• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Niektórzy nasi czytelnicy domagają się więcej informacji z aktywności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA i narzekają, że zbyt mocno się ukrywamy na naszym portalu. Prawdą jest, że nie prowadzimy zbytniej agitacji na rzecz naszego ruchu; uważamy, że służymy większej sprawie, jaką jest chrześcijański głos w tematyce ekologicznej. Można zatem powiedzieć, że jest to rodzaj powołania i służby dla świata, Kościoła i naszych bliźnich żyjących z zdegradowanym środowisku. Postaramy się zatem od czasu do czasu zaprezentować nasze działania. Oto kilka słów o lipcowych warsztatach REFA...

Przedstawiciele Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu byli wśród ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich uczestniczących w żoliborskim sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w IV Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Hasło Kongresu: „Posłani, aby odnowić świat” ukierunkowywało obrady na refleksję w jaki sposób chrześcijanie powinni odnawiać świat dzisiaj. Przyjęty program apostolski wśród 15 wskazań zawiera również działania na rzecz ekologii i środowiska naturalnego a jako przykład właściwych działań wskazywał REFA.

vatican CC miniUczestnicy konferencji zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk i Nauk Społecznych zastanawiali się nad wpływem nauki i religii na środowiska życia człowieka w XXI wieku. Jak łagodzić rosnące ambicje społeczeństw w aspekcie rozwoju z ograniczonymi zasobami przyrodniczymi? Środowisko naukowe w Kościele i papieżu Franciszku upatruje moralnego, a także duchowego przewodnictwa w kontekście największych bolączek i wyzwań współczesnego świata. Dotyczy to także kurczących się zasobów, nierówności społecznych, strukturalnego ubóstwa, skutków zmian klimatu o zasięgu globalnym i zaniku bioróżnorodności.

zakrzowek-jesien-maleMajowe referendum w Krakowie zakończyło oficjalne starania, aby zorganizować zimowe igrzyska olimpijskie. Obok argumentów finansowych kluczowa okazała się fikcyjność konsultacji z mieszkańcami. Wobec niemocy urzędniczej, a de facto braku od lat inwestycji w kapitał naturalny i społeczny, mieszkańcy zaczynają brać sprawy w swoje ręce. Czy czeka nas moda na „spółdzielcze parki” w miastach?  Na Zakrzówku planują partycypować w wykupie tego terenu pod park. Jeżeli powiedzie się ich plan, w kolejce czekają inne obszary. Ale najpierw trzeba zatrzymać plan Magistratu, aby intensywnie zabudować jego część.

mini-jp2-CCW rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, ogłosiliśmy rozpoczęcie miniakcji przypominania jego myśli ekologicznej, zamieszczając ikonograf z cytatem ze słynnego orędzia z 1 stycznia 1990 r. Reakcje były dość nieoczekiwane… Przeczytajcie o wydarzeniach w Kraśniku i nasze komentarze. "Choć od strony formalnej wszystko pewne jest w porządku, w całym projekcie zagubiono wyjątkową wrażliwość Jana Pawła II na przyrodę. Zagrano też na wrażliwości wielu osób, które słuchając papieża uczyły się szacunku do dzieła stworzenia.