• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

W trakcie audiencji generalnej 30.01.2002 r. Jan Paweł II rozważał tekst psalmu 19: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, / dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. / Dzień dniowi głosi opowieść, / a noc nocy przekazuje wiadomość. / […] ich głos się rozchodzi na całą ziemię”. Jak zauważył papież, niebiosa są świadkami stwórczego dzieła Boga, głoszą wspaniałą wiadomość o stworzeniu w całym wszechświecie. Świat zewnętrzny „przemawia” do człowieka i przez siebie pokazuje mu Stwórcę. Przyjrzyjmy się wraz z polskim papieżem przesłaniu tego psalmu, zachęcającego do okrywania Bożego słowa obecnego w stworzeniu.