„Posłaniec św. Antoniego” w roku 2015 dostał nowe oblicze. To franciszkańskie pismo o nastawieniu ewangelizacyjno-społecznym proponuje różnorodną refleksję na aktualne tematy. Jest tam również dział „Po stronie Stworzenia”, gdzie o tematyce ekologicznej pisze o. Stanisław Jaromi. W styczniowym numerze się zwierza: Zawsze mnie zastanawiało czy ktoś przed Franciszkiem głosił kazania do ptaków? czy ktoś przed Antonim odważył się kazać do ryb? Jak jest jego odpowiedź? Jakie są odpowiedzi franciszkanów na inne kwestie i aktualne wyzwania?..
Zapraszamy do lektury!

Wygląda, że ani wcześniej ani później nie było chętnych do takich eksperymentów. – pisze w swym felietonie o. Stanisław - Franciszek i Antoni szokowali w XIII wielu ale przecież i dziś towarzyszy im niezrozumienie i zdumienie.

Oni czynili wszystko tak, jakby chcieli przekonać świat, że dzielenie się dobrami to akt naszej odpowiedzialności, a nieuzasadnione gromadzenie dóbr przez niektórych może być przyczyną biedy innych; że cały ład i porządek jest zależny od zdrowia duszy i ciała każdego człowieka, a życie w prostocie uwalnia ogromne moce duchowe; że harmonijna ludzka egzystencja tworzy ład moralny i równowagę w całym świecie.
Oni z radykalną odwagą w przestrzeń braterstwa włączali całą przyrodę – relacje człowieka ze światem roślin, zwierząt, a nawet całych ekosystemów. Głosząc konsekwentnie te idee i żyjąc nimi na co dzień, stali potężnymi orędownikami pokoju i pojednania międzyludzkiego i międzyreligijnego oraz zgodnego współistnienia człowieka z przyrodą.
Całość w magazynie.

Jego cenną atrakcją jest mocna współpraca franciszkańska reprezentowana choćby przez trójgłos znanych franciszkanów.
Jest też oczywiście strona internetowa, która udostępnia niektóre teksty online oraz profil na facebooku.