Walny zjazd REFA w LegnicyNowy portal chrześcijańskich ekologów, kampania "Czyńcie Sobie Ziemię Kochaną!" ze środków Renovabis oraz obchody 30-lecia Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu to – według przewodniczącego REFA o. Stanisława Jaromi – największe wydarzenia stowarzyszenia w minionym trzechleciu. Podkreślić należy także stałą obecność REFA w mediach, udział w przygotowaniu wystawy "Arbores Vitae" w Krakowie oraz współpracę z innymi stowarzyszeniami.

 

Podsumowaniu działalności REFA w tym czasie oraz wyborze nowych władz stowarzyszenia było poświęcone Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Odbyło się ono 20 kwietnia 2013 r. w Legnicy i było już czwartym takim zgromadzeniem, odkąd decyzją Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie z 24.01.2003 r. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu został zarejestrowany i uzyskał osobowość prawną jako stowarzyszenie. Wcześniej przez ponad 20 lat REFA działał jako pastoralne dzieło krakowskiej prowincji franciszkanów.

Jeszcze przed spotkaniem zebrani uczestniczyli w interesującym muzycznym przedstawieniu fragmentów "Tryptyku Rzymskiego" Jana Pawła II, w wykonaniu zespołu z Gimnazjum Katolickiego im. św. Franciszka z Asyżu z Legnicy pod batutą Artura Kota.

W części sprawozdawczej dotychczasowy Przewodniczący REFA o. Stanisław Jaromi omówił najważniejsze konteksty społeczne-religijne działalności Ruchu oraz przedstawił główne działania podejmowane przez REFA w ostatnim czasie. Podsumowując powiedział, że podstawowym działaniem REFA jest tzw. "mała droga", czyli kształtowanie pogłębionych motywacji oraz podstaw indywidualnego działania. Jak dodał dużym impulsem dla nowych działań i zaangażowania może być pontyfikat nowego papieża, Franciszka.

Ruch ma obecnie 6 Kręgów, czyli oddziałów terenowych, w Warszawie, Wrocławiu, Legnicy, Lublinie oraz 2 Kręgi w Krakowie. Prezentacja działań poszczególnych Kręgów ukazała zróżnicowaną skalę aktywności REFA w chrześcijańskiej edukacji ekologicznej. Wrażenie robiła prezentacja gospodarzy zebrania, tj. dynamicznie rozwijającego się Kręgu z Legnicy działającego wśród nauczycieli i uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Franciszka.

W drugiej części spotkania odbyły się wybory do władz stowarzyszenia na kolejną 3-letnią kadencję. Na Przewodniczącego REFA został ponownie wybrany o. Stanisław Jaromi. Na członków Zarządu zostali wybrani Wioletta Wawer, o. Zbigniew Świerczek, Kasper Jakubowski i Emilia Ślimko. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano Bartosza Chwasta, Gabrielę Rusek i Grzegorza Żero.

Zjazd REFA - kolejne gerenacje członkówFot. Nie zabrakło także rodzinnych akcentów - po lewej już nowa generacja przyszłych REFowców. Aut. SJ/REFA.

Trzecią część spotkania wypełniły debaty z udziałem członków wrocławskiego i legnickiego Kręgu REFA na temat perspektyw rozwoju REFA i głównych projektów.

Wszystkim zainteresowanym ideami franciszkańskiej ekologii polecamy wydawany corocznie "Zielony Zeszyt REFA", portal chrześcijańskich ekologów: swietostworzenia.pl razem z  profilem społecznościowym na facebooku (Święto Stworzenia) oraz blogi tematyczne na stronie.

sj,kj/REFA