Papież Franciszek w trakcie przemówieniaTwierdzenie, że degradacja środowiska jest jednym z największych wyzwań współczesności oraz pytanie, czy nie popełniamy samobójstwa poprzez masowe i despotyczne użytkowanie natury znalazły się wśród dziesięciu zasad dobrego, radosnego życia, jakie Papież Franciszek wyliczył w wywiadzie dla argentyńskiego tygodnika „Viva” z 27.07.2014. Recepta Franciszka na szczęście to m.in. spokój i czas dla siebie oraz najbliższych, troska o środowisko i dopominanie się o pokój. Poniżej publikujemy papieskie rady składające się na jego ekologię społeczną – zdrowy, lepszy świat...

1. Żyj i daj żyć innym.
2. Dawaj siebie innym… jeśli wycofujesz się w głąb siebie, ryzykujesz egocentryzm. Pamiętaj „stojąca woda mętnieje”.
3. Postępuj w życiu ze spokojem.   
4. Dbaj o pełny sens odpoczynku, bo nadmierna konsumpcja przynosi tylko kolejne problemy i niepokój, kosztem kultury i zdrowia. Gdy zasiadacie przy rodzinnym stole, nie zapomnijcie wyłączyć telewizor.
5. Niedziela jest zawsze świętem i przede wszystkim dla rodziny.
6. Spotykając ludzi młodych musimy być twórczy i pokazywać im właściwe perspektywy; trzeba zadbać, aby nie mieli możliwości wejść w narkotyki.   
7. Ważnym zadaniem jest dziś troska o przyrodę, bowiem degradacja środowiska staje się jednym z największych wyzwań, które przed nami stoją. Czy ludzkość nie popełnia samobójstwa poprzez masowe i despotyczne użytkowanie natury?
8. Być pozytywnym, bo potrzeba mówienia źle o innych wskazuje na niską samoocenę: „Myślę o sobie tak źle, że zamiast dodawać sobie, umniejszam innym”. Zdrowe jest szybkie pozbywanie się złych uczuć.
9. Mamy inspirować się nawzajem poprzez świadectwo życia a nie uprawiać religijny prozelityzm, który zdaje się mówić: „Rozmawiam z tobą, by cię przekonać”. Nie, Kościół rośnie dzięki dialogowi, szanując tożsamość każdego, nie dzięki nawracaniu na siłę.
10. Dbać o pokój w świecie! Żyjemy bowiem w czasach wielu wojen i trzeba wykrzyczeć nasze pragnienie pokoju.