Śp. prof. Stefan Kozłowski (1928-2007) – wybitny ekolog i geolog, taternik, nauczyciel akademicki i polityk, poseł na Sejm X kadencji, minister ochrony środowiska w rządzie Jana Olszewskiego, honorowy członek REFA patronem szkoły w Gdyni. Na uroczystościach reprezentowała nas Grażyna Wolniakowska, gdyński członek REFA.

Na łamach naszego portalu przedstawiamy relację Katarzyny Wojciechowskiej.

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników było nadanie  Technikum Chemicznemu i Technikum Mechanicznemu nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni, imienia prof. Stefana Kozłowskiego – wybitnego geologa, ekologa, eksperta w sprawach środowiska, naukowca, publicystę, polityka, społecznika. Podczas tej uroczystości odbyło się także wręczenie szkole sztandaru.

Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 12 kwietnia 2013 roku. O  godzinie 10. 00 społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się  w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej. Podczas mszy świętej, odprawionej przez księdza kanonika Jan Baumgarta, został poświęcony Sztandar Szkoły. Po zakończonej mszy wszyscy, w uroczystym pochodzie, przemaszerowali z kościoła do budynku Zespołu Szkół Ekologicznych.

Część oficjalną uroczystości, która odbyła  się w sali gimnastycznej, rozpoczęło wprowadzenie pocztów flagowych Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Gdyni oraz nowego sztandaru, który został ufundowany przez Radę Rodziców, następnie odśpiewano hymn państwowy.

Pani Dyrektor Iwona Kłos oficjalnie powitała dostojnych gości: panią prezydent miasta Gdyni, Ewę Łowkiel, panią wicekurator oświaty, Gabrielę Albertin, panią Naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni, Krystynę Przyborowską, rodzinę prof. Kozłowskiego - córkę Annę Kozłowską - Roszkowską, synów Tomasza Kubę Kozłowskiego i  Jana Bartłomieja Kozłowskiego, troje wnucząt - Jacka, Małgosię i Zosię oraz kuzynkę, panią  Barbarę Leśniak; współpracowników i osoby z kręgu zawodowego profesora- panią dr Klaudię Giordano (Kierownik Pracowni Podstaw Ekologii Instytutu Inżynierii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), dr Reginę Kramarską (Dyrektor Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku), przedstawicieli instytucji bezpośrednio bądź pośrednio związane z działalnością prof. Kozłowskiego. W naszej uroczystości wzięli udział również ksiądz kanonik Jan Baumgart, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Rady Dzielnicy Cisowa, dyrektorzy trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z naszą szkołą. W swoim wystąpieniu pani wicedyrektor Ewa Bucholc odczytała stosowną Uchwałę Rady Miasta Gdyni dotyczącą nadania szkołom imienia prof. Stefana Kozłowskiego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości stało się przekazanie Sztandaru Szkoły - symbolu nauki i  pracy dla dobra naszej ojczyzny. Na sztandarze, swoistym drogowskazie dla uczniów i nauczycieli, widnieje logo szkoły, które w symboliczny sposób przedstawia nierozerwalny związek człowieka  z przyrodą. Przedstawiciele rodziców przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoły. Z wielkim szacunkiem i pieczołowitością pani dyrektor Iwona Kłos przejęła od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom. Doniosłość tego wydarzenia podkreśliła słowami: „Drodzy Uczniowie, wręczam Wam ten sztandar, symbol honoru, godności i największej więzi z ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem”.
Uczniowie, przejmując sztandar, ucałowali jego skraj i przyrzekli go czcić, strzec jego honoru i pracować na dobre imię szkoły. W imieniu uczniów sztandar przyjęli : Kamil Chwietczuk, Anna Dampc i Daria Lieske. Następnie poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły, a pani Katarzyna Wojciechowska dokładnie opisała jego wygląd.

W dalszej części uroczystości uczniowie reprezentujący klasy pierwsze, drugie i trzecie, złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Rotę ślubowania odczytała pani dyrektor. Następnie pan Tomasz Kuba Kozłowski dokonał symbolicznego zasadzenia drzewka upamiętniającego tę szczególną uroczystość. Z kolei zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przekazali pani dyrektor, uczniom i nauczycielom gratulacje, serdeczne życzenia i wiele ciepłych słów związanych z postacią profesora Stefana Kozłowskiego.

Po wystąpieniach gości nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego oraz pocztów flagowych, pani dyrektor ogłosiła wyniki szkolnych konkursów związanych z Patronem, a pani Wiceprezydent Miasta Gdyni wręczyła pani dyrektor i poszczególnym nauczycielom nagrody Prezydenta Miasta. Następnie pani wicedyrektor przekazała wszystkim zgromadzonym uchwałę Rady Pedagogicznej ustanawiającą 12 kwietnia Dniem Patrona, po czym rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych pod kierunkiem pani Katarzyny Wojciechowskiej.

Część oficjalna zakończyła się wystąpieniem pani dyrektor Iwony Kłos, która podziękowała gościom za przybycie oraz zaprosiła ich do zwiedzania szkoły i dokonywania pamiątkowych wpisów w kronice szkolnej.

Dzień ten był wyjątkowy w historii szkoły, długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy tworzą jej społeczność. Pod opiekuńczymi skrzydłami patrona naszym celem będzie wzbijać się w górę naszych możliwości i zespołowo pokonywać trudności.