• Szczyt klimatyczny NY 2019 karuzela
  • boska ziemia karuzela
  • czas dla stworzenia
  • Karuzela e learning2
  • patron ekologow
  • Orędzie papieskie mówi o trzech wartości moralnych: uczciwości, odpowiedzialności i odwagi. Ma formę wideo-przesłania.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • REFA po raz piąty organizuje w Polsce CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION i zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • 40 lat temu papież Jan Paweł II na prośbę przyrodników i ekologów ogłosił św. Brata Franciszka patronem ekologów.

cc-kroki-cieniePapież Franciszek w mocnych słowach wypowiedział się o skutkach globalizacji. Obecny "system gospodarczy chce wszystko ujednolicić i podporządkować władzy pieniądza". Potrzebujemy nowych, "innowacyjnych" inicjatyw, w których pieniądz nie będzie najważniejszym kryterium. Obecnych problemów świata nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez techniczne rozwiązania. Inicjatywa i wola zmiany pozostaje po naszej stronie, zdaje się mówić papież. Przypomina, że dzisiaj więcej się mówi o prawach niż o obowiązkach. Niewiele troszczymy się o tych, którzy są głodni. Zbyt mało uwagi przywiązujemy, jeśli chodzi ochronę naszej planety.

pope-franci-cc-maleNiech się Pan zlituje nad swym ludem, nad tymi, którzy doświadczają wielkiego ucisku, a także nad tymi, którzy powodują zniszczenie, by się nawrócili – mówił Papież w czasie Mszy, której odprawił 1.11 na cmentarzu Campo Verano. „Kiedy w pierwszym czytaniu słuchałem Anioła wołającego donośnym głosem do aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, pomyślałem, że my potrafimy wyrządzić ziemi większą szkodę niż aniołowie. I rzeczywiście to robimy. Zadajemy krzywdę stworzeniu, życiu, kulturze, wartościom, nadziei. I jak bardzo potrzebujemy mocy Pana Boga.. aby powstrzymać tę szaleńczą niszczycielską pasję".

Bolivia-maleWielka pielgrzymka papieża Franciszka do najuboższych krajów Ameryki Południowej przyniosła wiele wspaniałych spotkań i przemówień. Wśród nich szczególne znaczenie dla nas ma spotkanie z ruchami obywatelskimi i całym tamtejszym różnorodnym 3 sektorem. Franciszek przemawiając do uczestników 2 Światowego Spotkania Ruchów Ludowych zaproponował trzy główne zadania: przewartościowanie roli gospodarki dla służby ludziom, zjednoczenie narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz obrona Matki Ziemi. Prezentujemy pełny tekst papieskiego przesłania, będącego cenną aktualizacją społecznej nauki Kościoła.

honkkong200pxPapież uczestniczył w Watykanie w spotkaniu na temat roli w miast w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu i niewolnictwu ludzi. Na zaproszenie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych spotkali się burmistrzowie wielkich miast planety i ONZ, by wymienić się dobrymi praktykami. Po raz pierwszy dyskutuje na ten temat ponad 60 burmistrzów z całego świata. Franciszek odniósł się do encykliki Laudato si' podkreślając jej wymiar społeczny. Kolejny raz zaapelował o ekologiczne nawrócenie. Wyraził nadzieję, że świadomość koniecznej troski o stworzenie będzie wzrastać i odwróci trendy wyniszczające naszą planetę. 

encyklika-eko-200pxPrezentujemy encyklikę jako wielkie przesłanie o aktualności patrona wszystkich ekologów, św. Franciszka z Asyżu. Dokument przesiąknięty jest jego duchowością, będąc jednocześnie inspiracją dla współczesnej myśli ekologicznej, wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących. Poniższy tekst został opracowany przez Stanisława Jaromi, inicjatora powstania portalu chrześcijańskich ekologów ŚwiętoStworzenia.pl, przekazany mediom na oficjalnej polskiej prezentacji encykliki. LAUDATO SI' możemy dziś czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego. Napisany przez Papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu.