• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Nasz portal Święto Stworzenia zadebiutował na Zielone Święta w maju 2012 z hasłem „Zielony chrześcijański portal na Zielone Świątki. Jego twórcy i autorzy to członkowie Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Jesteśmy przekonani, że na religijnej mapie Polski wśród licznych inicjatyw potrzebne jest miejsce spotkania katolików zaangażowanych w ekologię i ochronę stworzenia. Nasz portal od lat wypełnia tę lukę i prezentuje chrześcijański głos w szeroko rozumianej problematyce ekologicznej. W ostatnim czasie szczególnie promujemy projekty wdrażające ekologię integralną.

„O Stworzycielu Duchu przyjdź – śpiewamy uroczyście i chcemy, aby on napełnił «cały okrąg Ziemi». Zatem to dobry dzień na debiut naszego portalu chrześcijańskich ekologów” – pisaliśmy przed laty. Łatwo ocenić, co udało się osiągnąć?... Warto też mieć świadomość, jak wiele jeszcze przed nami. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim Wam – naszym czytelnikom, sympatykom i członkom Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Wśród głównych naszych obszarów tematycznych są: studium i popularyzacja nauczania Kościoła na tematy ekologiczne, chrześcijańska edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwego wizerunku ekologa-katolika, popularyzowanie idei Święta Stworzenia oraz stylu życia respektujący ograniczenia społeczne i przyrodnicze, troska o energooszczędność w Kościele, rolnictwo ekologiczne i suwerenność żywnościowa, ochrona przyrody, środowiska i klimatu.

REFA wzmocnił w ten sposób swą od ponad 40 lat realizowaną misję wyrażoną w sloganie „być katolikiem wśród ekologów i ekologiem wśród katolików”. Prezentujemy zatem swoje wieloletnie doświadczenia i dokonania oraz nowe projekty jak kampania „Czyńcie sobie ziemię kochaną!”, „Szkoła Liderów Ekologii Integralnej”, promocja treści ekoencykliki Laudato si’ czy tworząca się na Waszych oczach Biblioteka Laudato si’.

Gdy 7 lat temu właśnie w Zielone Święta Papież Franciszek podpisał encyklikę Laudato si’ potwierdził świetny wybór daty na zielone przesłanie w Kościele. Od tego czasu włączyliśmy się w projekt budowy świata jako wspólnego, gościnnego domu dla wszystkich.

Obecnie przygotowujemy nową koncepcję graficzną naszego portalu. Wkrótce nowe treści w perspektywie chrześcijańskiej ekologii na waszych komputach, tabletach czy smartfonach.

Polecamy nasze strony na FB: Święto Stworzenia, promującą ekoencyklikę, naszego Patrona i patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu  oraz profil REFA.

Zapraszamy do współpracy, do włączania się w nasze projekty oraz ich komentowania w mediach społecznościowych. I wspólnych poszukiwań, jak przełożyć chrześcijańską relację ze stworzeniem na praktykę działania. Nasze motto brzmi „Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, może zmienić oblicze świata…”.

o. Stanisław Jaromi