• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Papież Franciszek i patriarcha BartłomiejZe skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Wzywamy wszystkich do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu – napisali Franciszek i Bartłomiej we wspólnej deklaracji z 25.05.2014 r. w Jerozolimie. Mówiąc o „uprawnionej różnorodności”, zachęcją do wspólnego działania na rzecz likwidacji głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów oraz budowania społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się zepchnięty na margines.


Obszerny 10-punktowy dokument braterskie spotkanie Ojca Świętego i Patriarchy Ekumenicznego osadza w kontekście historycznym i nazywa „nowym i niezbędnym krokiem na drodze do jedności”. Uznając wyniki dotychczasowego dialogu, mówi o „uprawnionej różnorodności” oraz o obowiązku dawania wspólnego świadectwa miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Polem tej służby jest zwłaszcza obrona godności osoby ludzkiej na każdym etapie jej życia i świętości rodziny opartej na małżeństwie, krzewienie pokoju i dobra wspólnego. Autorzy dokumentu wymieniają tu „sprawy głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów” i piszą: „naszym obowiązkiem jest dążenie do wspólnego budowania sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się wykluczony ani zepchnięty na margines”.

Ekologii poświęcony jest punkt 6. dokumentu. Oto jego pełna treść:

Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość rodziny ludzkiej zależy również od tego, jak chronimy – z roztropnością i współczuciem, sprawiedliwością i uczciwością – dar stworzenia, który powierzył nam nasz Stwórca. Dlatego ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Potwierdzamy raz jeszcze naszą odpowiedzialność i obowiązek krzewienia poczucia pokory i umiarkowania, tak aby wszyscy odczuwali potrzebę szanowania stworzenia i jego troskliwej ochrony. Wspólnie zobowiązujemy się działać na rzecz podnoszenia świadomości odnośnie do zarządzania stworzeniem. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu.

Obaj hierarchowie podkreślili też pilną potrzebę skutecznej współpracy chrześcijan dla zapewnienia prawa do publicznego wyrażania swej wiary, sprawiedliwego ich traktowania i krzewienia tego, co chrześcijaństwo nieustannie wnosi do współczesnego społeczeństwa i kultury. Zachęcili wszystkich chrześcijan do popierania prawdziwego dialogu z judaizmem, islamem i innymi tradycjami religijnymi, dodając, że obojętność i wzajemna nieznajomość siebie mogą doprowadzić wyłącznie do nieufności, a niekiedy wręcz do konfliktów.

W tym kontekście Franciszek i Bartłomiej wyrazili niepokój o sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o ich prawo do bycia pełnoprawnymi obywatelami swych ojczyzn oraz przekonanie, że nie broń, ale dialog, przebaczenie i pojednanie są jedynymi środkami do osiągnięcia pokoju.

Warto dodać, że to już kolejny taki wspólny głos głowy Kościoła katolickiego i duchowego zwierzchnika światowego prawosławia. Dwanaście lat wczęsniej 10 czerwca 2002 r. w Wenecji Jan Paweł II i Bartłomiej I podpisali wspólną deklarację o ochronie dzieła stworzenia.

 

o. Stanisław Jaromi

Pełny tekst deklaracji dostępny na: vatican.va.

1000 Characters left