Zmarła pani Krystyna Bonenberg. Była wybitną dziennikarką naukową, popularyzatorką ekologii i troski o zdrowie. Od początku towarzyszyła REFA, z ogromną energią wspierając nas oraz nasze projekty ekologiczne. Była naszym honorowym członkiem. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!

Red. Krystyna Bonenberg, dziennikarka naukowa, popularyzatorka nauki i techniki, autorka kilkuset artykułów popularnonaukowych, kilku reportaży i książek, redaktor polskiego wydania ponad dwudziestu książek i podręczników dla młodzieży szkolnej, m.in. „Rośliny użyteczne człowiekowi”, „Młodzieżowy leksykon ekologiczny”, „Tajemnice zdrowia. Człowiek a środowisko”.

 

 

 

 

Działała w Polskim Klubie Ekologicznym, Klubie Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, współtwórczyni i redaktor miesięcznika "Aura" poświęconego ochronie i kształtowaniu środowiska, laureatka w 2002 r. polskiego Pulitzera za konsekwentną popularyzację zjawisk i mechanizmów działania świata przyrody.

Od początku towarzyszyła REFA, z ogromną energią wspierając nas oraz nasze projekty ekologiczne. Dbała o edukację proekologiczną członków REFA oraz ich kontakt z aktualnymi problemami w świecie. Na łamach „Aury” popularyzowała idee franciszkańskiej ekologii oraz wydawnictwa REFA. Była honorowym członkiem REFA.