• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Noworoczne oredzie Franciszka"Braterstwo podstawą i drogą do pokoju" - słowa wypowiedziane na inaugurację pontyfikatu powtarza papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2014 r. Zauważa, ze globalizacja zbliża nas, ale nie czyni nas braćmi, stąd postuluje nowe przemyślenie źródeł i konsekwencji braterstwa we współczesnym świecie. Przypomina też w tym kontekście chrześcijańską wizję stworzenia. Oto omówienie jego pierwszego orędzia na Światowy Dzień Pokoju.

 

Assisi_papiez2013_01Centralnym punktem papieskiej pielgrzymki do Asyżu w dzień święta św. Franciszka 4.10.2013 była Msza przed bazyliką św. Franciszka z udziałem ponad 100 tys. osób. W homilii papież mówił o "lekcji" jaką daje współczesnemu światu św. Franciszek i wołał: „szanujmy stworzenie, nie bądźmy narzędziami zniszczenia!”.  Przytaczamy pełny tekst papieskiej homilii: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom"(Mt 11, 25). Pokój i dobro wszystkim! Tym franciszkańskim pozdrowieniem dziękuję wam za przybycie tutaj, na ten plac, pełen wymowy dziejowej i wymowy wiary, żeby wspólnie się modlić.

Mocny apel o strzeżenie Amazonii i całego stworzenia - skierował papież Franciszek do brazylijskich biskupów spotykając się w Rio de Janeiro 27.07.2013 w czasie Światowych Dni Młodzieży. Mówił też m.in. o skutkach „nieubłaganej globalizacji” czy „dzikiej urbanizacji” i docenił wielki brazylijski Kościół będący „wielką mozaiką kamyków, obrazów, form, problemów, wyzwań”…Chcę nie tyle skierować do was przemówienie formalne, ile podzielić się z wami pewnymi refleksjami – mówił Papież do najliczniejszego episkopatu świata liczącego 459 biskupów, którzy prowadzą duszpasterstwo na ogromnym obszarze Brazylii.


PapiezFranciszek024Słynny wywiad Papieża dla czasopisma "La Civiltà Cattolica" ukazał się właśnie po polsku. Choć nie ma tam słów wprost poświęconych problematyce ekologicznej, znajdziemy całe passusy ilustrujące papieski sposób widzenia świata i społeczności ludzkiej. Warto poznać te myśli będące inspiracją do nowej eklezjalnej ekologii społecznej. 
"Widzę w sposób jasny, że rzeczą, której Kościół dzisiaj potrzebuje najbardziej, jest zdolność do leczenia ran i rozgrzewania serc wiernych. Kościół potrzebuje bliskości. Wyobrażam sobie Kościół jako szpital polowy po bitwie. Nie ma sensu pytać ciężko rannego, czy ma wysoki poziom cukru i cholesterolu! Trzeba leczyć jego rany. Potem możemy mówić o całej reszcie. Leczyć rany, leczyć rany… i trzeba to rozpocząć od podstaw.

„Encyklika na cztery ręce” pisana przez wybitnego znawcę franciszkańskiej teologii papieża Benedykta XVI i odnowiciela duchowości franciszkańskiej papieża Franciszka okazuje się być w swej treści i duchu mocno franciszkańska. Zawiera też kilka akcentów ekologicznych…Papieska katecheza o wierze zaczyna się od rozbudowanej „metafizyki światła”. Ukazuje „wielkie światło”, zdolne oświetlić życie ludzkie, naszą przestrzeń poznania i odróżnić dobro od zła, drogę prowadzącą do celu od drogi, na której błądzimy bez kierunku. Są też „małe światełka” i „iluzje światła” niezdolne właściwie rozświetlić drogę i rozjaśnić przyszłości.