• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, Franciszkańskie Centrum Laudato si' i Caritas Laudato si’ prezentują "Zielone katechezy", które głosi o. Stanisław Jaromi a pomagają mu przyjaciele ze Wspólnoty Laudato si' w Radomsku. Poznajemy współczesne znaczenie Hymnu Stworzenia św. Franciszka oraz nauczanie św. Jana Pawła II w kwestii ekologicznej. Rozważamy inspiracje encykliki Laudato si’ i zastanawiamy się nad ekologią naszych cmentarzy czy świętowaniem z umiarem i bardziej eko. A wszystko w atrakcyjnej formie medialnej w postaci kilkunastuminutowych filmów. Serdecznie polecamy!

 

Pamiętając, że w czasach, gdy kryzys finansowy, zbiega się z kryzysem energetycznym i katastrofą klimatyczną, nadszedł czas na właściwe codzienne wybory, by dać o świat, jako wspólny dom dla wszystkich, o swoje zdrowie i środowisko. Kryzys ekologiczny niestety łączy się z kryzysami etycznym i duchowym i zabiera motywację do działania. Antidotum możemy znaleźć w Zielonych katechezach o. Stanisława Jaromi. Pierwsza z nich prezentuje Hymn Stworzenia św. Franciszka w encyklice Laudato si’.

 

Drugi film nawiązuje do naszego projektu „Ekologia po katolicku: mniej znaczy więcej w parafii, na cmentarzu i w domu” Wspólnoty Laudato si'. To nasza mała odpowiedź na wielkie problemy współczesności – piszą organizatorzy na materiałach informacyjnych - Nasz chrześcijański głos w debacie o ochronie przyrody, środowiska i klimatu. Chcemy MNIEJ smogu, śmieci, bałaganu wokół nas! WIĘCEJ  czystego nieba, porządku, harmonii i piękna! Katecheza mówi o jego efektach po kilku miesiącach i o tym, co zmienił w naszym życiu?..

Oto inspiracje encykliki Laudato si’. Ekologia naszych cmentarzy:

Jan Paweł II swą pierwszą podróż po wyborze na Tron Papieski odbył do Asyżu a jedną z pierwszych decyzji, jakie podjął było ogłoszenie św. Franciszka Patronem ekologów a podróżując po świecie, ze czcią całował Matkę Ziemię. Jego długi pontyfikat przypadł na okres, w którym ludzka ingerencja w środowisko naturalne była większa niż kiedykolwiek. o. Stanisław Jaromi w swej katechezie jako najdojrzalszą formę papieskiej myśli ekologicznej prezentuje koncepcję ecologia humana. To udana, ale niestety mało znana próba uniwersalnego ujęcia szeroko rozumianych zagadnień ekologii. W niej troska o przyrodę i ochronę środowiska jest też troską o stworzenie i łączy się z ochroną przestrzeni socjalnej, kulturowej, duchowej, ze środowiskiem wartości, gdzie sens, prawda, dobro, piękno wyznaczają środowisko i przestrzeń autentycznego rozwoju. O tym wszystkim Jan Paweł II mówił nam wiele razy. Jego nauczanie jest dziś bazą ekologii integralnej. A my cytujemy jego słowa wypowiedziane w Zamościu 12.06.1999 r.

Zobacz:

 

Czwarty film prezentujący inspiracje „Jak świętować z umiarem i bardziej eko?” już prezentowaliśmy u nas. Poznajemy w nim kilkanaście porad jak spędzić Czas Świętowania w sposób bardziej zrównoważony.

Zob. Jak śwętować z umiarem i bardziej eko

 

 

W nagraniach wystąpili: o. Stanisław Jaromi OFMConv oraz członkowie Wspólnoty Laudato si’, realizacja Mateusz Dolniak 

Projekt zrealizowany przez Franciszkańskie Centrum Laudato si' w Radomsku jako „Modelowy ośrodek ekologii integralnej” w ramach programu pt. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.