• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

„Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni” – przypomniał Franciszek na spotkaniu PAN i mówił, że „do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym”, zwrócił też uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, szukających jedynie zysku. „Mimo to nie traćmy nadziei” – mówił do naukowców, wśród których był Stephen Hawking.

 

Papież Franciszek, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 28 listopada 2016 r. cytował encyklikę Laudato si' nr 53 oraz wyraził im wdzięczność za wkład, jaki wnoszą zarówno w rozwój nauk, jak i we współpracę między ludźmi, zwłaszcza w zakresie troski o planetę, na której Bóg dał nam żyć. Jak zauważył, w naszej epoce wyraźnie widoczną stała się misja nauki w służbie nowej globalnej równowagi ekologicznej. W tej dziedzinie odnawia się też przymierze między naukowcami a wspólnotą chrześcijańską. „W czasach współczesnych wyrastaliśmy w przekonaniu, że jesteśmy właścicielami i panami natury, którym wolno ją rabować bez względu na jej ukryty potencjał i prawa rozwoju, tak jakby chodziło o martwy materiał do naszej dyspozycji. Spowodowało to m. in. poważną utratę bioróżnorodności. W rzeczywistości nie jesteśmy kustoszami jakiegoś muzeum i jego arcydzieł, które mamy codziennie odkurzać, ale współpracownikami w zachowywaniu i rozwoju bytu i różnorodności biologicznej naszej planety oraz obecnego na niej życia ludzkiego. Nawrócenie ekologiczne zdolne podtrzymywać zrównoważony rozwój obejmuje nieodłącznie zarówno przyjmowanie pełnej ludzkiej odpowiedzialności za stworzenie i jego zasoby, jak też dążenie do sprawiedliwości społecznej i do przezwyciężenia niegodziwego systemu, który powoduje nędzę, nierówności i wykluczenie” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wskazał, że „przede wszystkim do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym”. „Wspólnota naukowa tak samo, jak potrafiła przez prowadzony wewnątrz niej dialog interdyscyplinarny studiować i wykazywać kryzys naszej planety, wezwana jest dzisiaj do tworzenia umiejętności kierowania, by wskazać ogólne i szczegółowe rozwiązania w takich kwestiach podjętych na waszej sesji plenarnej, jak woda, odnawialne źródła energii czy bezpieczeństwo żywnościowe. Niezbędnym staje się stworzenie przy waszej współpracy systemu norm, który wskaże też nieprzekraczalne granice i zapewni ochronę ekosystemów, zanim nowe formy władzy wywodzące się z paradygmatu techniczno-ekonomicznego nie spowodują nieodwracalnych szkód nie tylko dla środowiska, ale także dla życia społecznego, demokracji, sprawiedliwości i wolności” – stwierdził papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, które szukają we wszystkim zysku. Wskazują na to opóźnienia we wprowadzaniu w życie światowych porozumień w sprawie środowiska czy ciągle trwające wojny. „Mimo to jednak nie traćmy nadziei i starajmy się wykorzystać czas, jaki Pan Bóg nam daje” – powiedział Franciszek. Podkreślił, że nie brak też znaków odpowiedzialności i solidarności, co wraz z wartościami moralnymi może być silną zachętą do badań dla wszystkich ludzi nauki, a szczególnie dla tych, którzy są wierzący.

W obradach dorocznej sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk wziął udział 74-letni Stephen Hawking, jeden z najwybitniejszych współczesnych astrofizyków, kosmologów i fizyków teoretyków, członek Papieskiej Akademii Nauk od 1986 r. Papież Franciszek witając się z brytyjskim naukowcem, pobłogosławił go i podziękował mu za jego stałe zaangażowanie w prace Papieskiej Akademii Nauk. Ostatni raz Hawking wziął udział w obradach tego gremium w 2008 r. Wtedy wraz z innymi uczestnikami został przyjęty przez papieża Benedykta XVI. Po raz pierwszy został zaproszony na konferencję do Watykanu w 1981 r. Hawking od 22. roku życia choruje na stwardnienie zanikowe boczne, które spowodowało jego paraliż. Porusza się na wózku inwalidzkim, komunikując się z otoczeniem za pomocą komputera i syntezatora mowy. W latach 1979–2009 kierował na Uniwersytecie w Cambridge tą samą katedrą, na której czele 300 lat wcześniej stał Isaac Newton.

Jednym z tematów obrad była kosmologia w związku z 50. rocznicą śmierci Georges'a Lemaître'a, belgijskiego księdza katolickiego i wybitnego astronoma, jednego ze współtwórców współczesnej kosmologii relatywistycznej.

Papieska Akademia Nauk (łac. Pontificia Academia Scientiarum) to watykańskie towarzystwo naukowe, do którego należą powoływani przez papieży wybitni przedstawiciele nauk matematycznych i przyrodniczych z różnych państw.

Inspiracją dla zebrania z 2016 r. była także papieska encyklika Laudato si'. Naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak nauka i technika mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju człowieka i środowiska i być w służbie przyszłych pokoleń.

 

Pełny tekst papieskiego przemówienia m.in. w j. angielskim dostępny na: vatican.va.