• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

 Kongres RENOVABIS we Fryzyngi - audytoriumfot. sj/REFA 2012

Odkrywanie wiary na nowo i szukanie nowych dróg ewangelizacji w Europie było tematem 16. Międzynarodowego Kongresu Renovabis jaki odbył się w dniach 30.08-1.09.2012 we Fryzyngi (Niemcy). Na zaproszenie organizatorów uczestniczył w nim przewodniczący REFA, o. Stanisław Jaromi. Zamieszczamy relację z Kongresu dla Święto Stworzenia.pl.

Kongres organizowany przez dzieło solidarności niemieckich katolicków z krajami Europy środkowej i wschodniej Renovabis to inspirujące wykłady, debaty, spotkania modlitwewne i prezentacje sytuacji społeczno-pastoralnych w wybranych krajach Europy – wszystko w zróżnicowanym międzynarodowym gronie. W tym roku do ponad 300 uczestników wykłady głosili ks. Prof. Tomasz Halik z Pragi i prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz z Austrii. Szczegółowo zaprezentowano sytuację religijno-społeczną Niemiec Wschodnich, Chorwacji i Węgier. Pokazano przy okazji kierunki i ograniczenia projektów nowej ewangelizacji.

Nowa ewangelizacja w działaniu

Jako przykłady akcji ewangelizacyjnych pokazano objazdową akcję ewangelizacyjną z Paderborn oraz działania wspólnoty Chemin Neu w Łodzi. Te ostanie prezentowała s. Anna Bieńkowska ubogacając swe wystąpienie filmami pokazującymi śpiew, taniec i inne działania prowadzące do budowania wspólnoty w środowisku akademickim.
W debacie wieńczącej kongres wzięli udział m.in. bp Grzegorz Ryś z Krakowa, brat Georg z Taize i przedstawiciele kościołów prawosławnych i protestanckich.

Ks. prof. T. Halikfot. sj/REFA 2012

Ekologia narzędziem ewangelizacji?

„Kongres daje wiele inspiracji i zachęca do refleksji nad naszymi działaniami z perspektywy chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Moje refleksje są zatem wielorakie – mówi o. Stanisław. Pierwsza wynika z faktu, że wśród warunków powodzenia nowej ewangelizacji wymieniono współpracę duchownych i świeckich oraz umiejętne działania medialne w internecie – zatem wydaje się, że REFA jest przykładem wspólnoty, której od dawna się to dobrze udaje. Druga dotyczy sposobu rozumienia celów nowej ewangelizacji: w wielu krajach, oprócz celów religijnych, wskazuje się również zaangażowanie społeczne, w tym w dzieło ochrony stworzenia. W Polsce wszystko redukuje się do religijności wyrażanej dość emocjonalnie, a wysiłek zmierza głównie w kierunku katolickiego show. Biskup Ryś zapytany wprost o działania społeczne i ekologiczne uciekł od odpowiedzi mówiąc, że najważniejsze jest osobiste spotkanie z Jezusem. Pytanie, czy jedno wyklucza drugie, i czy nasza więź z Chrystusem może się także wyrażać się w odpowiedzialnym i konkretnym działaniu na rzecz stworzenia i sprawiedliwości społecznej.

Podsumowując, wydaje się zatem, że Kongres może pomóc we wzajemnym ubogaceniu się, wymianie doświadczeń i przyczynić do wytyczenia nowych ciekawych dróg ewangelizacyjnych.

sj/REFA