• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Bolivia-maleWielka pielgrzymka papieża Franciszka do najuboższych krajów Ameryki Południowej przyniosła wiele wspaniałych spotkań i przemówień. Wśród nich szczególne znaczenie dla nas ma spotkanie z ruchami obywatelskimi i całym tamtejszym różnorodnym 3 sektorem. Franciszek przemawiając do uczestników 2 Światowego Spotkania Ruchów Ludowych zaproponował trzy główne zadania: przewartościowanie roli gospodarki dla służby ludziom, zjednoczenie narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz obrona Matki Ziemi. Prezentujemy pełny tekst papieskiego przesłania, będącego cenną aktualizacją społecznej nauki Kościoła.

encyklika-eko-200pxPrezentujemy encyklikę jako wielkie przesłanie o aktualności patrona wszystkich ekologów, św. Franciszka z Asyżu. Dokument przesiąknięty jest jego duchowością, będąc jednocześnie inspiracją dla współczesnej myśli ekologicznej, wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących. Poniższy tekst został opracowany przez Stanisława Jaromi, inicjatora powstania portalu chrześcijańskich ekologów ŚwiętoStworzenia.pl, przekazany mediom na oficjalnej polskiej prezentacji encykliki. LAUDATO SI' możemy dziś czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego. Napisany przez Papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu. 

Papież Franciszek w dniach 13-18 sierpnia 2014 przebywał w kraju, który jest gospodarczym, kulturowym i religijnym fenomenem. Korea Południowa - 15. gospodarka świata staje się krajem coraz bardziej chrześcijańskim. Tu katolicy stanową 10,4 proc. (5,5 mln, a jeszcze 50 lat temu było to 1 proc.) a wszyscy chrześcijanie to prawie 30 proc. społeczeństwa. Zatem tu szczególnie mocno zabrzmiały jego słowa o rozziewie między bogatymi a ubogimi, o bałwochwalczym kulcie bogactwa, władzy i przyjemności, o pozbawionych godności zarabiania na swój chleb powszedni.

Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju. Każde pojedyncze działanie ma swoje konsekwencje dla innych, ponieważ wszystko jest połączone we wspólnym domu. Czy zmienimy styl życia, który pogrąża tak wielu w ubóstwie, zachęcając się do umiaru i sprawiedliwego podziału zasobów? Czy jako wspólnota międzynarodowa podejmiemy niezbędne środki, aby powstrzymać niszczenie środowiska? Czy globalizacja obojętności będzie nadal wytyczać naszą drogę?… Zastanawia się papież Franciszek w tekście z 17 kwietnia 2020. Zapraszamy i my do lektury i debaty.

Papież FranciszekTwierdzenie, że degradacja środowiska jest jednym z największych wyzwań współczesności oraz pytanie, czy nie popełniamy samobójstwa poprzez masowe i despotyczne użytkowanie natury znalazły się wśród dziesięciu zasad dobrego, radosnego życia, jakie Papież Franciszek wyliczył w wywiadzie dla argentyńskiego tygodnika „Viva” z 27.07.2014. Recepta Franciszka na szczęście to m.in. spokój i czas dla siebie oraz najbliższych, troska o środowisko i dopominanie się o pokój. Poniżej publikujemy papieskie rady składające się na jego ekologię społeczną - zdrowy, lepszy świat...