• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Biskupi latynoamerykańscy odpowiadając na wezwanie Papieża skierowane do nich w czerwcu 2013 r. w czasie Światowych Dni Młodzieży, aby jeszcze mocniej zaangażowali się w ochronę Amazonii, utworzyli w tym celu specjalny program. Nazywa się REPAM czyli Panamazońska Sieć Kościelna chroniącą ten olbrzymi ekosystem i jego mieszkańców przed zniszczeniem. Inicjatywa ta ma m.in. zapobiegać niszczeniu lasów tropikalnych, stanowiących „płuca Ziemi”, dzięki współpracy instytucji kościelnych, działających na miejscu misjonarzy oraz wspólnot lokalnych ze wsparciem instytucji międzynarodowych, jak Caritas Internationalis.

Program, który powstał we wrześniu 2014 r. został zaprezentowany w Watykanie na specjalnej konferencji prasowej w auli Jana Pawła II 2 marca 2015 r. Jak zaznaczył podczas prezentacji kard. Peter Kodwo Appiah Turkson, przewodniczący papieskiej rady ds. sprawiedliwości i pokoju, Amazonia stanowi przedmiot zainteresowania różnych grup interesu, stąd istnieje pilna potrzeba monitorowania stanu przestrzegania tam praw człowieka i zasad ochrony środowiska. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” wskazał też na potrzebę wypracowania zrównoważonego rozwoju tego regionu Ameryki. Osiągnąć to można dzięki „inkluzywnemu i demokratycznemu zarządzaniu zgodnemu z zasadą dobra wspólnego ludzkości”. Uczestnicy prezentacji zwracali też uwagę na rolę Amazonii, gdy chodzi o globalne zjawiska klimatyczne, a także na zagrożenie miejscowych kultur indiańskich przez rabunkowe inwestycje międzynarodowych korporacji.


Głos zabrali również abp Pedro Ricardo Barreto Jimeno z Huancayo (Perù) i przewodniczący sekcji ds. sprawiedliwości i solidarności episkopatu latynoamerykańskiego, Michel Roy, sekretarz generalny Caritas Internationalis i Mauricio López Oropeza, sekretarz wykonawczy REPAM. Zaprezentowano również przemówienie kard. Cláudio Hummes, przewodniczącego komisji ds. Amazonii konferencji episkopatu  Brazylii. Szczegóły zob. http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/02/0153/00338.html

Mauricio López Oropeza, sekretarz wykonawczy REPAM, wcześniej na audiencji przedstawił program Papieżowi Franciszkowi i uzyskał jego błogosławieństwo.

Prezentacja całości na http://youtu.be/CvxdZHK3c1w

sj