• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.Członkowie ECEN, upoważnieni i zachęceni przez Zgromadzenie, wracają teraz do swoich Kościołów i krajów, by pracować z wami nad znalezieniem nowego i zrównoważonego sposobu życia. Wzywamy Kościoły, kongregacje i indywidualnych chrześcijan z całej Europy do:

- Świętowania "czasu stworzenia" w okresie od września do października każdego roku.
- Ponownego odkrycia Eucharystii jako miejsca, gdzie Bóg już uzdrawia stworzenie.
- Promowania edukacji na rzecz zrównoważonego stylu życia w waszych Kościołach, wspólnotach i w programach szkolnych.
- Zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatu, poprzez zmniejszenie konsumpcji energii i używanie "zielonej elektryczności", czyli elektryczności przyjaznej środowisku naturalnemu.
- Tworzenia relacji eko-sprawiedliwości ze wspólnotami z Południa, które cierpią z powodu naszego rozrzutnego stylu życia.
- Zmiany sposobu podróżowania - zdecydowanego ograniczania podróży samochodem i samolotem na rzecz alternatywnych środków transportu.
- Zarządzania życiem Kościoła zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poprzez realizowanie polityki wydajności w kwestiach dotyczących energii i zakupów oraz poprzez przyjazne środowisku naturalnemu zarządzanie odpadami, ziemią i finansami.
- Szanowania wody, poprzez uważne jej uważnie i zapewnianie jej dostępności dla wszystkich stworzeń.
- Uczenia się, ochraniania i radowania się z różnorodności przyrody, jaka jest wokół was.

W całej Europie jest wiele programów i zasobów, które mogą być pomocne w pracy. Można się o nich dowiedzieć na naszej stronie internetowej: www.ecen.org i znaleźć tam materiały, które ECEN opracowała. Małe działania składają się już teraz na wielkie rezultaty, a wiele Kościołów wciąż podejmuje nowe akcje. Podczas następnego spotkania ECEN pragniemy wysławiać Boga za wszystko, co chrześcijanie uczynili w trosce o stworzenia w całej Europie. Znowu będziemy dzielić się naszymi opowieściami i doświadczeniami. Pośród nich obecny będzie również przykład waszego Kościoła.

* * *


Europejska Sieć Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (ECEN) zajmuje się ochroną środowiska i troską o Boże stworzenie. Jest to sieć związana z Konferencją Kościołów Europejskich. ECEN została powołana w 1998 roku jako realizacja zalecenia Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu.

1000 Characters left