• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

W  Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie miała miejsce dość niecodzienna msza... w intencji wszystkich ekologów i osób zaangażowanych w ochronę środowiska. Odbyła się też debata poświęcona problematyce wody i współczesnym wyzwaniom związanym z tym kurczącym się zasobem naturalnym. O tatrzańskich jeziorach mówiła dr hab. Joanna Galas z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Natomiast o. Stanisław Jaromi OFMConv zaprezentował globalne ujęcie wody, z punktu widzenia etyki środowiskowej.

 

 

Msza w intencji ekologów odbyła się w Bazylice św. Franciszka z Asyżu. Kazanie wygłosił wieloletni członek Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, o. Zdzisław Kijas OFMConv, autor m.in. "Brewiarza ekologa". Jak zaznaczył musimy zrobić i zostawić miejsce dla przyrody w naszym otoczeniu, aby także przez nią Bóg mógł do nas przemawiać. Przypomniał trzy najważniejsze aspekty pontyfikatu obecnego papieża Franciszka: ubóstwo, pokój i stworzenie. Są także istotnym drogowskazem i przesłaniem dla współczesnych chrześcijan i wszystkich zaangażowanych w sprawy ochrony przyrody.

Nie sposób nie zauważyć przy tej okazji braku obecności przedstawicieli i członków innych krakowskich organizacji ekologicznych. Warto sobie postawić pytanie, czy krakowscy ekolodzy potrzebują dzisiaj modlitwy? 

Po mszy w zabytkowej sali św. Maksymiliana odbyła się debata pt. "WODA JAKO DOBRO I WYZWANIA Z NIM ZWIĄZANE", zorganizowana przez REFA i Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe "Fides et Ratio". Spotkanie połączone w wykładami i otwartą dyskusją odbyło się w związku ze światoWym Dniem Ziemi i Międzynarodowym Rokiem Wody. Pretekstem do debaty była także integralna ekologia papieża Franciszka, mocno zasygnalizowana w pierwszych miesiącach pontyfikatu. Dr hab. Joanna Galas przedstawiła specyfikę bezrybnych jezior tatrzańskich oraz przykłady ludzkiej ingerencji w ich unikalne ekosystemy. Omówiła także problem przeciążenia tatrzańskiej przyrody ruchem turystycznym (prawie 2,7 miliona turystów rocznie).

Z kolei dr o. Stanisław Jaromi zaprezentował problem zasobów wodnych na Ziemi w kontekście teorii wartości i odpowiedzialności etycznej. Przywołał wybrane przykłady z Ameryki Południowej, gdzie aktywną rolę w mediacji oraz w rozwiązywaniu konfliktów środowiskowych i społecznych wziął na siebie Kościół katolicki. Wskazał także na ideę solidarności ekologicznej , tj. międzypokoleniowej, aby pozostawić następnym pokoleniom świat, w którym przyszło nam żyć w stanie nie gorszym niż zastaliśmy, co jak podkreślił, jest mocno akcentowane w katolickiej nauce społecznej Kościoła.

Uczestnicy zebrani na debacie mogli skorzystać z eko-poczęstunku. Warte odnotowania były lokalne specjały, chleb na zakwasie, ogórki kiszone domowego wyrobu, ekologiczne jałka w 8 odmianach - wszystko podane na specjalnych talerzach i miskach z otrębów (oczywiście jadalnych!).

KJ/REFA

Fot. u góry strony: Flickr.com/CC/dr_Relling