• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Czy zjawiska określane jako melancholia, depresja, acedia, spleen, smutek, wypalenie, nuda mają jakiś wspólny mianownik? Jakie melancholia zostawiła ślady w literaturze i kulturze? Jaki ma kontekst środowiskowy i ekologiczny? Jakie są dylematy psychoterapii osób z objawami depresji? Co zawiera antropologia Antoniego Kępińskiego? Czy istnieją biomarkery depresji? Czy nie można jej nazwać chorobą relacji społecznych? – to niektóre z pytań, na jakie próbowali odpowiedzieć 11 grudnia 2014 uczestnicy spotkania promocyjnego książki pod redakcją naukową Agnieszki Hennel-Brzozowskiej i Stanisława Jaromiego.  

W święto św. Franciszka z Asyżu 4 października 2014 na krakowskim festynie wśród licznych inicjatyw franciszkańskich zaprezentowana została działalność Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu oraz promowany był nasz portal Święto Stworzenia. Odwiedzający nasze stoisko mogli dostać nasze materiały edukacyjne, poznać nasze inicjatywy, wpisać swoje życzenia w drzewo życzeń oraz zjeść jabłko a mieliśmy wyłącznie tradycyjne polskie odmiany. Odwiedziła nas też TVP Kraków i zaprezentowała w swym wieczornym programie.
Oto foto-relacja z Franciszkowego Dnia…

mini-kalendarz-REFAWielki Post to kolejna szansa, aby lepiej uporządkować swoje życie. Post może nam pomóc przywrócić zachwianą równowagę, wspomóc siły obronne organizmu, leczyć choroby współczesnej cywilizacji. Jednocześnie może uzdrowić naszą duszę i zbliżyć do Boga. Potrzebne są zatem nowe siły i motywacje dla nowej jakości. W zamian dostaniemy szczęście uczestnictwa w tworzeniu świata bardziej przyjaznego zwierzętom, ludziom i całemu stworzeniu.  Publikujemy kalendarz REFA na Wielki Post 2014. To czas pojednania z Bogiem, bliźnim oraz całym stworzeniem.

Mieszkańcy Harklowej ze swym proboszczem ks. Eugeniuszem Dziubkiem, pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego ze swym dyrektorem Januszem Tomasiewiczem oraz liczni goście uczcili 20 września 2014 pamięć śp. Tadeusza Świerz-Zaleskiego, wybitnego leśnika i przyrodnika, zasłużonego dla ochrony Gorców oraz uczestniczyli w świętowaniu w domu zbudowanym kiedyś przez Świerz-Zaleskiego, a teraz odnowionego i na nowo postawionego przez prof. Andrzeja Szczudlika. On też był inicjatorem i organizatorem całości. Natomiast Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie o. Stanisław Jaromi, szef REFA.

zakrzowek-jesien-maleMajowe referendum w Krakowie zakończyło oficjalne starania, aby zorganizować zimowe igrzyska olimpijskie. Obok argumentów finansowych kluczowa okazała się fikcyjność konsultacji z mieszkańcami. Wobec niemocy urzędniczej, a de facto braku od lat inwestycji w kapitał naturalny i społeczny, mieszkańcy zaczynają brać sprawy w swoje ręce. Czy czeka nas moda na „spółdzielcze parki” w miastach?  Na Zakrzówku planują partycypować w wykupie tego terenu pod park. Jeżeli powiedzie się ich plan, w kolejce czekają inne obszary. Ale najpierw trzeba zatrzymać plan Magistratu, aby intensywnie zabudować jego część.