• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • cop karuzela
 • cytat
 • encyklika karuzela
 • Boska ziemia
 • encyklika
 • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

biblioteka laudato siChcesz zobaczyć, ile razy o ekologii mówił papież Franciszek? Chcesz się dowiedzieć, co wcześniej mówili Jan Paweł II czy Benedykt XVI? Albo polscy biskupi? Jakie najcześciej poruszali tematy? To właśnie dla Ciebie jest nowy projekt zrealizowany przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, portal chrześcijańskich ekologów ŚWIĘTOSTWORZENIA.pl przy wsparciu CARITAS LAUDATO SI’. Ponad 90 najważniejszych tekstów źródłowych dla chrześcijańskiej ekologii, uporządkowanych tematycznie i chronologicznie. Zapraszamy na nasz portal i do biura REFA w Radomsku!

Biblioteka Laudato si’ jest najnowszym projektem Ruchu Ekologicznego św. Franciszka. Już od dawna chcieliśmy zebrać w jednym miejscu ważne teksty kolejnych papieży oraz biskupów polskich odnoszące się do kwestii ekologicznych. Dzięki programowi realizowanemu przez Caritas Polska mogliśmy przystąpić do działania. Biblioteka ma dwie odsłony:

 • wirtualną – na portalu SwietoStworzenia.pl,
 • fizyczną – w formie tradycyjnej czytelni we franciszkańskim klasztorze w Radomsku.

W internetowej bibliotece zebraliśmy teksty źródłowe, których treści wnoszą istotny wkład dla chrześcijańskiej ekologii. Są to encykliki, papieskie homilie i orędzia, apele i wypowiedzi biskupów. Część tekstów przygotowaliśmy z łatwością, są dostępne na stronach watykańskich i na oficjalnych portalach episkopatu lub archidiecezji. Najstarsze musieliśmy wyszukać i przepisywać z różnych publikacji. Kilka tekstów to nasze tłumaczenia oryginałów włoskich czy angielskich. Wszystkie są na nowo zredagowane, opisane i oznaczone tagami, tak aby czytelnik bez problemu znalazł interesujący go materiał.

Główne działy naszej biblioteki to: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Papież Franciszek, Kościół w Polsce, dzieło stworzenia, ochrona środowiska, ekologia integralna, encyklika Laudato si'.

Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest o. Stanisław Jaromi. On też jest autorem kilku syntez i prezentacji nauczania społecznego Kościoła w kwestii ekologicznej. Zaprasza do korzystania z biblioteki Laudato si’ w filmie promującym projekt.

 

 

Oprócz specjalnej strony internetowej biblioteka ma swoją drugą odsłonę we franciszkańskim klasztorze w Radomsku. Tam w biurze REFA stanęły dodatkowe regały, aby pomieścić liczne publikacje, raporty i biuletyny poświęcone szeroko rozumianej tematyce ekologicznej, klimatycznej i przyrodniczej.

Tam też są dostępne wszystkie publikacje REFA. A jest ich prawie 30, licząc od najstarszych z 1987 r. W bibliotece są również materiały naszych partnerów z Polski i świata. Wiele z nich prezentuje etyczny i teologiczny punkt widzenia w kwestiach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Dużą część stanowią propozycje franciszkańskie oraz omawiające nauczanie kolejnych papieży.

Cały projekt wykonany przez Franciszkańskie Centrum Laudato si' w Radomsku jako „Modelowy ośrodek ekologii integralnej” w ramach programu pt. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowanego przez Caritas Polska i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

red. REFA