• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Mieszkańcy Harklowej ze swym proboszczem ks. Eugeniuszem Dziubkiem, pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego ze swym dyrektorem Januszem Tomasiewiczem oraz liczni goście uczcili 20 września 2014 pamięć śp. Tadeusza Świerz-Zaleskiego, wybitnego leśnika i przyrodnika, zasłużonego dla ochrony Gorców oraz uczestniczyli w świętowaniu w domu zbudowanym kiedyś przez Świerz-Zaleskiego, a teraz odnowionego i na nowo postawionego przez prof. Andrzeja Szczudlika. On też był inicjatorem i organizatorem całości. Natomiast Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie o. Stanisław Jaromi, szef REFA.

Dla nas wszystko zaczęło się od listu w którym czytaliśmy „Nazywam się Andrzej Szczudlik, jestem lekarzem neurologiem, profesorem medycyny, kończącym w tym roku pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przenoszę się do małej wsi Harklowa na południowym stoku Gorców, do domu z 1923 roku, który przeniosłem z Zakopanego, a którego pierwszym właścicielem w Zakopanem był Tadeusz Świerz-Zalewski, znany taternik i leśniczy dóbr Wodzickich w Gorcach, inicjator powstania przed wojną rezerwatu w Gorcach, który był podstawą założenia Gorczańskiego Parku Narodowego po wojnie. Uważam, że warto z tego powodu propagować jego imię i dokonania. W dniu 20 września 2014 roku o godzinie 12.00, z okazji otwarcia domu zamówiłem u proboszcza parafii Harklowa mszę za duszę ś.p. Tadeusza, na którą zaproszę wszystkich mieszkańców Harklowej. W mszy uczestniczył też będzie Dyrektor GPN, który powie kilka słów o Tadeuszu i jego dziele, inni pracownicy parku, a także żyjący krewni ś.p. Tadeusza.”

Prof. Szczudlik chcąc rozwijać u miejscowych zrozumienie i właściwe podejście do problemów ochrony przyrody uznał, że potrzebne jest tu głębsze podejście bazujące na chrześcijańskiej trosce o życie i stworzenie.

Odpowiedzią na tak określone potrzeby była uroczysta Msza św. w zabytkowym, gotyckim kościele w Harklowej w czasie której kazanie wygłosił o. Stanisław Jaromi. Wychodząc od ewangelii z dnia o siewcy, który czyni rozrzutny zasiew pytał o postawę tych, którzy mają dać o wzrost zasiewu i zbierać plony, czyli o naszą wspólną odpowiedzialność za ziemię, jej owoce oraz wszystkich zaangażowanych w pracę dla świata i naszych bliźnich.  Rozwijając temat naszych relacji do Boga Pana Stworzenia i przyrody, jako ofiarowanego nam daru prosił o postawę odpowiedzialności oraz o uznanie wartości jaką jest dla nas ogród, łąka, rzeka czy las. Wspomniał też o nauczaniu Kościoła na tematy ekologiczne, o przygotowywanej encyklice oraz o św. Franciszku z Asyżu patronie ekologów i wszystkich zaangażowanych w ochronę przyrody.

Na zakończenie Mszy św. poświęcony krzyż do „Szczudlikówki” oraz obraz maryjny ofiarowany przez miejscowych liderów.  

Popołudnie wszyscy zaproszeni spędzili w „Szczudlikówce”  odnowionym i nowo zlokalizowanym domu Świerz-Zaleskiego. Liczne rozmowy, śpiewy i występy regionalne budowały nie tylko wspaniałą atmosfereę spotkania, ale również to, co nauka społeczna Kościoła opisuje jako integralnie połączenie ekologii przyrodniczej, ekologii człowieka i ekologii duchowej.


sj