• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • cop karuzela
 • cytat
 • encyklika karuzela
 • Boska ziemia
 • encyklika
 • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Istnieją miejsca, które wymagają szczególnej troski ze względu na ich ogromne znaczenie dla globalnego ekosystemu, bogate w różne formy życia, gdzie znajdują się znaczące zapasy wody - pisze papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Zapraszamy do takich miejsc w Rogalinie i jego okolicach chronionych jako Pomnik Historii oraz Rogaliński Park Krajobrazowy i dwa obszary Natura 2000. Podziwiając je, możemy wielbić Boga za Jego miłość i piękno Stworzenia, uczyć się szacunku dla Bożych darów i sposobów ich ochrony. Pisze o nich dla nas Sylwia Ufnalska, botanik i koordynatorka merytoryczna projektu

Majowa niedziela Dobrego Pasterza w czasie wielkanocnym to Światowy Dzień Modlitw o Powołania i początek tygodnia modlitw w tej intencji, pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa". Można to hasło rozumieć nie tylko w kontekście powołań kapłańskich i zakonnych, ale również powołań do życia małżeńskiego i do bycia świeckim liderem. Jesteśmy powołani, by nieść innym Dobrą Nowinę i pokój. Nie mamy pozostawać na przysłowiowej kanapie, ale iść i odnaleźć zaginione owce. Mamy zadbać o tych, których nam Bóg powierzył (rodzinę, parafian itd.) i zaprowadzić je na dobre pastwiska. Tam, gdzie będą mogli się zdrowo pożywić i rozwijać.

Dobry Pasterz kojarzy się także z naszą inicjatywą, z której mogą skorzystać zarówno duszpasterze, jak i rodzice. W zeszłym roku z okazji jubileuszu 200-lecia kościoła pw. św. Marcelina w Rogalinie powstała sieć pieszych i rowerowych szlaków pielgrzymkowych Rogalińskie Drogi Ducha Świętego, dzięki wsparciu finansowemu programu Caritas Laudato si’. Rogalin słynie z najstarszych dębów w Polsce, ale również z Łęgów Rogalińskich, gdzie latem pasą się owce wśród starorzeczy, łąk i zadrzewień. Tłumy turystów w szczycie sezonu są niestety jednak zagrożeniem dla tego wyjątkowego miejsca, chronionego potrójnie: jako obszar siedliskowy i ptasi Natura 2000 oraz pomnik historii. Nowo utworzone piesze i rowerowe szlaki pielgrzymkowe mają więc na celu m.in. propagowanie szacunku dla przyrody i historii, modlitwy do Ducha Świętego i zdrowego trybu życia (poprzez wędrówkę, rozważania i postanowienia).

Rogalińskie Drogi prowadzą do Rogalina z 9 okolicznych miejscowości (oddalonych o 4–12 km), głównie przez pola, łąki i lasy. Opisy tych szlaków zawierają mapy, ciekawostki historyczne, propozycje zadań duchowych, spis ekwipunku oraz ogólne zasady (np. sprzątanie po sobie i po innych, w miarę możliwości). Nazwy Dróg nawiązują do owoców Ducha Świętego (wg Listu do Galatów 5, 22-23), zaś modlitwa o siedem darów (Koronka ku czci Ducha Świętego) była inspiracją do większości wydarzeń jubileuszowych.

Dlaczego warto ruszyć na szlak? Jest wiele powodów:

 • dla zdrowia: ruch na świeżym powietrzu to relaks, zapobieganie nowotworom, bólom kręgosłupa, wadom postawy i wzroku, cukrzycy, otyłości, zawałom, udarom, depresji itd., organizm się dotlenia i lepiej funkcjonuje, wzmacnia się odporność i wytwarza witamina D;
 • dla rodziny: aktywność fizyczna odstresowuje, pomaga budować dobre relacje i walczyć z nałogami;
 • dla przyrody: cytaty z encykliki Laudato si’ motywują do troski o środowisko i bliźnich, broszury przyrodnicze wzbogacają wiedzę i rozwijają zainteresowania;
 • dla duszy: modlitwa o siedem darów (np. mądrość i męstwo) i dziewięć owoców Ducha Świętego (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość…); rozważania i postanowienia;
 • dla Boga: podziwianie piękna przyrody zachęca do wdzięczności, a wyciszenie pozwala usłyszeć Jego głos.

W ramach projektu zamontowano również stojaki rowerowe przy kościele i zorganizowano serię wycieczek z ekspertami: zoologami, botanikami, ekologami i hydrologiem. Stały się one podstawą do opublikowania sześciu broszur przyrodniczych. Są one dostępne bezpłatnie w formie plików PDF na parafialnej stronie internetowej w zakładce Drogi. Broszury dotyczą m.in. roślinności i ptaków nad Wartą, przydroży i pól, symboliki roślin i ekologii na cmentarzach, owadów zapylających, młynów wodnych i osadnictwa olęderskiego. Mogą więc się przydać katechetom, nauczycielom przyrody, historii itp., by przeprowadzić ciekawe lekcje terenowe lub jednodniowe wycieczki klasowe, nie tylko w okolicach Rogalina, ale także lokalnie, w podobnych siedliskach.

Utworzono również internetowe albumy zdjęć z wycieczek z komentarzami oraz wydrukowano Podsumowanie z tekstem modlitwy o dary Ducha Świętego i miejscem na pamiątkowe pieczątki. Niedługo opublikowany zostanie plik „Zrób to sam” dla innych parafii (które chciałyby stworzyć podobne sieci Dróg Ducha Świętego), z przykładowymi plakatami edukacyjnymi.

W tym roku zamierzamy organizować kolejne pielgrzymki i wycieczki, współpracując z Pracownią Artystyczną w Rogalinku, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich. By szczególnie zachęcić do pielgrzymowania w intencji pokoju, ogólne zasady i zadania duchowe dla Drogi Pokoju przetłumaczyliśmy na język angielski i rosyjski. Bieżące informacje udostępniamy na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku: na profilach parafii i Rogalińskich Dróg. Mamy nadzieję, że pomysł tworzenia lokalnych przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych się rozpowszechni, aby także w innych parafiach zachęcać do ochrony środowiska oraz pieszych i rowerowych wypraw rodzinnych lub klasowych.

Sylwia Ufnalska
(foto archiwum REFA, z wizyty w Rogalinie w 2020)