• Szczyt klimatyczny NY 2019 karuzela
  • boska ziemia karuzela
  • czas dla stworzenia
  • Karuzela e learning2
  • patron ekologow
  • Orędzie papieskie mówi o trzech wartości moralnych: uczciwości, odpowiedzialności i odwagi. Ma formę wideo-przesłania.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • REFA po raz piąty organizuje w Polsce CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION i zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • 40 lat temu papież Jan Paweł II na prośbę przyrodników i ekologów ogłosił św. Brata Franciszka patronem ekologów.

Ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Wzywamy wszystkich do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu -  napisali Franciszek i Bartłomiej we wspólnej deklaracji podpisanej 25.05.2014 w Jerozolimie. Mówiąc o „uprawnionej różnorodności” zachęcją do wspólnego działania dla likwidacji głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów oraz budowania społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się zepchnięty na margines.


Obszerny, 10-punktowy dokument, braterskie spotkanie Ojca Świętego i Patriarchy Ekumenicznego osadza w kontekście historycznym i nazywa „nowym i niezbędnym krokiem na drodze do jedności”. Uznając wyniki dotychczasowego dialogu mówi o „uprawnionej różnorodności” oraz o obowiązku dawania wspólnego świadectwa miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Polem tej służby jest zwłaszcza obrona godności osoby ludzkiej na każdym etapie jej życia i świętości rodziny opartej na małżeństwie, krzewienie pokoju i dobra wspólnego. Autorzy dokumentu wymieniają tu „sprawy głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów” i piszą „naszym obowiązkiem jest dążenie do wspólnego budowania sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się wykluczony ani zepchnięty na margines”.

Ekologii poświęcony jest p. 6 dokumentu. Oto jego pełna treść: „Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość rodziny ludzkiej zależy również od tego, jak chronimy – z roztropnością i współczuciem, sprawiedliwością i uczciwością – dar stworzenia, który powierzył nam nasz Stwórca. Dlatego ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Potwierdzamy raz jeszcze naszą odpowiedzialność i obowiązek krzewienia poczucia pokory i umiarkowania, tak aby wszyscy odczuwali potrzebę szanowania stworzenia i jego troskliwej ochrony. Wspólnie zobowiązujemy się działać na rzecz podnoszenia świadomości odnośnie do zarządzania stworzeniem. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu.”

Obaj hierarchowie podkreślili też pilną potrzebę skutecznej współpracy chrześcijan dla zapewnienia prawa do publicznego wyrażania swej wiary, sprawiedliwego ich traktowania i krzewienia tego, co chrześcijaństwo nieustannie wnosi do współczesnego społeczeństwa i kultury. Zachęcili wszystkich chrześcijan do popierania prawdziwego dialogu z judaizmem, islamem i innymi tradycjami religijnymi, dodając, że obojętność i wzajemna nieznajomość siebie mogą doprowadzić wyłącznie do nieufności, a niekiedy wręcz do konfliktów.

W tym kontekście Franciszek i Bartłomiej wyrazili niepokój o sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o ich prawo do bycia pełnoprawnymi obywatelami swych ojczyzn oraz wyrazili przekonanie, że nie broń, ale dialog, przebaczenie i pojednanie są jedynymi środkami do osiągnięcia pokoju.

Warto dodać, że to już kolejny taki wspólny głos głowy Kościoła katolickiego i duchowego zwierzchnika światowego prawosławia. 10 czerwca 2002 w Wenecji została podpisana przez Jana Pawła II i Bartłomieja I wspólna deklaracja o ochronie dzieła stworzenia.

sj

1000 Characters left