• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

BXVI: ekologia rodziny

Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1.01.2008 przynosi nam kolejną refleksję na tematy ekologiczne. Całe orędzie nosi tytuł „Rodzina wspólnotą pokoju” i jest poświęcone obronie tradycyjnej rodziny wobec licznych współczesnych zagrożeń.

Kwestii ekologicznej są poświęcone punkty 7 i 8 w centralnej części liczącego 15 punktów orędzia zatytułowane „Rodzina, wspólnota ludzka i środowisko”. Benedykt XVI zaczyna od stwierdzenia, że rodzina potrzebuje domu to jest odpowiedniego dla siebie środowiska, w którym będzie mogła kształtować własne relacje i pisze „Dla rodziny ludzkiej tym domem jest ziemia, środowisko, które Bóg Stwórca dał nam, abyśmy w nim żyli w sposób twórczy i odpowiedzialny.”

Środowisko zostało dane człowiekowi, aby strzegł je i pielęgnował w wolności i z odpowiedzialnością, kierując się zawsze kryterium dobra wszystkich – pisze Papież. Następnie wyjaśnia, iż respektować środowisko to nie znaczy uznać, że natura nieożywiona czy ożywiona jest ważniejsza od człowieka albo, że można egoistycznie uważać, że w pełni możemy nią dysponować dla własnych interesów. Jest tak, gdyż 1) w całym stworzeniu istota ludzka ma wartość największą; 2) przyszłe pokolenia również mają prawo do korzystania z dóbr stworzenia; 3) w wielu przypadkach ubodzy są odcięci od dóbr stworzonych o powszechnym przeznaczeniu.

Benedykt XVI również niepokoi się o przyszłą równowagę ekologiczną i zachęca do rozwagi, do dialogu ekspertów i znawców, a przede wszystkim do zaangażowania w budowę modelu zrównoważonego rozwoju. „Zasadnicze znaczenie ma w tym względzie pojmowanie ziemi jako «naszego wspólnego domu» i – by gospodarować nią w służbie wszystkim – wybieranie raczej drogi dialogu, aniżeli jednostronnych decyzji”, bowiem „pojawiające się na horyzoncie problemy są złożone, a czas nagli. By skutecznie stawić czoło sytuacji, trzeba działać zgodnie”.

Dziedziną, w której według Ojca Świętego, szczególnie konieczne byłoby wzmożenie dialogu między narodami, jest gospodarowanie zasobami energetycznymi naszego globu. Jest to temat już podjęty przez Benedykta XVI w poprzednim Orędziu. Wtedy pisał on, iż rosnący rozwój przemysłowy zwiększa zapotrzebowanie na energię i powoduje wyścig do jej istniejących źródeł. A jedną z ważnych przyczyn zacofania różnych regionach świata jest wzrost cen energii. I pytał: ”Co stanie się z tymi społecznościami? Jaki typ rozwoju, czy też niedorozwoju zostanie im narzucony z powodu braku zasobów energii? Jakie niesprawiedliwości i antagonizmy spowoduje wyścig do źródeł energii? Jak zachowają się ci, którzy są wyłączeni z tego wyścigu?”

W tegorocznym orędziu Papież mówi wyraźnie, że inne są tu zadania krajów rozwiniętych, inne rozwijających, jeszcze inne krajów ubogich, które niedostateczność infrastruktur, również technologicznych, zmusza do wyprzedawania posiadanych zasobów energetycznych. Daje zatem jasne wskazania: „W tym względzie dwojakie pilne zadanie staje przed krajami rozwiniętymi technologicznie: trzeba z jednej strony zweryfikować wysokie standardy konsumpcji narzucone przez aktualny model rozwoju, a z drugiej poczynić odpowiednie inwestycje, by zróżnicować źródła energii i podnieść wydajność energetyczną”.

Co zatem najbardziej wpływa na dobre zarządzanie tym naszym ziemskim «domem»? Działalność instytucji o zasięgu międzynarodowym, polityka proekologiczna państw, ale też – pisze Papież – takie kształtowanie sumień, aby dojrzewało w nich przekonanie o konieczności odpowiedzialnej współpracy.

o. Stanisław Jaromi

pełny tekst orędzia na: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20071208_xli-world-day-peace_pl.html

Niniejszy tekst ukazał się w ramach naszego tygodnia z Benedyktem XVI, gdzie przybliżamy ekologiczny wymiar jego pontyfikatu. Wszystkie teksty dostępne w dziale CZYTELNI>>

Fot. Flickr/CC/aut. photon-de

1000 Characters left