• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • cop karuzela
 • cytat
 • encyklika karuzela
 • Boska ziemia
 • encyklika
 • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Istnieją miejsca, które wymagają szczególnej troski ze względu na ich ogromne znaczenie dla globalnego ekosystemu, bogate w różne formy życia, gdzie znajdują się znaczące zapasy wody - pisze papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Zapraszamy do takich miejsc w Rogalinie i jego okolicach chronionych jako Pomnik Historii oraz Rogaliński Park Krajobrazowy i dwa obszary Natura 2000. Podziwiając je, możemy wielbić Boga za Jego miłość i piękno Stworzenia, uczyć się szacunku dla Bożych darów i sposobów ich ochrony. Pisze o nich dla nas Sylwia Ufnalska, botanik i koordynatorka merytoryczna projektu

Majowa niedziela Dobrego Pasterza w czasie wielkanocnym to Światowy Dzień Modlitw o Powołania i początek tygodnia modlitw w tej intencji, pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa". Można to hasło rozumieć nie tylko w kontekście powołań kapłańskich i zakonnych, ale również powołań do życia małżeńskiego i do bycia świeckim liderem. Jesteśmy powołani, by nieść innym Dobrą Nowinę i pokój. Nie mamy pozostawać na przysłowiowej kanapie, ale iść i odnaleźć zaginione owce. Mamy zadbać o tych, których nam Bóg powierzył (rodzinę, parafian itd.) i zaprowadzić je na dobre pastwiska. Tam, gdzie będą mogli się zdrowo pożywić i rozwijać.

Dobry Pasterz kojarzy się także z naszą inicjatywą, z której mogą skorzystać zarówno duszpasterze, jak i rodzice. W zeszłym roku z okazji jubileuszu 200-lecia kościoła pw. św. Marcelina w Rogalinie powstała sieć pieszych i rowerowych szlaków pielgrzymkowych Rogalińskie Drogi Ducha Świętego, dzięki wsparciu finansowemu programu Caritas Laudato si’. Rogalin słynie z najstarszych dębów w Polsce, ale również z Łęgów Rogalińskich, gdzie latem pasą się owce wśród starorzeczy, łąk i zadrzewień. Tłumy turystów w szczycie sezonu są niestety jednak zagrożeniem dla tego wyjątkowego miejsca, chronionego potrójnie: jako obszar siedliskowy i ptasi Natura 2000 oraz pomnik historii. Nowo utworzone piesze i rowerowe szlaki pielgrzymkowe mają więc na celu m.in. propagowanie szacunku dla przyrody i historii, modlitwy do Ducha Świętego i zdrowego trybu życia (poprzez wędrówkę, rozważania i postanowienia).

Rogalińskie Drogi prowadzą do Rogalina z 9 okolicznych miejscowości (oddalonych o 4–12 km), głównie przez pola, łąki i lasy. Opisy tych szlaków zawierają mapy, ciekawostki historyczne, propozycje zadań duchowych, spis ekwipunku oraz ogólne zasady (np. sprzątanie po sobie i po innych, w miarę możliwości). Nazwy Dróg nawiązują do owoców Ducha Świętego (wg Listu do Galatów 5, 22-23), zaś modlitwa o siedem darów (Koronka ku czci Ducha Świętego) była inspiracją do większości wydarzeń jubileuszowych.

Dlaczego warto ruszyć na szlak? Jest wiele powodów:

 • dla zdrowia: ruch na świeżym powietrzu to relaks, zapobieganie nowotworom, bólom kręgosłupa, wadom postawy i wzroku, cukrzycy, otyłości, zawałom, udarom, depresji itd., organizm się dotlenia i lepiej funkcjonuje, wzmacnia się odporność i wytwarza witamina D;
 • dla rodziny: aktywność fizyczna odstresowuje, pomaga budować dobre relacje i walczyć z nałogami;
 • dla przyrody: cytaty z encykliki Laudato si’ motywują do troski o środowisko i bliźnich, broszury przyrodnicze wzbogacają wiedzę i rozwijają zainteresowania;
 • dla duszy: modlitwa o siedem darów (np. mądrość i męstwo) i dziewięć owoców Ducha Świętego (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość…); rozważania i postanowienia;
 • dla Boga: podziwianie piękna przyrody zachęca do wdzięczności, a wyciszenie pozwala usłyszeć Jego głos.

W ramach projektu zamontowano również stojaki rowerowe przy kościele i zorganizowano serię wycieczek z ekspertami: zoologami, botanikami, ekologami i hydrologiem. Stały się one podstawą do opublikowania sześciu broszur przyrodniczych. Są one dostępne bezpłatnie w formie plików PDF na parafialnej stronie internetowej w zakładce Drogi. Broszury dotyczą m.in. roślinności i ptaków nad Wartą, przydroży i pól, symboliki roślin i ekologii na cmentarzach, owadów zapylających, młynów wodnych i osadnictwa olęderskiego. Mogą więc się przydać katechetom, nauczycielom przyrody, historii itp., by przeprowadzić ciekawe lekcje terenowe lub jednodniowe wycieczki klasowe, nie tylko w okolicach Rogalina, ale także lokalnie, w podobnych siedliskach.

Utworzono również internetowe albumy zdjęć z wycieczek z komentarzami oraz wydrukowano Podsumowanie z tekstem modlitwy o dary Ducha Świętego i miejscem na pamiątkowe pieczątki. Niedługo opublikowany zostanie plik „Zrób to sam” dla innych parafii (które chciałyby stworzyć podobne sieci Dróg Ducha Świętego), z przykładowymi plakatami edukacyjnymi.

W tym roku zamierzamy organizować kolejne pielgrzymki i wycieczki, współpracując z Pracownią Artystyczną w Rogalinku, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich. By szczególnie zachęcić do pielgrzymowania w intencji pokoju, ogólne zasady i zadania duchowe dla Drogi Pokoju przetłumaczyliśmy na język angielski i rosyjski. Bieżące informacje udostępniamy na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku: na profilach parafii i Rogalińskich Dróg. Mamy nadzieję, że pomysł tworzenia lokalnych przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych się rozpowszechni, aby także w innych parafiach zachęcać do ochrony środowiska oraz pieszych i rowerowych wypraw rodzinnych lub klasowych.

Sylwia Ufnalska
(foto archiwum REFA, z wizyty w Rogalinie w 2020)