• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Zielony papież?Cz.1. 40 orędzie na Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1.01.2007, a drugie swoje papież Benedykt XVI zatytułował „Osoba ludzka sercem pokoju” i poświęcił obronie personalistycznej wizji człowieka wobec licznych współczesnych zagrożeń. Podjął też niełatwy problem zaopatrzenia w energię i przeciwstawił się też takim koncepcjom ideologicznym, antropologicznym i teologicznym, które zawierają zalążki wrogości i przemocy, i tym samym niszczą świat przyrody i człowieka.

Kwestii ekologicznej są poświęcone punkty 8 i 9 orędzia zatytułowane „Ekologia pokoju” oraz częściowo punkt 10. Benedykt XVI zaczyna od cytatu z encykliki Centesimus annus Jana Pawła II: „Nie tylko ziemia została dana człowiekowi przez Boga, aby używał jej z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego dobra, dla którego została mu ona dana, ale również człowiek jest dla siebie samego darem otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować naturalną i moralną strukturę, w jaką został wyposażony” (CE 38). Tym samym od razu precyzuje aspekt w jakim chce mówić o ekologii. „W odpowiedzi na ten dar, powierzony mu przez Stwórcę, człowiek, wraz z sobie podobnymi, może kształtować świat pokoju” – pisze obecny Papież. Zaznacza on, że nie chce mówić o ekologii przyrodniczej, ale o „ekologii ludzkiej” oraz „ekologii społecznej”, ale podkreśla ich wzajemne związki. Poszanowanie przyrody i szacunek dla praw człowieka są ważnymi warunkami pokoju w świecie. „Coraz wyraźniej jawi się nierozerwalny związek między pokojem ze światem stworzonym i pokojem pomiędzy ludźmi. – dodaje Benedykt XVI - Jeden i drugi zakładają pokój z Bogiem.”

Ów ścisły jest związek pomiędzy różnymi perspektywami w ekologii pomaga według Papieża w zrozumieniu narastającego z każdym dniem problemu zaopatrzenia w energię. Rosnący rozwój przemysłowy zwiększa zapotrzebowanie na energię i powoduje wyścig do jej istniejących źródeł. A jedną z ważnych przyczyn zacofania różnych regionach świata jest wzrost cen energii. W tym kontekście Papież pyta: ”Co stanie się z tymi społecznościami? Jaki typ rozwoju, czy też niedorozwoju zostanie im narzucony z powodu braku zasobów energii? Jakie niesprawiedliwości i antagonizmy spowoduje wyścig do źródeł energii? Jak zachowają się ci, którzy są wyłączeni z tego wyścigu?”

Pytania te ukazują, wspólne przyczyny braku szacunku dla przyrody i ludzi. „Niszczenie środowiska, korzystanie z niego w sposób niewłaściwy lub egoistyczny i zagarnianie przemocą dóbr naturalnych ziemi rodzą rozdarcia, konflikty i wojny, właśnie dlatego, że są owocem nieludzkiego pojmowania rozwoju” – zauważa Papież i woła o docenienie jego wymiaru moralno-religijnego. Przeciwstawia się też takim koncepcjom ideologicznym, antropologicznym i teologicznym, które zawierają zalążki wrogości i przemocy, i tym samym niszczą świat przyrody i człowieka.

Używając metafory przyrodniczej, Benedykt XVI uznaje za rzecz pilną, mimo panujących obecnie trudności i napięć międzynarodowych, „zaangażowanie na rzecz ekologii ludzkiej, sprzyjającej wzrostowi „drzewa pokoju”.
I za wspaniały i aktualny przykład tej wielokształtnej ekologii pokoju podaje wiersz-modlitwę św. Franciszka, znany jako „Hymn do brata Słońca”.

o. Stanisław Jaromi

pełny tekst orędzia na: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace_pl.html

 

1000 Characters left