• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Jest nim modlitwa franciszkańska -
tzw. „Modlitwa św. Franciszka”: 
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.
Przypisana św. Franciszkowi była cytowana przez wiele znanych osób przy różnych okazjach…

„Byłoby cudownie, gdybyśmy odmówili razem modlitwę św. Franciszka z Asyżu, modlitwę, która nie przestaje mnie zaskakiwać” - mówiła Matka Teresa w przemówieniu z okazji przyjęcia pokojowej Nagrody Nobla w 1979 r. Słowa modlitwy cytuje Margaret Thatcher w dniu swojej nominacji na premiera, Bill Clinton w przemówieniu powitalnym, gdy przyjmował Jana Pawła II w Nowym Jorku z okazji wizyty na Zgromadzeniu Generalnym ONZ czy Patti Smith w piosence „Costantine’s Dream”.

Ostatnio znalazła się w orędziu na tegoroczny 46. Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2013, które papież Benedykt XVI kończy prosząc Boga, aby uczynił nas narzędziem swego pokoju, aby siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, prawdziwą wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie.

Św. Franciszek, kazanie dla ptaków, Giotto, Upper Basilica, Asyż, Włochy

Jak ustalili redaktorzy wydawanego w Asyżu miesięcznika Rivista San Francesco po raz pierwszy cały tekst tej modlitwy opublikował w grudniu 1912 r. ks. Esther Auguste Bouquerel, dyrektor francuskiego periodyku La Clochette.  Rok później ukazała się ponownie w biuletynie Annales de Notre-Dame de la Paix a 20 stycznia 1916 r. publikuje ją na pierwszej stronie z artykułem wprowadzającym dziennik Stolicy Apostolskiej L’Osservatore Romano. Następnie publikuje ją dziennik La Croix a paryski kapucyn o. Étienne  łączy ją ze św. Franciszkiem publikując ją na odwrocie jego obrazka z tytułem „Modlitwa o pokój”, twierdząc że „reasumuje wspaniale fizjonomię prawdziwego syna św. Franciszka i zasadnicze rysy jego charakteru”.

Podsumowując, rzeczywiście można powiedzieć, że ktokolwiek ją napisał, dokonał wspaniałej syntezy ducha Brata Franciszka pokazując go w konkrecie i w stylu życia.

sj

Oto pełny jej tekst w najpopularniejszej wersji:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.