• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, Franciszkańskie Centrum Laudato si' i Caritas Laudato si’ prezentują "Zielone katechezy", które głosi o. Stanisław Jaromi a pomagają mu przyjaciele ze Wspólnoty Laudato si' w Radomsku. Poznajemy współczesne znaczenie Hymnu Stworzenia św. Franciszka oraz nauczanie św. Jana Pawła II w kwestii ekologicznej. Rozważamy inspiracje encykliki Laudato si’ i zastanawiamy się nad ekologią naszych cmentarzy czy świętowaniem z umiarem i bardziej eko. A wszystko w atrakcyjnej formie medialnej w postaci kilkunastuminutowych filmów. Serdecznie polecamy!

 

Pamiętając, że w czasach, gdy kryzys finansowy, zbiega się z kryzysem energetycznym i katastrofą klimatyczną, nadszedł czas na właściwe codzienne wybory, by dać o świat, jako wspólny dom dla wszystkich, o swoje zdrowie i środowisko. Kryzys ekologiczny niestety łączy się z kryzysami etycznym i duchowym i zabiera motywację do działania. Antidotum możemy znaleźć w Zielonych katechezach o. Stanisława Jaromi. Pierwsza z nich prezentuje Hymn Stworzenia św. Franciszka w encyklice Laudato si’.

 

Drugi film nawiązuje do naszego projektu „Ekologia po katolicku: mniej znaczy więcej w parafii, na cmentarzu i w domu” Wspólnoty Laudato si'. To nasza mała odpowiedź na wielkie problemy współczesności – piszą organizatorzy na materiałach informacyjnych - Nasz chrześcijański głos w debacie o ochronie przyrody, środowiska i klimatu. Chcemy MNIEJ smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIĘCEJ  czystego nieba, porządku, harmonii i piękna! Katecheza mówi o jego efektach po kilku miesiącach i o tym, co zmienił w naszym życiu?..

Oto inspiracje encykliki Laudato si’. Ekologia naszych cmentarzy:

Jan Paweł II swą pierwszą podróż po wyborze na Tron Papieski odbył do Asyżu a jedną z pierwszych decyzji, jakie podjął było ogłoszenie św. Franciszka Patronem ekologów a podróżując po świecie, ze czcią całował Matkę Ziemię. Jego długi pontyfikat przypadł na okres, w którym ludzka ingerencja w środowisko naturalne była większa niż kiedykolwiek. o. Stanisław Jaromi w swej katechezie jako najdojrzalszą formę papieskiej myśli ekologicznej prezentuje koncepcję ecologia humana. To udana, ale niestety mało znana próba uniwersalnego ujęcia szeroko rozumianych zagadnień ekologii. W niej troska o przyrodę i ochronę środowiska jest też troską o stworzenie i łączy się z ochroną przestrzeni socjalnej, kulturowej, duchowej, ze środowiskiem wartości, gdzie sens, prawda, dobro, piękno wyznaczają środowisko i przestrzeń autentycznego rozwoju. O tym wszystkim Jan Paweł II mówił nam wiele razy. Jego nauczanie jest dziś bazą ekologii integralnej. A my cytujemy jego słowa wypowiedziane w Zamościu 12.06.1999 r.

Zobacz:

 

Czwarty film prezentujący inspiracje „Jak świętować z umiarem i bardziej eko?” już prezentowaliśmy u nas. Poznajemy w nim kilkanaście porad jak spędzić Czas Świętowania w sposób bardziej zrównoważony.

Zob. Jak śwętować z umiarem i bardziej eko

 

 

W nagraniach wystąpili: o. Stanisław Jaromi OFMConv oraz członkowie Wspólnoty Laudato si’, realizacja Mateusz Dolniak 

Projekt zrealizowany przez Franciszkańskie Centrum Laudato si' w Radomsku jako „Modelowy ośrodek ekologii integralnej” w ramach programu pt. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.