• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

sp. JM DolegaZmarł ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga jeden z najwybitniejszych polskich sozologów i ekofilozofów, dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, kierownik Katedry Ekofilozofii i Edukacji Ekologicznej. Odszedł do Pana Stworzenia w dniu 19 stycznia 2014 w 74. roku życia, w 50. roku kapłaństwa. Długoletni dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założyciel i dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, kierownik Katedry Ekofilozofii i Edukacji Ekologicznej, członek Senatu ATK i UKSW.

 

 

Ks. prof. zw. dr hab. Józef Marceli Dołęga

 

Zmarl ks. prof. dr hab. Jozef Marceli Dołega

Należał do grona najwybitniejszych polskich sozologów i ekofilozofów,  współtworzył humanistyczną koncepcję ochrony środowiska i studiów akademickich o takim profilu, przyczynił się do uznania ochrony środowiska za dyscyplinę naukową.

Był m.in. członkiem Komitetu Naukowego „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, konsultorem Komisji Nauki Wiary - Sekcja Filozoficzna oraz Komisji Nauki Episkopatu Polski, członkiem Rady Programowej Ośrodka Informacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz członkiem Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.

Anima Eius per Misericordiam Dei requiescat in pace!

Zostały  po Nim  ważne dokonania naukowe oraz wdzięczność Jego uczniów, współpracowników i  przyjaciół.

Uroczystościom pogrzebowym 22 stycznia 2014 przewodniczył w Łomży Ks. Abp Józef Michalik.

Przepełnieni chrześcijańską wiarą,  nadzieją  i miłością  łączymy się w smutku i modlitwie ze wszystkimi, których dotknęła ta śmierć.
  Anima Eius per Misericordiam Dei requiescat in pace!