• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Nasz portal Święto Stworzenia zadebiutował na Zielone Święta w maju 2012 z hasłem „Zielony chrześcijański portal na Zielone Świątki. Jego twórcy i autorzy to członkowie Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Jesteśmy przekonani, że na religijnej mapie Polski wśród licznych inicjatyw potrzebne jest miejsce spotkania katolików zaangażowanych w ekologię i ochronę stworzenia. Nasz portal od lat wypełnia tę lukę i prezentuje chrześcijański głos w szeroko rozumianej problematyce ekologicznej. W ostatnim czasie szczególnie promujemy projekty wdrażające ekologię integralną.

„O Stworzycielu Duchu przyjdź – śpiewamy uroczyście i chcemy, aby on napełnił «cały okrąg Ziemi». Zatem to dobry dzień na debiut naszego portalu chrześcijańskich ekologów” – pisaliśmy przed laty. Łatwo ocenić, co udało się osiągnąć?... Warto też mieć świadomość, jak wiele jeszcze przed nami. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim Wam – naszym czytelnikom, sympatykom i członkom Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Wśród głównych naszych obszarów tematycznych są: studium i popularyzacja nauczania Kościoła na tematy ekologiczne, chrześcijańska edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwego wizerunku ekologa-katolika, popularyzowanie idei Święta Stworzenia oraz stylu życia respektujący ograniczenia społeczne i przyrodnicze, troska o energooszczędność w Kościele, rolnictwo ekologiczne i suwerenność żywnościowa, ochrona przyrody, środowiska i klimatu.

REFA wzmocnił w ten sposób swą od ponad 40 lat realizowaną misję wyrażoną w sloganie „być katolikiem wśród ekologów i ekologiem wśród katolików”. Prezentujemy zatem swoje wieloletnie doświadczenia i dokonania oraz nowe projekty jak kampania „Czyńcie sobie ziemię kochaną!”, „Szkoła Liderów Ekologii Integralnej”, promocja treści ekoencykliki Laudato si’ czy tworząca się na Waszych oczach Biblioteka Laudato si’.

Gdy 7 lat temu właśnie w Zielone Święta Papież Franciszek podpisał encyklikę Laudato si’ potwierdził świetny wybór daty na zielone przesłanie w Kościele. Od tego czasu włączyliśmy się w projekt budowy świata jako wspólnego, gościnnego domu dla wszystkich.

Obecnie przygotowujemy nową koncepcję graficzną naszego portalu. Wkrótce nowe treści w perspektywie chrześcijańskiej ekologii na waszych komputach, tabletach czy smartfonach.

Polecamy nasze strony na FB: Święto Stworzenia, promującą ekoencyklikę, naszego Patrona i patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu  oraz profil REFA.

Zapraszamy do współpracy, do włączania się w nasze projekty oraz ich komentowania w mediach społecznościowych. I wspólnych poszukiwań, jak przełożyć chrześcijańską relację ze stworzeniem na praktykę działania. Nasze motto brzmi „Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, może zmienić oblicze świata…”.

o. Stanisław Jaromi