• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

pope-franci-cc-maleNiech się Pan zlituje nad swym ludem, nad tymi, którzy doświadczają wielkiego ucisku, a także nad tymi, którzy powodują zniszczenie, by się nawrócili – mówił Papież w czasie Mszy, której odprawił 1.11 na cmentarzu Campo Verano. „Kiedy w pierwszym czytaniu słuchałem Anioła wołającego donośnym głosem do aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, pomyślałem, że my potrafimy wyrządzić ziemi większą szkodę niż aniołowie. I rzeczywiście to robimy. Zadajemy krzywdę stworzeniu, życiu, kulturze, wartościom, nadziei. I jak bardzo potrzebujemy mocy Pana Boga.. aby powstrzymać tę szaleńczą niszczycielską pasję".

honkkong200pxPapież uczestniczył w Watykanie w spotkaniu na temat roli w miast w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu i niewolnictwu ludzi. Na zaproszenie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych spotkali się burmistrzowie wielkich miast planety i ONZ, by wymienić się dobrymi praktykami. Po raz pierwszy dyskutuje na ten temat ponad 60 burmistrzów z całego świata. Franciszek odniósł się do encykliki Laudato si' podkreślając jej wymiar społeczny. Kolejny raz zaapelował o ekologiczne nawrócenie. Wyraził nadzieję, że świadomość koniecznej troski o stworzenie będzie wzrastać i odwróci trendy wyniszczające naszą planetę. 

encyklika-eko-200pxPrezentujemy encyklikę jako wielkie przesłanie o aktualności patrona wszystkich ekologów, św. Franciszka z Asyżu. Dokument przesiąknięty jest jego duchowością, będąc jednocześnie inspiracją dla współczesnej myśli ekologicznej, wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących. Poniższy tekst został opracowany przez Stanisława Jaromi, inicjatora powstania portalu chrześcijańskich ekologów ŚwiętoStworzenia.pl, przekazany mediom na oficjalnej polskiej prezentacji encykliki. LAUDATO SI' możemy dziś czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego. Napisany przez Papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu. 

Bolivia-maleWielka pielgrzymka papieża Franciszka do najuboższych krajów Ameryki Południowej przyniosła wiele wspaniałych spotkań i przemówień. Wśród nich szczególne znaczenie dla nas ma spotkanie z ruchami obywatelskimi i całym tamtejszym różnorodnym 3 sektorem. Franciszek przemawiając do uczestników 2 Światowego Spotkania Ruchów Ludowych zaproponował trzy główne zadania: przewartościowanie roli gospodarki dla służby ludziom, zjednoczenie narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz obrona Matki Ziemi. Prezentujemy pełny tekst papieskiego przesłania, będącego cenną aktualizacją społecznej nauki Kościoła.

Papież Franciszek w dniach 13-18 sierpnia 2014 przebywał w kraju, który jest gospodarczym, kulturowym i religijnym fenomenem. Korea Południowa - 15. gospodarka świata staje się krajem coraz bardziej chrześcijańskim. Tu katolicy stanową 10,4 proc. (5,5 mln, a jeszcze 50 lat temu było to 1 proc.) a wszyscy chrześcijanie to prawie 30 proc. społeczeństwa. Zatem tu szczególnie mocno zabrzmiały jego słowa o rozziewie między bogatymi a ubogimi, o bałwochwalczym kulcie bogactwa, władzy i przyjemności, o pozbawionych godności zarabiania na swój chleb powszedni.