• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

solar-Vatican-male„Czy Benedykt XVI jest ‘zielonym papieżem’? Jaki jest stosunek Stolicy Apostolskiej do współczesnej ekologii?” Wielokrotnie poruszaliśmy te kwestie na naszym portalu i autorskim blogu o. Stanisława Jaromiego OFM Conv. Szeroko rozumiana ekologia przyrody i człowieka leży w centrum zainteresowania BXVI. Czy to oznacza, że papież podziela tę samą filozofię, która skupia i aktywizuje ruch Zielonych na całym świecie? Na te pytanie próbują także odpowiedzieć katoliccy publicyści z „Legatus Magazine” (7/2012), wydawanym przez ogólnoświatową organizację skupiającą chrześcijańskich przedsiębiorców.

Zielony Papież Benedykt XVIMinął rok od bezprecedensowej decyzji Benedykta XVI o ustąpieniu. Zachodnie, zwykle mało przychylne mu media okrzyknęły go "Zielonym Papieżem". "Święto Stworzenia" podsumowało wtedy pontyfikat Benedykta XVI, pokazując jego kapitalne znaczenie dla współczesnej myśli ekologicznej. Poprzedni papież w przemówieniu w niemieckim Bundestagu docenił ogromną doniosłość ekologii jako nauki i praktycznego zaangażowania na rzecz przyrody. Benedykt mocno osadził ekologię w nauczaniu Kościoła, wskazując na jeszcze jeden jej wymiar, często pomijany - tj. ekologii człowieka. 

„Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów czy o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych, którzy mają się urodzić?” – pyta papież Benedykt XVI w swym orędziu na tegoroczny 46. Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2013 r., i dodaje:
„Wszelkie naruszenie życia, zwłaszcza u jego początków, nieuchronnie powoduje nieodwracalne straty dla rozwoju, pokoju i ochrony środowiska.”

Ekologia Benedykta

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura jest wyrazem planu miłości i prawdy. Ona nas poprzedza i została nam darowana przez Boga jako środowisko życia – pisał Benedykta XVI w encyklice “Caritas in veritate”. Zachęcał: cisza i piękno stworzenia pomagają usłyszeć głos Boga; pisał o ekologii rodziny i ekologii pokoju; wołał „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia!” i za wspaniały i aktualny przykład tej wielokształtnej ekologii pokoju uznawał wiersz-modlitwę św. Franciszka, znany jako „Hymn do brata Słońca”. Na naszym portalu prezentujemy najważniejsze eko-wypowiedzi Papieża.