• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

mini-jp2-CCW rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, ogłosiliśmy rozpoczęcie miniakcji przypominania jego myśli ekologicznej, zamieszczając ikonograf z cytatem ze słynnego orędzia z 1 stycznia 1990 r. Reakcje były dość nieoczekiwane… Przeczytajcie o wydarzeniach w Kraśniku i nasze komentarze. "Choć od strony formalnej wszystko pewne jest w porządku, w całym projekcie zagubiono wyjątkową wrażliwość Jana Pawła II na przyrodę. Zagrano też na wrażliwości wielu osób, które słuchając papieża uczyły się szacunku do dzieła stworzenia.

raport OxfamOxfam apeluje do najbogatszych: płaćcie solidnie podatki, popierajcie podnoszenie ich dla najbogatszych, tworzenie powszechnej służby zdrowia i socjalu dla najuboższych. Papież Franciszek proponuje, by dowiedli swych umiejętności, inicjując przemiany, które pomogą ubogim wydostać się z nędzy. Okazuje się, że oszczędności jakie państwa w największych tarapatach zaordynowały pod presją rynków finansowych odbiły się głównie na najbiedniejszych: cięto zasiłki socjalne, podnoszono podatki, ograniczano zatrudnienie.

 

Protest przeciwko planom Chevronu w PolsceŻurawlów czyli 12 lekcji demokracji m.in. z sąsiedzkich relacji, wolności słowa, sprawiedliwości, troski o wodę, ziemię czy okresy lęgowe ptaków - Zamojszczyzna 259 km od Warszawy, 94 km od Lublina, na jednych z naj­lep­szych w kraju te­re­nach rol­ni­czych. Prezentujemy reportaż Mariusza Sepioło. Oto dwa cytaty z obszernego tekstu opublikowanego w Tygodniku Powszechnym z 12.01.2014. Przypomnijmy: Chevron, jedna z kor­po­ra­cji wy­do­byw­czych, działająca także w Pol­sce, zo­sta­ła uzna­na winną ska­że­nia 1,5 tys. mil kwa­dra­to­wych lasów Ama­zo­nii.

sp. JM DolegaZmarł ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga jeden z najwybitniejszych polskich sozologów i ekofilozofów, dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, kierownik Katedry Ekofilozofii i Edukacji Ekologicznej. Odszedł do Pana Stworzenia w dniu 19 stycznia 2014 w 74. roku życia, w 50. roku kapłaństwa. Długoletni dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założyciel i dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, kierownik Katedry Ekofilozofii i Edukacji Ekologicznej, członek Senatu ATK i UKSW.

walka o polskie lasyPonad 7 mln ha Lasów Państwowych stanowią kluczowy obszar dla ochrony przyrody i stabilizacji parametrów środowiska w którym żyjemy razem z innymi stworzeniami. Okazuje się, że ten potężny majątek narodowy i nasze dziedzictwo można łatwo złupić dla doraźnych celów finansowo-politycznych. Oto najnowsze doniesienia a frontu walki o nasze lasy… Trzy lata temu w jednym z tekstów pisałem: „Lasy Państwowe to miejsce pracy kilkudziesięciu tysięcy osób, którzy opiekują się potężnym majątkiem narodowym, o jego wielkości świadczy fakt, że same zasoby drzewne szacowane są na ponad 300 mld zł.