• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

KAI prezentacja sj-male2Polska prezentacja ekologicznej encykliki Ojca Świętego Franciszka LAUDATO SI', odbyła się równolegle do watykańskiej 18 czerwca 2015 r.  w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tydzień później 25 czerwca odbyła się prezentacja encykliki w Krakowie w sali portretowej Urzędu Miasta. W obu spotkaniach omówienia treści dokumentu dokonał o. Stanisław Jaromi, szef REFA. Franciszkanin ocenił, że nowa encyklika jest „piękna, ekologiczna i franciszkańska". I dodaje: to „wspaniały list papieża do świata, zaproszenie wszystkich ludzi dobrej woli do rozmowy o kształcie świata, naszego jedynego i wspólnego domu".

Pożegnaliśmy „księcia polskich etyków chrześcijańskich” śp. ks. prof. Tadeusza Ślipko (1918-2015). W jego imponującym dorobku naukowym w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku znalazła się również etyczna analiza kwestii ekologicznej i relacji do zwierząt. Na naszym portalu przypominamy fragmenty artykułu pt. „Prawo zwierząt czy obowiązek człowieka?” opublikowanego w naukowym roczniku franciszkańskim W nurcie franciszkańskim 11(2002). Pokazuje on co filozofowie pisali na temat świata zwierząt oraz co w tej sprawie z moralnego punktu widzenia zostało powiedziane, a co jeszcze powiedzieć należy.

W Watykanie w ostatnich tygodniach przed publikacją ekoencykliki wyraźne zielone poruszenie. Znacząca była konferencja w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk pt. „Chronić Ziemię i godność ludzkości. Moralne aspekty zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju”, gdzie szukano konsensusu co do tego, że zrównoważony rozwój jest zgodny z wartościami głównych tradycji religijnych i wymaga zwracania uwagi na najsłabszych. Gospodarz spotkania bp Marcelo Sánchez Sorondo cytował Papieża i ogłaszał, że encyklika jest gotowa i przygotowywane są jej tłumaczenia, a zostanie ona ogłoszona pod koniec maja lub na początku czerwca.

Prezentujemy 2 audycje – wywiady z naszym szefem o. Stanisławem Jaromi dla ukraińskiej rozgłośni "Radio Maria", zrealizowane w czasie jego wizyty w Kijowie 13.04.2015. W pierwszej nagranej z okazji Dnia Ziemi mowa jest o chrześcijańskiej ekologii i jej najważniejszych tematach, o trudnych wyzwaniach i osobistej odpowiedzialności chrześcijan za stworzenie, o św. Franciszku, REFA i Ziemi jako Matce. Druga audycja mówi o franciszkańskich męczennikach o. Zbigniewie i o. Michale, o wspomnieniach o. Stanisława ze wspólnych lat seminaryjnych oraz o przesłaniu, jakie niesie ich beatyfikacja zapowiedziana na 5 grudnia br.

Światowy dzień wody to dobra okazja, aby zwrócić uwagę społeczności na brak szacunku dla wody – pierwszego i najważniejszego elementu Dzieła Stworzenia – pisze mgr inż. Roman Świątek, hydrolog i ekolog, hodowca ryb i właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Krępsku nad rzeką Rurzycą przy jej ujściu do Gwdy, twórca ośrodka edukacji ekologicznej Agricola oraz Domu Seniora Rybaka i Rolnika. Prezentuje swą relację z obchodów dnia wody z udziałem naszego szefa o. Stanisława Jaromiego oraz zrodzone przy okazji refleksje o wartości społecznej, ekologicznej i religijnej wody.