• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

W dokumencie zwraca się uwagę, że mimo pewnych postępów w tej dziedzinie, ciągle znaczna część świata nie ma dostępu do wody. Problemem jest też gospodarowanie wodą zarówno przez władze publiczne, przedsiębiorstwa prywatne i całe społeczeństwo. Zachęca się zatem do odpowiedzialności, umiaru i solidarności w korzystaniu z tego bezcennego daru, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i pomocniczości.

VI Światowe Forum poświęcone wodzie odbywa się w dniach 12-17.03.2012. Przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych, instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, ugrupowań ekologicznych i przedsiębiorstw starają się znaleźć odpowiedź na coraz bardziej palące pytanie, jak zagwarantować wszystkim obywatelom świata niezbędny dostęp do wody pitnej.

Organizatorzy Forum podkreślają, że ten niezwykle istotny dla życia ludzkiego temat często zajmuje zbyt mało miejsca w programach ekonomii i polityki globalnej, pomimo ustawicznych ostrzeżeń i niepokojących wskaźników podawanych do wiadomości przez instytucje międzynarodowe. Dane opublikowane ostatnio przewidują wzrost zapotrzebowania na wodę się o 55% do 2050 r. z powodu przyrostu demograficznego i wzrostu urbanizacji. Konieczny jest wypracowanie sposobu „racjonalnego korzystania z wody, a nie tylko ustalać odpowiednie ceny, zniechęcające do marnotrawstwa”. W czasie Forum przewidziane jest podpisanie wspólnych zobowiązań dotyczących dostępu do wody.

Wiele organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę środowiska i praw człowieka uważa jednak, że debatę zdominowały interesy wielkich przedsiębiorstw i międzynarodowych instytucji finansowych. Dlatego prawie sto organizacji zorganizowało forum alternatywne.

1000 Characters left