• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

W  Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie miała miejsce dość niecodzienna msza... w intencji wszystkich ekologów i osób zaangażowanych w ochronę środowiska. Odbyła się też debata poświęcona problematyce wody i współczesnym wyzwaniom związanym z tym kurczącym się zasobem naturalnym. O tatrzańskich jeziorach mówiła dr hab. Joanna Galas z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Natomiast o. Stanisław Jaromi OFMConv zaprezentował globalne ujęcie wody, z punktu widzenia etyki środowiskowej.

 

Wybitny pracownik naukowy, wspaniała chrześcijanka, niezwykle dobry człowiek – takimi określeniami żegnano w Krakowie śp. prof. Halinę Piękoś-Mirkową. Prowadzący ceremonię pogrzebową ks. prof. Edward Staniek scharakteryzował ją jako „duchowość stokrotki” – skromna ale piękna i silna... Prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa (1939-2013) pochodziła z Cieszyna. Studiowała botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działała na rzecz ochrony przyrody. Była wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, członkiem Rady Naukowej IOP PAN, kierownikiem Zakładu Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu, Tatrzańskiej Stacji Terenowej i Alpinarium w Zakopanem, znawcą flory Tatr.

Zmarła pani Krystyna Bonenberg. Była wybitną dziennikarką naukową, popularyzatorką ekologii i troski o zdrowie. Od początku towarzyszyła REFA, z ogromną energią wspierając nas oraz nasze projekty ekologiczne. Była naszym honorowym członkiem. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!

Red. Krystyna Bonenberg, dziennikarka naukowa, popularyzatorka nauki i techniki, autorka kilkuset artykułów popularnonaukowych, kilku reportaży i książek, redaktor polskiego wydania ponad dwudziestu książek i podręczników dla młodzieży szkolnej, m.in. „Rośliny użyteczne człowiekowi”, „Młodzieżowy leksykon ekologiczny”, „Tajemnice zdrowia. Człowiek a środowisko”.

 

Katolicka Agencja Informacyjna przeprowadziła sondę nt. słów papieża Franciszka "Chciałbym Kościoła ubogiego, dla ubogich". Pytała, jak rozumieć te słowa oraz, do czego zobowiązują one, zarówno ich osobiście, jak i Kościół w Polsce. Wśród autorów komentarzy są: Abp Józef Michalik, prof. Jerzy Kłoczowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Piotr Mucharski, ks. Ireneusz Skubiś, ks. Marek Gancarczyk, ks. Jacek Stryczek, Piotr Duda, ks. Piotr Sadkiewicz, Matka Weronika Sowulewska OSBCam, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paweł Milcarek, Łukasz Brodzik, ks. Jan Sikorski oraz o. Stanisław Jaromi OFMConv. Okazuje się, że tylko nieliczni odwołali się do osoby św. Franciszka…

 

Zanieczyszczenia mięsa mięsem, nielegalne mięso, dostajemy jedzenie, w którym tylko testy DNA są w stanie stwierdzić, co to jest? - czytamy ostatnio w mediach a sklepy przyznają, że nie wiedzą, co zawierają ich produkty, my nie wiemy, co kupujemy, a nikt tego nie kontroluje. Przy okazji warto zapytać: w jaki sposób mięso utorowało sobie drogę na nasze talerze? Czy rzeczywiście jest zwyczajnym produktem spożywczym? A może przy okazji warto przypomnieć stare praktyki postne..