• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Członkowie Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan spotkali się w Bazylei w maju 2005 roku. 120 delegatów i gości reprezentowało chrześcijan z 30 krajów europejskich i spoza jej granic. Jako członkowie Kościoła anglikańskiego, prawosławnego, protestanckiego, starokatolickiego i rzymsko-katolickiego, przynieśliśmy bogatą różnorodność tradycji teologicznych, problemów ekologicznych i doświadczeń kościelnych. Wspólnie dzieliliśmy jednak jedną pilną kwestię: w jaki sposób my, jako lud Jezusa Chrystusa, jesteśmy wezwani do ukazania Jego miłości do całego Bożego stworzenia w samym środku kryzysu ekologicznego.

Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I
Fanar, 1 września 1994

Modlitwa za wszystkie stworzenia

Bracia i Dzieci w Panu!
Przy wielu okazjach w roku kościelnym Kościół modli się, aby Bóg uchronił ludzi przed naturalnymi katastrofami: trzęsieniami ziemi, sztormami, głodem i powodziami. Teraz ma miejsce coś zupełnie przeciwnego. Pierwszego września, w dzień poświęcony Bożemu dziełu, Kościół błaga Stwórcę, by uchronił naturę od klęsk spowodowanych przez człowieka, klęsk takich jak: zanieczyszczenie, wojna, wyzysk, śmiecie i sekularyzm. Może wydawać się to wyjątkowo paradoksalne, że ciało osoby wierzącej, utożsamiane zastępczo z całą naturą, błaga Boga o ochronę przed samym sobą, przed swoimi własnymi działaniami. Z tej właśnie perspektywy Kościół, w swojej mądrości, stawia nam przed oczyma przesłanie o głębokim znaczeniu; przesłanie, które dotyka centralnego problemu upadłej ludzkości i jej odrodzenia. Tym problemem jest wyraźne oddzielenie grzechu indywidualnego od zbiorowej odpowiedzialności.

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze wydała apel pt. „Troska o ochronę środowiska naturalnego”. W radzie, powołanej przez bp. Piotra Liberę, zasiada dziesięciu przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Celem pracy gremium jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska, odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. Rada publikuje oświadczenia, dotyczące najważniejszych wydarzeń w społeczeństwie i Kościele. Przewodniczącym jest ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, teolog moralista i etyk, wykładowca na UKSW i w płockim WSD. On to w imieniu rady podpisał apel. Publikujemy jego treść.

apel kosciolow w PolsceApel podpisali rok temu liderzy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumeniczne oraz szef Konferencji Episkopatu Polski. „Chrześcijanin jest wezwany do ukazania swej wiary w Boga, Stwórcę i Pana wszechświata przez swe czyny. Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowanie jego godności. Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej, która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny. Świat potrzebuje takiego świadectwa nie tylko tych nielicznych, zaangażowanych w ochronę środowiska, ale wszystkich uczniów Chrystusa.”   

Nowy cykl ECO-MENIA: "Uprawiać i strzec".Może chrześcijanin, to niekoniecznie tylko ten, który głośno opowiada za – jak to się współcześnie mówi – ruchami „pro life”, ale też ten, któremu nie jest obojętny los kamienia, drzewa i zwierzęcia? - pisze Łukasz Paweł-Skurczyński, kaznodzieja świecki Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Startujemy z nowym cyklem "ECO-MENIA".