• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • cop karuzela
 • cytat
 • encyklika karuzela
 • Boska ziemia
 • encyklika
 • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Franciszkanie od wielu lat są wśród liderów ekologicznego zaangażowania w polskim Kościele. REFA działa od 40 lat, portal chrześcijańskich ekologów w tym roku ma swe dziesiąte urodziny. Od czasu ukazania się franciszkańskiej i społecznej encykliki Laudato si’ w Zielone Święta 2015 jesteśmy na pierwszej linii realizacji projektu ekologii integralnej papieża Franciszka. Dążąc do jeszcze mocniejszego chrześcijańskiego zaangażowania w tych tematach i wzmacniając franciszkański głos w Kościele i w ruchu ekologicznym, powstał projekt centrum Ruchu w Radomsku, jako miejsca spotkania dla chrześcijańskich ekologów.  

24 maja 2020 r. w piątą rocznicę podpisania franciszkańskiej i ekologicznej encykliki Laudato si’ Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok z encykliką do 24 maja 2021 r. i prosił o zaangażowanie ludzi Kościoła w projekty ekologii integralnej oraz o przekształcanie obiektów kościelnych według zasad ekologicznych i neutralności klimatycznej.

Radomsko to jeden z najstarszych franciszkańskich klasztorów w Polsce. Franciszkanie przybyli tu w 1288 r. Klasztor w średniowieczu był miejscem spotkań szlachty Królestwa Polskiego; tu m.in. decydowano o ślubie św. Jadwigi z Władysławem Jagiełłą. Obecny kształt klasztoru i klasztornego kościoła pochodzi z barokowej odbudowy po zniszczeniach w czasie potopu szwedzkiego. Bracia usunięci przez carat po powstaniu styczniowym starali się wrócić do tego miejsca. Przybyli tu już w pierwszych dniach sierpnia 1918 r. i odzyskiwali utracone franciszkańskie dziedzictwo. Na przełomie wieków klasztor był domem formacyjnym dla braci zakonnych, nie ma parafii, ale posiada 1,5-hektarowy ogród i ostatnio przechodzi szereg remontów.

Historia Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA sięga początku lat osiemdziesiątych XX w. Obecnie REFA jest stowarzyszeniem typu non profit z siedzibą w Krakowie, głównym biurem w Radomsku i oddziałami terenowymi. REFA od początku swojego istnienia prowadzi działania edukacyjne mające na celu wskazanie podstaw chrześcijańskiej ekologii oraz kształtowanie postawy szacunku wobec stworzenia zgodnie z duchowością franciszkańską. Stowarzyszenie chce być głosem ekologów w strukturach Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów. Szczególne zasługi mamy w propagowaniu nauczania społecznego Kościoła w kwestii ekologicznej. Wyrazy wdzięczności za taką aktywność w Kościele otrzymywaliśmy m.in. od kard. Stanisława Dziwisza, abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski czy abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski. Dostrzeżono te działania i w Watykanie. REFA była zaproszona jako jedna z 12 katolickich inicjatyw ekologicznych z całego świata do prezentacji swej aktywności w czasie konferencji w trzecią rocznicę encykliki Laudato si’. Konferencja z udziałem papieża Franciszka obyła się w Watykanie w dniach 5–6 lipca 2018 r.

Przez lata dostawaliśmy wiele znaków od Kościoła w Polsce, że oczekuje mocniejszego franciszkańskiego zaangażowania w tych tematach. Stąd pomysł, aby wzmocnić franciszkański głos w Kościele i w ruchu ekologicznym realizowany przez REFA poprzez wsparcie dla centrum Ruchu w Radomsku, jako miejsca spotkania i formacji dla chrześcijańskich ekologów. W 2021 r. wiele czasu poświęciliśmy na zbadanie możliwości powstania i rozwoju takiego centrum w Radomsku. Oto dwie możliwe opcje. Pierwsza optymalna i druga minimalna.

Cel główny projektu:

„Dobra zmiana” w postrzeganiu wyzwań ekologicznych wśród polskich katolików przy wykorzystaniu osiągnięć nauki społecznej Kościoła i tradycji franciszkańskiej.

Cele szczegółowe:

 1. zmiana trudnych relacji pomiędzy środowiskami ekologów i ludzi Kościoła, dalsze budowanie środowiska chrześcijańskich ekologów;
 2. kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, zwłaszcza poprzez propagowanie postaw moralnych szanujących nasze dziedzictwo przyrodnicze i ideowe;
 3. aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, szczególnie poprzez rozwijanie mediów kształtujących właściwy model zaangażowania ekologicznego;
 4. praca na rzecz większego zaangażowania wspólnot katolickich i parafii na rzecz klimatu, wzajemne wzmacnianie głosów, wsparcie w advocacy, budowanie wspólnych strategii medialnych i wzajemne promowanie;
 5. formowanie chrześcijańskich ekoliderów i wspieranie ich w działaniu w swoich środowiskach, wśród przedstawicieli lokalnych samorządów czy wspólnot religijnych;
 6. zagospodarowanie terenu franciszkańskiego klasztoru w Radomsku według zasad ekologicznych, dążenie do maksymalnej efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej.

