• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

W jaki sposób na przestrzeni lat, od października 1978 do dziś, zrealizowały się Papieskie nadzieje, pokładane w różnych częściach ludzkiej społeczności, środowiskach i częściach globu? Jakie inne owoce przyniosły światu i Kościołowi? Co dziś możemy wyczytać z tekstów Jana Pawła II? Te pytania wyznaczyły tematykę sympozjum organizowanego 4 listopada 2014 r. w Krakowie w ramach Dni Jana Pawła II – cennego projektu ustanowionego przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło pytania o losy nadziei Jana Pawła II związanych z ochroną stworzenia.

Nadzieje Jana Pawła II związane z ochroną stworzenia prezentował dr Stanisław Jaromi OFMConv. Omawiając papieskie analizy współczesnej ekologicznej sytuacji świata zauważył, że nie pomijały one żadnych trudnych tematów; mówiły o stale rosnących koszta ekologicznych dotychczasowych modeli rozwoju, zagrożeniach integralności ekosystemu Ziemi, konsekwencjach zniszczeń środowiskowych dla obecnych i przyszłych pokoleń (włącznie ze stale rozszerzającym się pojęciem chorób cywilizacyjnych). Ale najważniejsze były konkretne kwestie dotyczące egzystencji człowieka, a więc tego fragmentu przyrody, którym sami jesteśmy. Pojawiały się przy tym mocne wezwania do zmiany orientacji ludzi i społeczeństw – zmiany w stronę większej troski o świat, w którym żyjemy; w stronę solidarności, odpowiedzialności i wstrzemięźliwości. Podkreślił, że Papież kwestię ekologiczną wpisał w chrześcijańskie orędzie obrony życia i w tym temacie sporo nadziei pokładał też w nas, swoich rodakach.

Dni Jana Pawła II odbywają się w Krakowie od 2006 r. i są przedsięwzięciem zarówno krakowskich uczelni, jak i szkół wyższych z województwa małopolskiego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „NADZIEJA”. Na dni 4-6 listopada 2014 r. przygotowany był bogaty interdyscyplinarny program, obejmujący m. in. sesje naukowe, koncerty, przedstawienia teatralne, konkursy literackie i fotograficzne. Omawiana konferencja, jeden z eventów owego dużego projektu, odbywała się w auli klasztoru św. Franciszka przy ul. Franciszkańskiej 4 obok słynnego pomnikowego miłorzębu japońskiego. Głównym jej organizatorem było Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio.

Pięć kolejnych wystąpień prezentowało refleksję nad losami dziedzictwa Naszego Papieża i ukazało kilka ciekawych obrazów obecności chrześcijańskiej nadziei w różnych obszarach współczesności.
Nadzieje Jana Pawła II pokładane w Ameryce Łacińskiej, ukoronowane wyborem Papieża Franciszka omówił prezentując bogaty wybór myśli z papieskich podróży na ten kontynent prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, który kilka lat spędził jako dyplomata w Brazylii. Ks. Rafał Cyfka z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie dał cenne świadectwo o obecności nadziei na Czarnym Kontynencie. Odwołując się do swych wizyt w Republice Środkowoafrykańskiej pokazał przykłady ludzi inspirujących się nauczaniem Jana Pawła II i przez to budujących przestrzenie nadziei wśród przemocy i zniszczenia.
Red. Janusz Poniewierski, autor dzieła „Pontyfikat. 1978-2005” mówił o nadziejach Jana Pawła II pokładanych w Europie, czego wyrazem było ogłoszenie nowych pięciu patronów naszego kontynentu. Nadzieje Jana Pawła II związane z kwestią „kobiecą” próbowała przedstawić dr hab. prof. UW Ewa Leś. Odwołując się do wypowiedzi papieskich o „geniuszu kobiety” pokazała stan realizacji postulatu pełnej obecności kobiet w życiu publicznym i zawodowym.

Ostatni był nasz redaktor portalu o. Stanisław Jaromi Kończąc uwagą, że Jan Paweł II sporo nadziei pokładał też w nas, swoich rodakach i dodając przykłady jak nam to słabo wychodzi o. sprowokował ciekawą dyskusję o naszych zadaniach w realizacji ciągle aktualnego przesłania Naszego papieża. Oto zakończenie jego wystąpienia:
„Jak to już zabrzmiało tu wielokrotnie: św. Jan Paweł II był człowiekiem nadziei. Jego nadzieje związane z ochroną stworzenia były nadzieją na naszą ludzką mądrość, odpowiedzialność, solidarność…
Jak jest? każdy widzi… zbyt często zwycięża egoizm, działanie na doraźny zysk, przenoszenie odpowiedzialności na innych, eksploatacja najsłabszych, nadkonsumpcja…
A dziś? w Warszawie protest rolników i sadowników; Pan Bóg pobłogosławił i mamy dobre plony; jednak decydenci nazywają to klęską – „klęską urodzaju” i każą niszczyć zbiory.. „Czy robiąc to mogę liczyć na Boże przebaczenie?” – pyta mnie znajomy rolnik..
A w Krakowie: powietrze w papieskim mieście, którym właśnie oddychamy należy do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce i UE. Dziś rano 4 na 6 parametrów rejestrowanych na al. Krasińskiego wskazywało wielokrotne przekroczenie norm. Wskaźnik smogu wskazywał na 322 % normy… A to jeszcze nie najgorszy ranek tej jesieni…”

sj / foto Anna Chorzępa

1000 Characters left