• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

W spotkaniu uczestniczyło 86 szefów państw i rządów, obecna była także delegacja Stolicy Apostolskiej, która występowała w obronie najuboższych i najsłabszych państw świata. „Chcemy być głosem tych, którzy głosu nie mają, czyli mieszkańców najuboższych państw świata” - w ten sposób wyjaśnił udział watykańskiej delegacji w konferencji stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ abp Francis Chulikatt. Przypomniał też, że przywódcy światowych mocarstw podejmując decyzje związane m.in. ze zmianami klimatycznymi powinni pamiętać, iż w centrum ich działań musi zawsze stać człowiek, a nie tylko nowe technologie czy potencjalny zysk.


Abp Chulikatt zaznaczył, że dla Kościoła ważnym jest zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Obecność Kościoła w tym potrójnym rozwoju jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny to, trzeba dostrzec zatroskanie Kościoła katolickiego o biedne kraje. Jeśli mówimy o rozwoju społecznym to, Kościół jest całkowicie zaangażowany w postępie społecznym świata. Trzeci aspekt ekologiczny, ukazuje, nam tutaj w Brazylii, zatroskanie o ochronę Amazonii. Chronimy naturalne środowisko, ponieważ my katolicy, wierzymy w potrzebę zachowania planety dla następnych pokoleń – podkreślił Francis Chullikatt.

Przed konferencją w Rio de Janeiro Watykan wydał specjalny dokument przygotowawczy do tego spotkania, który składa się ze wstępu i pięciu rozdziałów omawiających m.in. centralną rolę człowieka w programach zrównoważonego rozwoju oraz priorytet etyki w działaniach społeczno-gospodarczych. Wskazano, że zrównoważony rozwój oznacza też troskę o rodzinę i dostęp dla wszystkich do podstawowych dóbr. W tym kontekście wymieniono m.in. wyżywienie, edukację, bezpieczeństwo, pokój i zdrowie. Stolica Apostolska podkreśla też znaczenie międzynarodowej solidarności i konieczność podjęcia realnych działań na rzecz promocji dobra wspólnego i wykorzenienia ubóstwa. Pełny tekst zob. POSITION PAPER III PREPARATORY COMMITTEE MEETING OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT Rio de Janeiro, 13-15 June 2012

Benedykt XVI mianował szefem delegacji Stolicy Apostolskiej kard. Odila Pedra Scherera, metropolitę São Paulo. Wskazał on na konieczność wspomożenia krajów słabo rozwiniętych przez te, które znajdują się w lepszej sytuacji. Mimo zaistniałych trudności nie można szczytu uznać za porażkę – mówił kard. Scherer. „Uważam, że wynik spotkania jest dość pozytywny, ponieważ mimo zaistniałych trudności udało się wypracować wspólny dokument, a groziło nam już, że nic nie zostanie podpisane. Znajdują się nim ważne sformułowania. Chociażby to, że w centrum ekonomii znajduje się człowiek. Jest tam też definicja zrównoważonej gospodarki, która musi łączyć rozwój gospodarczy, społeczny oraz poszanowanie środowiska z troską o człowieka. Wszyscy są przekonani, że w tym kierunku trzeba podejmować konkretne działania i nie odkładać decyzji na przyszłość” – podkreślił szef watykańskiej delegacji.

1000 Characters left