• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Watykan odpowiedzialny za rzeź słoni?Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej skierował niecodzienny list do dyrektora National Geographic. Federico Lombardi odpowiada w nim na bezpodstawne zarzuty postawione pod adresem Watykanu. Pisze w nim m.in., że Kościół nigdy nie zachęcał do wytwarzania przedmiotów religijnych z kości słoniowej i handlu tym materiałem. Deklaruje konkretną pomoc Watykanu, aby przeciwdziałać zjawisku masowego tępienia słoni.

„Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” jest pierwszym tego typu dokumentem, w którym różne polskie Kościoły razem zachęcają do postaw proekologicznych. Uroczystość podpisania apelu miała miejsce 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Podpisanie dokumentu poprzedziła konferencja prasowa, w czasie której ks. dr Artur Aleksiejuk z Kościoła Prawosławnego powiedział: Apel jest świadectwem wiary i wartości chrześcijańskich. Kościoły identyfikują problem ekologiczny przede wszystkim jako problem duchowy, dopiero potem materialny. Sednem tego problemu jest kondycja duchowa człowieka.

Publikujemy tekst apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia, który został podpisany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju.
To pierwszy tego rodzaju dokument, który przypomina, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka” i wzywa do zaangażowania się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia oraz mądrej ascezy poprzez unikanie nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych czy rezygnację z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań..

Zwierzchnicy Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła rzymskokatolickiego podpisali dziś w Warszawie wspólny apel o ochronę stworzenia.

- To cenna inicjatywa i dobry początek do dalszych wspólnych chrześcijańskich inicjatyw na rzecz Bożego stworzenia - komentują polscy franciszkanie, zaangażowani w ekologię.

Oto pierwsze komentarze uczestników Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu o. Zbigniewa Świerczka, o. Jana Marii Szewka i o. Stanisława Jaromi.

 

Lata naszych wspólnych działań na rzecz Polski wolnej od upraw GMO przyniosły owoce - rząd zakazał wysiewu kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora! Warto przy okazji przypomnieć niektóre kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) oraz nt. jakości towarzyszących problemowi konsultacji i debaty publicznej. Zwracając uwagę na pewne trendy dotychczasowej debaty, widzimy błędy których winniśmy unikać w przyszłości. Przypominamy też stanowisko Kościoła Katolickiego, gdyż było ono manipulowane. Prezentujemy w tym celu artykuł o. Jacka Poznańskiego z portalu deon.pl