Pierwsza opcja: Budowa Centrum edukacji i duchowości LAUDATO SI’

a) Potencjał miejsca dla prowadzenia edukacji ekologicznej, po wizji lokalnej zespołu klasztornego w Radomsku, opisał Sławomir Brzózek, edukator, specjalista w zakresie PR i CSR, ekspert w zakresie rozwijania relacji organizacji pozarządowych z biznesem i samorządami oraz w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji i programów odpowiedzialności społecznej. Oto fragmenty jego raportu: Ogród klasztorny ma wielki potencjał do stworzenia i prowadzenia w nim integralnej edukacji ekologicznej oraz utworzenia w nim materialnego ośrodka takiej edukacji, który w możliwie nieinwazyjny sposób wpasuje się to miejsce i jego warunki środowiskowe. Jest tam możliwość wybudowana bazy edukacyjnej i noclegowej niemal bez uszczerbku dla zachowania bioróżnorodności. Miejsce oferuje znakomite warunki do zainstalowania i efektywnego użytkowania instalacji służących zwiększaniu efektywność energetycznej i OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła. Odpowiednio dobrana instalacja – o ile będzie to możliwe technicznie, biorąc pod uwagę uwarunkowania konserwatora zabytków – pozwoliłaby także nieemisyjnie ogrzewać i/lub zaopatrywać w prąd (w całości lub w części) także kościół i klasztor…. Inny, nie do przecenienia potencjał wynika z utworzenia pierwszego w Polsce centrum edukacji ekologicznej i integralnej przez franciszkanów, co byłoby działaniem znacznie więcej niż praktycznym i znacznie więcej niż symbolicznym. Pozwoliłoby to, obok ucieleśnienia idei praktycznej edukacji ekologicznej w duchu franciszkańskim, na utworzenie centrum pracy wychowawczej i integrację świata zakonnego i świeckich, które realizuje wezwania zawarte w encyklice Laudato si’. Pozwoliłoby też na pozyskanie unikalnego i w mojej ocenie niezbędnie potrzebnego doświadczenia w zakresie tworzenia i przetestowania skutecznego i rozwojowego systemu zarządzania procesami tworzenia i prowadzenia takiego centrum edukacji, popularyzacji i integracji świata świeckiego w duchu franciszkańskim i katolickim. Pozwoliłoby to także na dzielenie się tymi cennymi doświadczeniami z innymi zgromadzeniami oraz parafiami.

b) KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA autorstwa Mariusza Zatylnego, architekta z Łodzi zawiera m. in. analizę warunków urbanistycznych, ramowy program zamierzenia inwestycyjnego, projekt koncepcyjny zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz projekt koncepcyjny budynku. Kolejną częścią jest ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH uwzględniająca m. in. ekologiczne systemy budowlane, budynki pasywne, budynki plus energetyczne, dachy i ściany zielone, systemy konstrukcyjne drewniane, wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych, surowców i wyrobów wtórnych oraz wtórnego wyposażenia wnętrz, cyrkularny proces budowlany, ekonomia społeczna w procesie budowlanym i wolontariat w procesie inwestycyjnym.

c) study tour w dniach 22.08–5.09.2021 oraz 20–22.11.2021 badający transformację ekologiczną katolickich klasztorów w wybranych krajach Europy. Organizacyjnie, by wystartować dobrze i uniknąć zbyt wielu błędów, próbowaliśmy skorzystać z doświadczeń innych klasztorów w Europie przekształconych (w jakimś stopniu) w ekocentra lub będących na różnym etapie innowacji ekologicznych w duchu encykliki Laudato si’. Odwiedziliśmy klasztory w Niemczech: Wurzburg Franziskanerkloster, Ludwigshafen – Oggersheim, Bingen am Rhein – Eibingen Abbey, Rüdesheim am Rhein, opactwo św. Bartłomieja w Heidelbergu oraz sanktuarium Bogenberg. We Francji dotarliśmy do: sanktuarium Paray-le-Monial, Abbey of Our Lady of Dombes, Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, Couvent de Grande Chartreuse, Hautecombe Abbey oraz centrum Jana XXIII w Annecy. We Włoszech poznaliśmy m.in.: zabudowania wspólnoty monastycznej w Bose, klasztory w Parmie, Urbino, Pesaro i Ravennie. Udało się też odwiedzić niektóre klasztory w Słowacji i na Węgrzech jak: Brehov, klasztor św. Franciszka w Bratysławie, Tihany i opactwo benedyktyńskie Pannonhalma.

d) Przebudowa klasztornego ogrodu w Radomsku i stworzenie tam „ogrodu św. Franciszka” poprzez włączenie się w projekt „OWOCE PAMIĘCI” realizowany dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Projekt zakłada działania związane z zachowaniem tradycyjnych odmian drzew owocowych i odnowienie klasztornego sadu dawnych odmian.

2. opcja: działalność Centrum REFA bez nowych inwestycji

W praktyce jest to kontynuacja działań REFA przez następujące projekty:

 1. Franciszkańska Szkoła Liderów Ekologii Integralnej
 2. Centrum oszczędności i promocji ekologicznych źródeł energii oraz elektromobilności
 3. Coroczny CZAS DLA STWORZENIA – SEASON OF CREATION
 4. Promocja dobrych praktyk ekologicznych dla proboszczów i administratorów obiektów sakralnych
 5. Rozwijanie ekologicznych mediów i publikacja wyników naszych badań

Warunki powodzenia projektu są typowe dla takich inicjatyw, czyli dobry klimat, zbudowanie synergii w podejmowanych decyzjach, zainteresowanie ludzi, wykorzystanie istniejących możliwości grantowych, współpraca z partnerami wspierającymi franciszkańskie centrum, właściwe rozpoznanie potrzeb Kościoła i jego odpowiednia pomoc. Dobry klimat tworzą ludzie. Ważne, aby Centrum towarzyszyli ci, którzy przemyśleli swoje „nawrócenie ekologiczne” i chcą głosić orędzie św. Franciszka – patrona ekologów.

o. Stanisław Jaromi