Człowiek w Ogrodzie Pana – to hasło wywoławcze spotkania teoretyków i praktyków ochrony przyrody i ekologii jakie odbyło się w dniach 13–14 października 2012 r. w Ojcowskim Parku Narodowym.
Już po raz dwudziesty w weekend po uroczystości św. Franciszka na seminarium z cyklu „Sacrum i Przyroda” zapraszał ks. prof. Maciej Ostrowski.

„Wszystko zaczęło się przed dwudziestu laty w Gorczańskim Parku Narodowym. Chęć uczczenia św. Franciszka z Asyżu patrona ekologów oraz potrzeba interdyscyplinarnej refleksji nad tematami ochrony stworzenia zaowocowała dorocznymi seminariami. – mówił ich pomysłodawca i organizator ks. Ostrowski – A tytuł „Sacrum i Przyroda” zaproponował nasz dzisiejszy gospodarz dyr. Rudolf Suchanek, gdy byliśmy w Ojcowie po raz pierwszy.”

W sali wykładowej Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN „Hotel Pod Kazimierzem” przybyłych gości witali wspólnie ks. Maciej i dyrektor Parku Rudolf Suchanek a referat wprowadzający w tematykę dnia wygłosił ks. prof. Roman Pindel z UPJPII w Krakowie.

W sumie na bogaty program konferencji złożyło się 14 wystąpień. Refleksję nad różnymi aspektami tytułowej problematyki podjęli w swych referatach zarówno goście z uniwersytetu w Preszowie: ks. dr Peter Tirpák i ks. doc. Marek Petro, z uniwersytetu lwowskiego: dr hab. Zvenyslava Mamczur, dr Jurij Zińko, Inna Sirenko, Maria Nadraga, jak i Krakusy: prof. Zbigniew Mirek, prof. Joanna Pociask-Karteczka, dr Zofia Włodarczyk czy najmłodszy referent Kajetan Rajski z ILO w Krakowie. Cennym dopełnieniem były wystąpienia dr Józefa Partyki i dr Dominika Ziarkowskiego o problemach OPN.

Ramy jubileuszowego seminarium „Sacrum i Przyroda” wyznaczała liturgia: rano była to Msza święta w kaplicy „Na wodzie” w Ojcowie a wieczorem nabożeństwo w Grodzisku. Jego uczestnicy mieli też możliwość w drugim dniu spotkania zwiedzić muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego i przejść się jego szlakami.

Cała dokumentacja konferencji ukazała się w specjalnej publikacji pt. „Człowiek w Ogrodzie Pana” pod red. ks. Jana Klimka i Józefa Partyki.

Warto dodać, że ks. prof. Maciej Ostrowski jest obecnie prorektorem UPJPII, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego UPJPII, przewodniczącym Sekcji Pastoralistów Polskich, diecezjalnym duszpasterzem turystów i honorowym członkiem REFA.

sj