• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Papież Franciszek na wirtualnym szczycie klimatycznym w 2021Mamy kryzysy związane z katastrofą ekologiczną i pandemią COVID-19, a ludzkość jest „na krawędzi” i mamy „czas działania”! W przesłaniach wideo na Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021 oraz wirtualny Szczyt Klimatyczny Białego Domu Franciszek wzywa światowych przywódców do jedności i stanowczej pracy dla świata z odwagą i w prawdzie, aby „stworzyć planetę sprawiedliwą, równą i bezpieczną dla środowiska”. Bo alternatywą jest droga autodestrukcji, a z kryzysu nie można wyjść takim samym, ale „lepszym lub gorszym”. Polecamy ten ważny głos Papieża i jego wezwanie do działania dla ochrony stworzenia.

Tematem przewodnim Dnia Ziemi 2021 jest #Restore Our Earth – „Odnowić naszą Ziemię”. Poświęcony jest on inicjatywom, które każdy z nas może podjąć, aby przywrócić ekosystemy Ziemi.

Przesłanie wideo w języku hiszpańskim Ojca Świętego rozpoczyna się od apelu, żeby „nie pozwolić, by znane już zalecenia dotyczące ochrony planety popadły w zapomnienie”. „Od pewnego czasu stajemy się coraz bardziej świadomi, że przyroda zasługuje na ochronę, choćby z tego powodu – mówi Franciszek – że interakcje człowieka z Bożą bioróżnorodnością muszą odznaczać się troską i szacunkiem. Musimy dbać o przyrodę i jej bioróżnorodność”.

W pandemii uczymy się wielu rzeczy, gdy z powodu kryzysu zdrowotnego oraz wyjątkowych ograniczeń nałożonych przez rządy świat zmienił tempo. „Ta pandemia pokazała nam również, co się dzieje, gdy świat się zatrzymuje, robi pauzę, choćby na kilka miesięcy. Popatrzmy – podkreśla Franciszek – jaki wpływ to ma na przyrodę i zmiany klimatyczne, z jaką siłą działa, i jakie ma negatywne skutki i jakie powoduje szkody”.

Sytuacja wymaga podjęcia szybkich działań, których nie można odkładać na później. Papież przechodzi zatem do głównej tezy swojego przesłania. „Podsumowując, pandemia COVID nauczyła nas tej współzależności, współdzielenia się planetą. A obie globalne katastrofy, COVID i klimatyczna, pokazują, że nie mamy już czasu na czekanie. Czas nagli i trzeba wykorzystać wszystkie środki, by poradzić sobie z tą stratą. Nadszedł czas działania, bo wielu jest już na granicy wytrzymałości”. 

Franciszek przywołuje zatem stare hiszpańskie powiedzenie, zachęcając do wspólnego działania. Mamy pilną potrzebę do podjęcia nowych, innowacyjnych dróg. „Bóg zawsze przebacza, my ludzie przebaczamy od czasu do czasu, natura - napomina Papież - już nie przebacza. A kiedy to niszczenie przyrody zostanie zapoczątkowane, bardzo trudno jest je powstrzymać. Ale wciąż mamy czas”. I Franciszek dodaje: „z kryzysu nie wychodzimy tacy sami, wychodzimy lepsi lub gorsi. To jest wyzwanie i jeśli nie wyjdziemy z niego lepsi, to pójdziemy drogą autodestrukcji”.

Ludzkość może jeszcze zmienić bieg wydarzeń, by ratować stworzenie. Stąd apel do światowych przywódców, aby działali z odwagą, pracowali w poczuciu sprawiedliwości i zawsze mówili ludziom prawdę, aby ludzie wiedzieli, jak chronić się przed zniszczeniem planety, jak chronić planetę przed zniszczeniem, które – konkluduje Papież Franciszek – często sami wywołujemy.

Wirtualny szczyt klimatyczny 2021

Franciszek wystąpił również 22 kwietnia 2021 podczas wirtualnego Szczytu Klimatycznego przywódców świata, jakie odbyło się z inicjatywy Białego Domu i prezydenta Joe Bidena. Tematem głównym był wzrost globalnych ambicji w kwestii działań na rzecz klimatu. Franciszek w krótkim przesłaniu zachęcał, aby troską wszystkich było środowisko czystsze i dobrze chronione.

Ojciec Święty zaznaczył, że w tę inicjatywę angażuje się cały świat, przygotowując spotkania COP-26 w Glasgow w dniach od 1 do 12 listopada 2021. Zatem ważne, abyśmy troszczyli się o naturę jako o dar, który otrzymaliśmy i który musimy pielęgnować, chronić i przekazać następnym pokoleniom. To wyzwanie w okresie postpandemicznym będzie jeszcze ważniejsze. Gdy zatroszczymy się o przyrodę, ona zadba o nas. Na koniec Papież życzył powodzenia w realizacji celów spotkania oraz wytrwałego kontynuowania pracy.

Papież Franciszek na szczycie klimatycznym 2021