontyfikat Papieża, któremu patronuje Święty z Asyżu, pokazuje jak cenne i wielkie były to dzieła. Ekologię franciszkańską genialnie rozwija encyklika Laudato si’, a projekt Spirito di Assisi łapie nowy dobry rytm.
Język i myślenie wyznacza perspektywa franciszkańska. Jak bowiem bez niej znaleźć katolicką odpowiedź na trudne wyzwania XXI wieku?!Stanisław Jaromi OFMConv – ur. 1963, doktor filozofii, absolwent teologii i ochrony środowiska, od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) i szef portalu chrześcijańskich ekologów www.swietostworzenia.pl. Po 5 lat pracował duszpastersko w Czechach, w Brnie i Opawie oraz we Włoszech w międzynarodowych ośrodkach franciszkanów w Asyżu i Rzymie. Pomysłodawca kampanii REFA „Czyńcie sobie ziemię kochaną!”. Obecnie w Polsce rozwija Szkołę liderów ekologii integralnej według przesłania encykliki Laudato si’.

Gravatar
świetna książka, czekamy na więcej

1000 Characters left