• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • cop karuzela
 • cytat
 • encyklika karuzela
 • Boska ziemia
 • encyklika
 • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

„Śledząc działania ekologów oraz miłośników przyrody, natknąłem się na usystematyzowany przekaz zawarty w dekalogu św. Franciszka z Asyżu, spolszczony przez o. Stanisława Jaromiego, i pozwoliłem sobie na jego upublicznienie – pisze Krzysztof Misiak. – Ponieważ się z nimi identyfikuję, to pozwoliłem sobie te zasady przetłumaczyć również na angielski i łacinę oraz stworzyć dziesięć utworów”. To muzyczna realizacja idei opisu pokory do natury na bazie dźwięków żywiołów i odgłosów przyrody. Polecając tę wyjątkową muzykę, przestawiamy u nas jej Autora oraz jego franciszkańskie i ekologiczne inspiracje.

Krzysztof Misiak (ur.1966) – gitarzysta nietuzinkowy, posiadający charakterystyczny, rozpoznawalny styl i znakomite umiejętności techniczne; kompozytor, nauczyciel, producent i dziennikarz. Niezależnie i konsekwentnie wydaje autorskie płyty w swoim „hate-jazzowym” stylu („Telegramy”, „Zdjęcie z Misiem”, „Wydaje mi się…”, „Wyjątkowo kulturalny weekend”, „Nowe okoliczności”, „5.1”). Jest autorem instruktażowej wideoszkoły gitarowej „Fusion Guitar”. Swoją grą nieustannie zadziwia i inspiruje, pozostając wciąż niedoścignionym wzorem dla wielu adeptów sztuki gitarowej. Laureat pierwszego miejsca w kategorii Najlepszy Gitarzysta Rock w plebiscycie czytelników magazynu „Gitara i Bas + Bębny” w roku 2004 (Gitarowy Top ’2004). Uhonorowany statuetką za udział w nagraniu gitarowej Płyty Roku 1999 – „12 Sprawiedliwych” Mietka Jureckiego (Gitarowy Top’99). Również laureat pierwszego miejsca w kategorii Nowa Nadzieja w plebiscycie czytelników magazynu „Gitara i Bas + Bębny” w roku 1998. Autor muzyki do spektakli teatralnych, reklam i filmów. Obecnie kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku.

Tym razem jego osobisty styl ewoluuje w kierunku muzycznej melancholii rodem z planu dramatu filmowego. K. Misiak rozwija własny język muzyczny i uplastycznia go pod kątem obrazu i dźwięku. Pomagają mu w tym znakomici goście: Wojciech Pilichowski (bas bez progowy), Dave Latchaw (instr. klawiszowe), Mateusz Smoczyński (skrzypce), Piotr Krzemiński (trąbka), Mieczysław Grubiak (saksofon tenorowy), Michał Borowski (saksofon sopranowy), Mieszko Służewski (harmonijka ustna) i Piotr Kelm (skrzypce).

Na płycie „Siły Natury” po raz pierwszy gitara akustyczna wykorzystana jest w każdym utworze i odgrywa ważną rolę, choć nie jest to wiodący instrument. Stawia się też na inne barwy, w których instrumenty dęte i smyczkowe nadają muzyce klasycznego, wręcz symfonicznego tchnienia. Są też sample wokalne, głównie w stylu gothic cinematic, instrumenty etniczne oraz efekty dźwiękowe przedstawiające zjawiska naturalne, gdyż koncepcja nadrzędna to idea propagowania (i ochrony) szeroko pojętej przyrody na podstawie dekalogu św. Franciszka z Asyżu, a przy okazji popularyzacji łaciny (tzw. martwego języka). Zarówno sfera harmoniczna, aranżacje, wolne tempa utworów, jak i melodyka mają nas zobligować do poświęcenia odrobinę więcej czasu na obcowanie z tą muzyką, ponieważ w pierwotnym zamyśle autor chciał zrealizować coś „do słuchania… z mocnymi akcentami”, niekoniecznie stawiając na gitarową ekwilibrystykę.

Sugestywne tytuły: „Las samoobsługowy”, „Od czasu do czasu bezwietrznie”, „Wypuszczając żółwia do oceanu”, „Oddech podwodnego miasta” czy „Artefakty codzienności” mają za zadanie skłonić do skorzystania z bogactwa własnej wyobraźni. Całość liczy 10 utworów.

Autor mówiąc o franciszkańskiej idei, przyznał, że przyroda nie jest mu obca, uspokaja, wycisza, inspiruje i pozytywnie wpływa na jego samopoczucie. Urlop zawsze stara się spędzać na łonie natury, najczęściej w lesie lub nad wodą. Uczy innych szanować przyrodę i ludzi, bo stąd wyewoluowaliśmy i to jest nasz background do życia. Zatem świadomość w obcowaniu z naturą i jej dobroczynnym wpływem na nas powinna być priorytetem.

A poniżej główna inspiracja prezentowanej płyty.

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu. Z włoskiego spolszczył o. Stanisław Jaromi OFMConv.

 1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
 2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
 3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
 4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
 5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
 6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
 7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
 8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
 9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
 10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

Ecological decalogue of St. Francis of Assisi – na angielski przełożył Amadeusz Misiak

 1. Be human around creatures, be a brother to brothers.
 2. Treat all creations with love and kindness.
 3. Earth was given to you like a garden; rule it smartly.
 4. Care for another person, animal, nature, water and air, so that Earth isn’t deprived of them.
 5. Use all things adequately, as profligacy has no future.
 6. You have been assigned a mission of finding the mystery of meals; so that life fils itself with life.
 7. Cut the chain of violence to understand what are the rules of existence.
 8. Remember that the world isn’t only the reflection of your image, but it brings in itself the imagination of God Almighty.
 9. When you cut a tree, leave at least one root, so that it’s life isn’t cut.
 10. Walk with respect upon stone, as all things have value.

Decalogus oecologicus Sancti Francisci Assisiensis – przekład na łacinę – Mateusz Kwiatkowski

 1. Homo inter viventia es, frater inter fratres.
 2. Tracta omnes res factae diligeter atque caritate.
 3. Terra hortus est tibi data, in eam dominare sapiente.
 4. Cura hominem, animal, herbam, aquam et aërem, ne solide terra eis privatura sit.
 5. Utere modice rebus. Luxuria non posteritatem habet.
 6. Tibi est inveniendum misterium cibi, ut vita impleatur vita.
 7. Solve nodum terroris, ut intelligas principia existentiae.
 8. Memento universum non solum imaginem species tuae esse, sed etiam in se ipso imaginem Dei Omnipotentis ferre.
 9. Arbore caedente certe unum germen relinque, ut non perditum sit.
 10. Fac honeste passus in lapides, nam omnis res pretium suum habet.

1000 Characters left