• Dzie Ziemi 2020
  • Cytat Franciszek
  • jak jest teraz zmiany klimatu
  • Boska ziemia
  • Papież Franciszek na Dzień Ziemi. Żyjemy we wspólnym domu jako jedna rodzina ludzka w różnorodności biologicznej z innymi stworzeniami.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.
  • W rolnictwie obok zmian klimatu nie można przejść obojętnie, ponieważ mają one namacalny i brzemienny w skutki wpływ na cykl i jakość upraw, na czas zasiewów i zbiorów.
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Pierwsza eko-katechezą Papieża w USA był przejazd z lotniska małym fiatem zamiast potężnej limuzyny.. Potem było jeszcze mocniej: jego przemówienia w kongresie USA, na forum ONZ i na Światowym Spotkaniu Rodzin już uznano za historyczne. Były też rozwijaniem tez z encykliki Laudato si’ i projektu ekologii integralnej. U nas prezentujemy wybrane cytaty z owych wystąpień. Wymagają one szczegółowej analizy i debaty; jedne są kierowane do polityków, działaczy międzynarodowych i liderów gospodarczo-społecznych, inne do katolików i naszych hierarchów. Wszystkie wołają o zaangażowanie na rzecz troski o świat jako nasz wspólny, jedyny dom.

cc-kroki-cieniePapież Franciszek w mocnych słowach wypowiedział się o skutkach globalizacji. Obecny "system gospodarczy chce wszystko ujednolicić i podporządkować władzy pieniądza". Potrzebujemy nowych, "innowacyjnych" inicjatyw, w których pieniądz nie będzie najważniejszym kryterium. Obecnych problemów świata nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez techniczne rozwiązania. Inicjatywa i wola zmiany pozostaje po naszej stronie, zdaje się mówić papież. Przypomina, że dzisiaj więcej się mówi o prawach niż o obowiązkach. Niewiele troszczymy się o tych, którzy są głodni. Zbyt mało uwagi przywiązujemy, jeśli chodzi ochronę naszej planety.

honkkong200pxPapież uczestniczył w Watykanie w spotkaniu na temat roli w miast w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu i niewolnictwu ludzi. Na zaproszenie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych spotkali się burmistrzowie wielkich miast planety i ONZ, by wymienić się dobrymi praktykami. Po raz pierwszy dyskutuje na ten temat ponad 60 burmistrzów z całego świata. Franciszek odniósł się do encykliki Laudato si' podkreślając jej wymiar społeczny. Kolejny raz zaapelował o ekologiczne nawrócenie. Wyraził nadzieję, że świadomość koniecznej troski o stworzenie będzie wzrastać i odwróci trendy wyniszczające naszą planetę. 

pope-franci-cc-maleNiech się Pan zlituje nad swym ludem, nad tymi, którzy doświadczają wielkiego ucisku, a także nad tymi, którzy powodują zniszczenie, by się nawrócili – mówił Papież w czasie Mszy, której odprawił 1.11 na cmentarzu Campo Verano. „Kiedy w pierwszym czytaniu słuchałem Anioła wołającego donośnym głosem do aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, pomyślałem, że my potrafimy wyrządzić ziemi większą szkodę niż aniołowie. I rzeczywiście to robimy. Zadajemy krzywdę stworzeniu, życiu, kulturze, wartościom, nadziei. I jak bardzo potrzebujemy mocy Pana Boga.. aby powstrzymać tę szaleńczą niszczycielską pasję".

Bolivia-maleWielka pielgrzymka papieża Franciszka do najuboższych krajów Ameryki Południowej przyniosła wiele wspaniałych spotkań i przemówień. Wśród nich szczególne znaczenie dla nas ma spotkanie z ruchami obywatelskimi i całym tamtejszym różnorodnym 3 sektorem. Franciszek przemawiając do uczestników 2 Światowego Spotkania Ruchów Ludowych zaproponował trzy główne zadania: przewartościowanie roli gospodarki dla służby ludziom, zjednoczenie narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz obrona Matki Ziemi. Prezentujemy pełny tekst papieskiego przesłania, będącego cenną aktualizacją społecznej nauki Kościoła.