• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

„Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni” przypomniał Franciszek na spotkaniu Papieskiej Akademii Nauk i mówił, że „do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym” oraz zwrócił uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, które szukają we wszystkim zysku. Mimo to nie traćmy nadziei - mówił do naukowców wśród których był Stephen Hawking.

Franciszek spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 28.11.2016 cytował encyklikę Laudato si' nr 53 oraz wyraził im wdzięczność za wkład, jaki wnoszą zarówno w rozwój nauk, jak i we współpracę między ludźmi, zwłaszcza w zakresie troski o planetę, na której Bóg dał nam żyć. Jak zauważył, w naszej epoce wyraźnie widoczną stała się misja nauki w służbie nowej globalnej równowagi ekologicznej. W tej dziedzinie odnawia się też przymierze między naukowcami a wspólnotą chrześcijańską. „W czasach współczesnych wyrastaliśmy w przekonaniu, że jesteśmy właścicielami i panami natury, którym wolno ją rabować bez żadnego względu dla jej ukrytych możliwości i praw ewolucyjnych, tak jakby chodziło o martwy materiał do naszej dyspozycji. Spowodowało to m. in. poważną utratę różnorodności biologicznej. W rzeczywistości nie jesteśmy kustoszami jakiegoś muzeum i jego arcydzieł, które mamy codziennie odkurzać, ale współpracownikami w zachowywaniu i rozwoju bytu i różnorodności biologicznej naszej planety oraz obecnego na niej życia ludzkiego. Nawrócenie ekologiczne zdolne podtrzymywać zrównoważony rozwój obejmuje nieodłącznie zarówno przyjmowanie pełnej ludzkiej odpowiedzialności za stworzenie i jego zasoby, jak też dążenie do sprawiedliwości społecznej i do przezwyciężenia niegodziwego systemu, który powoduje nędzę, nierówności i wykluczenie” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wskazał, że „przede wszystkim do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym”. „Wspólnota naukowa tak samo, jak potrafiła przez prowadzony wewnątrz niej dialog interdyscyplinarny studiować i wykazywać kryzys naszej planety, wezwana jest dzisiaj do tworzenia umiejętności kierowania, by wskazać ogólne i szczegółowe rozwiązania w takich kwestiach podjętych na waszej sesji plenarnej, jak woda, odnawialne źródła energii czy bezpieczeństwo żywnościowe. Niezbędnym staje się stworzenie przy waszej współpracy systemu norm, który wskaże też nieprzekraczalne granice i zapewni ochronę ekosystemów, zanim nowe formy władzy wywodzące się z paradygmatu techniczno-ekonomicznego nie spowodują nieodwracalnych szkód nie tylko dla środowiska, ale także dla życia społecznego, demokracji, sprawiedliwości i wolności” – stwierdził papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, które szukają we wszystkim zysku. Wskazują na to opóźnienia we wprowadzaniu w życie światowych porozumień w sprawie środowiska czy ciągle trwające wojny. „Mimo to jednak nie traćmy nadziei i starajmy się wykorzystać czas, jaki Pan Bóg nam daje” – powiedział Franciszek. Podkreślił, że nie brak też znaków odpowiedzialności i solidarności, co wraz z wartościami moralnymi może być silną zachętą do badań dla wszystkich ludzi nauki, a szczególnie dla tych, którzy są wierzącymi.

W obradach dorocznej sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk wziął udział 74-letni Stephen Hawking, jeden z najwybitniejszych współczesnych astrofizyków, kosmologów i fizyków teoretyków, członek Papieskiej Akademii Nauk od 1986 r. Papież Franciszek witając się z brytyjskim naukowcem pobłogosławił go i podziękował mu za jego "stałe zaangażowanie" w prace Papieskiej Akademii Nauk. Ostatni raz Hawking wziął udział w obradach tego gremium w 2008 r. Wtedy wraz z innymi uczestnikami został przyjęty przez papieża Benedykta XVI. Po raz pierwszy został zaproszony na konferencję do Watykanu w 1981 r. Hawking od 22. roku życia choruje na stwardnienie zanikowe boczne, które spowodowało jego paraliż. Porusza się na wózku inwalidzkim, komunikując się z otoczeniem za pomocą komputera i syntezatora mowy. W latach 1979-2009 kierował na Uniwersytecie w Cambridge tą samą katedrą, na której czele 300 lat wcześniej stał Isaac Newton.

Jednym z tematów obrad była kosmologia w związku z 50. rocznicą śmierci Georges'a Lemaître'a, belgijskiego księdza katolickiego i wybitnego astronoma, jednego ze współtwórców współczesnej kosmologii relatywistycznej.
Papieska Akademia Nauk (łac. Pontificia Academia Scientiarum) to watykańskie towarzystwo naukowe, do którego należą powoływani przez papieży wybitni przedstawiciele nauk matematycznych i przyrodniczych z różnych państw.
Inspiracją dla tegorocznego zebrania była także papieska encyklika Laudato si'. Naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak nauka i technika może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju człowieka i środowiska i być w służbie przyszłych pokoleń.

RV/red.

1000 Characters left